Nout Ramaekers: V Holandsku je každý vodič aj cyklistom

Rozhovor o cyklistickej doprave v Holandsku

Článok vám priniesla Cyklopatforma Slovenska

Nout Ramaekers je programovým manažérom organizácie Holandská cyklistická ambasáda (Dutch Cycling Embassy, ďalej v texte DCE), jedného z lídrov holandskej cyklistickej scény. Stretol som sa s ním na konci júla v sídle DCE v holandskom Delfte, aby sme sa porozprávali o bicyklovaní v Holandsku.

Nout, čo je Holandská cyklistická ambasáda?

Sme verejno-súkromnou organizáciou s viac ako 60 členskými organizáciami,  predstavujúcimi kompletné know-how a skúsenosti, ktoré v Holandsku s rozvojom bicyklovania máme – budovanie cyklistickej infraštruktúry, vytváranie sietí, spolupráca s verejnou správou pri tvorbe rozpočtov atď. Každý z členov získal za ostatné desaťročia, počas ktorých sa Holandsko stalo cyklistickou krajinou, skúsenosti a znalosti vo svojej špecifickej oblasti.

Cieľom DCE je šíriť získané know-how a skúsenosti, tým pomôcť mestám na celom svete nasledovať dobré príklady a stať sa mestom, ktoré je prístupné cyklistom. Je veľa miest, ktoré sa chcú stať cyklistickými mestami a získať z bicyklovania ekonomické, zdravotné a spoločenské prínosy, ale nevedia ako začať. Chýba im odborná znalosť, potrebná pre vybudovanie cyklistického mesta.

O spoluprácu nás už požiadali mestá z vyše 60 krajín sveta. Tieto žiadosti posúvame tým členom DCE, ktorí sú pre ich naplnenie najvhodnejší. Žiadosti môžu mať rôzny obsah. Môže ísť napríklad o zorganizovanie študijnej cesty po Holandsku, na ktorej predstavitelia mesta spoznajú cyklistickú dopravu na vlastnej koži a vidia na vlastné oči cyklistickú infraštruktúru – či už dobrú alebo tú menej vydarenú. Ponúkame aj workshopy „Thinkbike“, čo je vyslanie našich expertov do cieľového mesta, kde sa stretnú s miestnymi predstaviteľmi verejnej správy, zhodnotia situáciu a pripravia plán prístupnosti mesta pre cyklistov. Môžeme tiež vyslať experta na seminár, kde prednesie prezentáciu na nejakú konkrétnu tému.

Použil si pojem „mesto prístupné cyklistom“ (cycling inclusive city). Čo to je,

Je mesto, v ktorom môžeš do všetkých jeho častí prísť jednoducho a bezpečne na bicykli. Keď sa rozhoduješ, ako sa dopravíš do cieľového miesta, tak vieš, že na bicykli to bude rovnako bezpečné (či dokonca bezpečnejšie), ako keby si išiel nejako inak.

Každá krajina má inú legislatívu, normy a kultúru a aj každé mesto je iné. Vedia vaši experti prispôsobiť danej krajine svoje zmýšľanie a prístupy?

 Áno. Spolupracujeme s expertami, ktorí už majú v danej krajine skúsenosti, niekedy sú to dokonca miestni experti. Na začiatku nie sú žiadne predpripravené plány. Naši odborníci sa rozprávajú s miestnymi aktérmi, berú do úvahy miestne pomery a pracujú na úlohách, špecifických pre dané mesto – napríklad ako vyriešiť túto konkrétnu križovatku, tento kruhový objazd či túto mestskú štvrť. Rešpektujú pritom miestnu legislatívu a špecifiká. Navyše, v mnohých krajinách sme už získali priame skúsenosti a vždy pracujeme s miestnymi organizáciami, ktoré majú dostatočné skúsenosti. Na Slovensku sme už spolupracovali s Cyklokoalíciou v Bratislave.

Ako sa môže organizácia stať členom DCE? Máte nejaký výberový proces?

