Intenzity cyklistov

Po mapovaní cyklistickej infraštruktúry vo vybraných slovenských mestách v roku 2013 vykonal Výskumný ústav dopravný pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2014 aj sčítania cyklistov na vybraných komunikáciách. Merania boli vykonávané v mesiacoch júl až október minimálne na dvoch lokalitách v rámci každého samosprávneho kraja. Merania boli vykonávané automatickými sčítačmi dopravy, ktoré boli na lokalitách z tabuliek osadené vždy po dobu minimálne 7 dní.

Namerané intenzity počas obdobia letných prázdnin sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke (po kliknutí na lokalitu sa zobrazí podrobné vyhodnotenie):

Nameraná intenzity počas obdobia školského roka (obdobie mimo letných prázdnin) sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke (po kliknutí na lokalitu sa zobrazí podrobné vyhodnotenie):

Miesta sčítania spolu s obrázkami sú znázornené aj na nasledovnej mapke:

Z nameraných hodnôt bolo možné stanoviť prepočtové koeficienty, ktoré umožňujú prepočet intenzity z krátkodobého merania a na dennú intenzitu cyklistov, metodiku pre tento prepočet nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás prosím kontaktujte: Ing. Soňa Šestáková (sestakova@vud.sk, 041-5686 316), Ing. Martin Bolo (m.bolo@vud.sk, 041-5686 217) .

1 thought on “Intenzity cyklistov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.