2010

Pohľad na Konferenciu Cyklistická doprava 2010

V dňoch 2. a 3. septembra 2010 sa uskutočnil druhý ročník odbornej konferencie Cyklistická doprava 2010, ktorá sa konala v meste Liptovský Mikuláš.

Konferencie sa zúčastnilo okolo 50 účastníkov z najrozličnejších profesii ako dopravní inžinieri, projektanti, architekti, úradníci z odborov dopravy, občiansky aktivisti ako aj študenti.

Konferenciu otvoril primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča, PhD., ktorý zároveň prevzal nad konferenciou aj záštitu. Zároveň aj predniesol príspevok ohľadne budovania cyklotrás v Liptovskom Mikuláši. Nasledovala prednáška Ing. Jaroslava Martinka, známeho českého odborníka koordinátora cyklodopravy v Českej republike, ktorý nás informoval o najnovších trendoch riešenia cyklistiky a českej cyklostratégie. Jeho prednášku doplnil Ing. Kvetoslav Syrový, ktorý poukázal na nové prístupy v riešení cyklodopravy z viacerých miest zahraničia a poukázal na najnovšie trendy.

Dopoludňajší blok za Slovensko otvoril zakladateľ Slovenského cykloklubu, RNDr. Juraj Hlatký, CSc., ktorý oboznámil účastníkov s genézou cykloturistiky a značenia cykloturistických trás v Slovenske republike. Nasledovala prednáška pani Ing. Anny Kollárovej zo Slovenského zväzu stavebných inžinierov, ktorá sa zamerala na aspekty riešenia cyklistickej dopravy vzhľadom na územné plánovanie.

V poobedňajšom bloku vystúpila Ing. Zuzana Krchová, ktorá prezentovala príspevok ohľadne riešenia cyklistickej dopravy v Poľskom meste Krakov. Na ňu nadviazal svojimi poznatkami samostatný dopravný urbanista Ing.arch. Tomáš Cach, ktorý nám prezentoval nové opatrenia riešenia cyklistickej dopravy v Prahe.Stratégiu a systémové opatrenia pre rozvoj cyklistiky v meste Plzni zase prezentovala Radka Žáková, ktorá je známa ako dlhoročná cykloaktivistka. Marián Gogola vo svojej prednáške ukázal ako je cyklistická doprava riešená v hlavnom meste Dánska – Kodani.

Program konferencie si vyžiadal aj niektoré zmeny, ktoré boli spôsobené absenciou niektorých prednášajúcich z dôvodu pracovných povinností. Preto aj prednášku pana Ing. Romana Kalabusa o Cyklostezke Bečva prezentoval Ing. Jaroslav Martinek. V rámci diskusie pani Ing. Kollárová ešte účastníkom povedala o zaujímavých opatreniach v oblasti cyklodopravy s dôrazom na dopravno inžiniersku dokumentáciu, ktorá je dosť podceňovaná. Na záver tohto bloku nám Ing. Martin Gálik zo spoločnosti Hollandika, s.r.o. hovoril a demonštroval nový spôsob bicyklovania, ktorý bol zameraný na prezentáciu kvalitných holandských bicyklov,ktoré si účastníci mohli vyskúšať priamo v meste.

Záver dňa využili ešte slovenskí účastníci na stretnutie pracovnej skupiny Cykloaliancie na to, aby si definovali,ktoré základné úlohy a činnosti treba vykonať, aby sa spojili sily viacerých organizácii v rozvoji podmienok pre cyklistickú dopravu na Slovensku.

Druhý deň konferencie pokračoval taktiež zaujímavými prednáškami. Ranný blok otvorila Ing. Jana Braciníková zo Žilinského samosprávneho kraja,ktorý môže byť príkladom v podpore cykloturistiky ostatným krajom.Nasledovala prednáška Ing. Martina Halabrína, ktorý účastníkom predostrel projekt spolupráce medzi Trnavským a Juhomoravským samosprávnym krajom. Ing.arch. Dušan Burák účastníkov informoval o súťaži Zlatá žila,ktorá by mala slúžiť ako ocenenie pre samosprávy, ktoré v oblasti zlepšenia mestskej mobility niečo robia. Zaujímavý príspevok mal Ing. Adolf Jebavý z firmy ADOX, ktorý prezentoval zaujímavú prednášku z oblasti riešenia cyklistickej dopravy v meste Brno a Trenčín. Záverečná prednáška bola zameraná na technický aspekt budovania cyklistickej infraštruktúry, o ktorej nám veľmi zaujímavo povedal Ing. Jiří Šrutka z Skanska, s.r.o.

Konferencia sa stala jedinečným miestom na prenos poznatkov medzi zahraničnými účastníkmi z Čiech, ktorý sú žiaľ v tomto o dosť popredu. Dúfame, že aj na Slovensku sa vody cyklistickej dopravy rozhýbu a budeme sa mať čím pochváliť aj my.

Inštitúcie, ktoré sa zúčastnili na konferencii:

 • Žilinský samosprávny kraj
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Mesto Liptovský Mikuláš
 • Slovenský cykloklub
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov
 • Oz MULICA
 • Centrum dopravního výskumu,ČR
 • Výskumný ústav dopravy,Žilina
 • Žilinská univerzita
 • Sdružení Valašsko – Horní Vsacko
 • Plzensko na kole
 • Mesto Košice
 • Mesto Nitra
 • Mesto Trnava
 • Nadácia Ekopolis
 • Skanska
 • Plzenskonakole
 • CDV-Brno

 

Partneri konferencie:

 

Untitled-3

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.