Sme holandská verejno-súkromná inštitúcia, preto základnou podmienkou je, že uchádzač musí byť holandskou organizáciou. Počet našich členov stabilne rastie z asi desiatich v roku 2010 na vyše 60 dnes. Členov si vyberáme podľa ich relevantnosti a odbornosti, aby sme k už existujúcej členskej sieti dali pridanú hodnotu.

Na koľkých projektoch sa zúčastňujete?

V roku 2018 sa DCE zúčastnilo na viac ako 50 projektoch. Mohlo ísť o jediného experta, ktorý dal niekde prezentáciu, ale môže ísť aj o veľké podujatie, napríklad 25 našich expertov sa v novembri 2018 zúčastnilo na obchodnej misii v Kolumbii.

DCE vypracovalo a využíva Medzinárodné hodnotenie mestského bicyklovania (International City Cycling Assessment, ICCA). Čo je to?

Ide o dotazník, ktorý sme vyvinuli spolu s niektorými našimi členmi. Zameriava sa na viacero oblastí – ako je v danom meste plánované bicyklovanie a ako to naozaj vyzerá, v akom štádiu rozvoja sa cyklodoprava nachádza, atď.  Výsledkom je diagram, ktorý ukazuje, ako je na tom dané mesto s bicyklovaním, čo sú jeho silné stránky, čo treba zlepšiť. Cieľom dotazníka je teda získanie obrazu o meste a určenie, ako ho ďalej rozvíjať.

Je hodnotenie ICCA vhodné aj pre slovenské mesta?

Áno a bolo by skvelé zahrnúť ich do hodnotenia ICCA.

Porozprávajme sa o bicyklovaní v Holandsku. V porovnaní so Slovenskom je Holandsko cyklistickým rajom. Ako k tomu dospelo?

Holandsko bolo cyklistickou krajinou už oddávna. Väčšina jeho obyvateľov si nemohla dovoliť auto a tak využívali bicykel ako efektívny a veľmi lacný spôsob dopravy. Avšak v šesťdesiatych rokoch prišiel rýchly a intenzívny rozvoj automobilizmu a bicykel sa stal iba podradným dopravným prostriedkom. Infraštruktúra sa prispôsobila autám, autám sa prispôsobili centrá miest.

Postupne si však stále viac a viac ľudí uvedomovalo negatívne dopady takéhoto vývoja. Na začiatku 70-tych rokov vzniklo hnutie „Zastavme  vraždenie detí“ ako reakcia na vysokú mortalitu detí na cestách. Množstvo ľudí, volajúcich po návrate bicykla ako dopravného prostriedku, dosiahlo kritickú hranicu pre to, aby sa verejná správa začala opäť zaoberať cyklistickou dopravou a aby začala mestá meniť späť na priateľské k cyklistom. Zmeny boli veľké. Napríklad mesto Houten zmenilo organizáciu ulíc tak, že autom síce bolo možné dostať sa do centra, ale nebolo možné centrom prejsť. Na bicykli to však možné bolo.

No a veľké množstvo takýchto zmien vytvorilo cyklistickú kultúru, akú tu máme dnes. Nejaký čas to trvalo, ale zhruba po 30 rokoch, na začiatku milénia,  začalo byť bicyklovanie  považované za veľmi bezpečný spôsob dopravy.

Podobný vývoj môžeme dnes vidieť v mnohých mestách sveta. Napríklad v New Yorku boli minulý týždeň veľmi veľké protesty proti autám, porovnateľné s tými v Holandsku pred 30 rokmi. Vývoj, známy z Holandska, je teda možné uplatniť aj v iných krajinách, ak sa k tomu urobia potrebné kroky. Je dokonca možné poučiť sa z chýb, ktoré sme v Holandsku urobili, vyhnúť sa im a tak urýchliť vývoj. DCE a jej partnerská sieť je pre takúto prácu k dispozícii.

Mimochodom, newyorský primátor minulý týždeň oznámil, že mesto vyčlení 88 miliónov na rozvoj bicyklovania ako reakciu na 17 smrteľných nehôd cyklistov v tomto roku.

