KRAJSKÉ SEMINÁRE 2019

v roku 2019 sa uskutočnili semináre pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry-

TP CYKLO