New York má dobré predpoklady pre zmenu na cyklistické mesto. Je ploché, nie veľmi veľké, žije v ňom veľa ľudí, preprava autom nie je rýchla a je tam veľa miesta pre cyklistické pruhy. Cyklodoprava potrebuje pre prepravu rovnakého množstva ľudí oveľa menej priestoru. 

Poďme späť do Holandska. Takže dôležitá je kritická masa. Ako sa však stalo, že politici zmenili názor? Na Slovensku máme veľa ľudí, ktorí majú radi cyklodopravu a propagujú ju, ale oveľa viac je ľudí, ktorí podporujú autá.

Nuž, kritické množstvo ľudí je skutočne rozhodujúcim predpokladom. Musí to byť tak veľa ľudí, že politici ich skrátka nebudú môcť ignorovať.

To nie je pre Slovensko veľmi optimistické konštatovanie. U nás je bicyklovanie vo verejnej politike stále iba menšinovou témou.

To je momentálna situácia. Je však nevyhnutné aj naďalej propagovať cyklistickú dopravu, ukazovať výhody bicyklovania viac a viac ľuďom. Môže tomu pomôcť Holandská cyklistická vízia, ktorá je dostupná na našom webe a ktorá ukazuje mnohé benefity bicyklovania a to nielen fyzické, ale aj ekonomické, spoločenské atď.

Bicyklovanie je veľmi rešpektované pri plánovaní a rozvoji holandských miest, cyklistická infraštruktúra je všade, všetko je prispôsobené cyklistom – cesty, ulice, križovatky, verejné priestranstvá. Je to veľmi holistický jav.  Ako k tomu došlo? Vyučuje sa navrhovanie, výstavba a začleňovanie cyklistickej infraštruktúry do mestských plánov na univerzitách?

Áno, máme niekoľko univerzít, na ktorých je možné to študovať. Mnohé vzdelávacie inštitúcie majú rozvoj bicyklovania vo svojich osnovách, na univerzitách je magisterský stupeň tohto zamerania. Naše členské organizácie Univerzita aplikovaných vied v BredeDTV Capacity Building majú kurzy mestského plánovania, zameraného na bicyklovanie. Robí sa veľa výskumov. Napríklad mesto Utrecht momentálne testuje, či širšie cyklistické cestičky s oddelenými smermi a poskytujúce viac priestoru pre predbiehanie, vedú k zníženiu počtu nehôd.

Majú mestá špecialistov na bicyklovanie?

Áno, nie je to síce ich povinnosťou, ale je to bežné. Čím je mesto väčšie, tým viac má odborníkov na bicyklovanie. Amsterdam a Utrecht majú skutočne veľké tímy.

Je na školách dopravná výchova a tréning jazdenia na bicykli v cestnej premávke?

Nie je to povinná zložka osnov, ale áno, vyučuje sa na mnohých školách. Deti začínajú bicyklovať dosť skoro, na bicykli dochádzajú už do základných škôl a preto je tréning a výchova dôležitá. Medzi našimi členmi sú organizácie, ktoré vypracovali vzdelávacie programy o bezpečnom bicyklovaní, ktoré si školy môžu začleniť do svojich osnov. 

Väčšina holandských vodičov sú veľmi zdvorilí, rešpektujú cyklistov. Dávajú im prednosť dokonca aj keď nemusia. Takýchto vodičov je tu oveľa viac ako na Slovensku. Čím to je?

To je asi to najpodstatnejšie – každý holandský vodič je aj cyklistom! Takže všetci vodiči vedia, čo je to bicyklovať v bežnej premávke. Vedia, aký zraniteľný je cyklista a preto sú opatrní nielen keď idú na bicykli, ale aj keď šoférujú auto. Sú voči cyklistom oveľa ústretovejší ako vodiči v iných krajinách.

Napriek tomu som však videl autá, parkujúce v ochranných pruhoch pre cyklistov…

Je to zakázané a nie je to bežné, zrejme išlo o nejaké krátke parkovanie. Polícia zvykne udeliť pokutu, keď to vidí.

Sú v Holandsku k dispozícii štatistiky o nehodách cyklistov?

Máme viac organizácií, ktoré sa tomu venujú. Čísla sú zverejňované každý rok. Po mnohých rokoch sme minulý rok zaznamenali prvýkrát nárast počtu cyklistov, ktorí zahynuli pri dopravnej nehode. To viedlo k zvýšeniu pozornosti bezpečnému bicyklovaniu a tiež aj k nárastu jeho financovania. Štatistiky sú dostupné na viacerých stránkach a máme aj stránku www.hetongeluk.nl, uvádzajúce dopravné nehody, ich závažnosť, príčiny a pod. na každodennej báze.

Dáta sú veľmi dôležité, pretože môžu ukázať dopad opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistickej dopravy.

Holanďania sú známi tým, že na bicykli nenosia prilby. Nie je to nebezpečné? Máte údaje o tom, akú časť zranení cyklistov tvoria zranenia hlavy?

Nie je to nebezpečné. Možno v nejakých iných krajinách to môže byť nebezpečné kvôli autám, ale tu v Holandsku to skrátka nepredstavuje žiadny problém. Samozrejme, nehody sa stávajú aj cyklistom, ale drvivá väčšina z nich je bez zranenia alebo iba s ľahkým zranením. Nemôžeme sa vyhnúť ani zraneniam hlavy, ale ich počet je veľmi nízky. Navyše vieme, že nosenie prilby odrádza ľudí od bicyklovania.

Pokiaľ viem, tak v prípade nehody auta s bicyklom je automaticky poistne zodpovedný vodič auta. Je tomu skutočne tak?

Áno. Nie je to automatická vina, ale je to uznávané pravidlo. Ak je príčinou nehody naozaj bezohľadná alebo agresívna jazda cyklistu, alkohol a pod., tak toto pravidlo nie je aplikované. Ale pri bežných nehodách, ktoré sa stali za bežných okolností, je zo zákona zodpovedný (nie vinný, pozn. JR) vodič a škoda sa platí z jeho poistky. Je to zákonné opatrenie na ochranu cyklistov a na zabránenie toho, aby sa báli bicyklovať.

Nie je to však nespravodlivé voči vodičom? Neurobili žiadnu chybu a predsa sú vinní.

Pojem viny môže byť interpretovaný mnohými spôsobmi. V tomto prípade je dôležité, že vodič auta je oveľa menej zraniteľný ako cyklista a preto on musí dávať pozor za oboch. A ako som už povedal, veci pomáha to, že každý vodič je aj cyklistom.

Takže na záver je zrejmé, že bicyklovanie je v Holandsku rovnocenné jazdeniu autom a to je kľúč k úspechu.

V centrách miest je bicyklovanie dokonca uprednostňované pred autami. Došlo k tomu naozaj až v týchto posledných dekádach, že autá sú vytláčané z miest – znečisťujú prostredie, zaberajú priestor a vytvárajú nezáživné priestranstvá. Politici aj obyvatelia Holandska chápu, že autá by sa mali používať najmä mimo mestských centier a že bicykle ich nahradia.

Ďakujem za rozhovor.

Delft, 28. júl 2019

Organizátori národnej konferencie Cyklistická doprava 2019 (22. a 23. október, Galanta) práve rokujú s Dutch Cycling Embassy o aktívnej účasti reprezentanta DCE na konferencii. Na konferenciu sa môžete prihlásiť tu

Jedno z troch cykloparkovísk pri stanici v meste Woerden (51.000 obyvateľov)

 

Cyklistická ulica medzi Delftom a Rijswijkom. Autá sem môžu, ale musia bezvýhradne rešpetovať cyklistov.

 

Holanďania preferujú cyklopodjazdy – rýchlosť získanú pri vjazde využijete na výjazd.

 

Most pre peších a cyklistov, Rotterdamseweg, Delft

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk

Archív komentárov

One thought on “%1$s”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.