2009

Konferencia: Cyklistická doprava 2009 sa konala pod záštitou Ing.Jaroslava Martínka – oficiálneho koordinátora rozvoja cyklistickej dopravy v ČR
Konferencie sa zúčastnilo 35 účastníkov, pričom potešila hlavne rôznorodosť profesií ako účasť občianskych aktivistov, zástupcov niektorých cyklistických a cykloturistických spolkov, stavebných a dopravných inžinierov, študentov a zástupcov neziskového sektora. Svoje skúsenosti tu prezentovali významní hostia z Českej republiky a to od úrovne starostov až po úroveň krajskú a štátnu. Smutné je iba to, že na konferencii sa nezúčastnili zástupcovia ministerstva dopravy, jednotlivých samosprávnych krajov ako aj zástupcovia odborov dopravy slovenských miest. Každá z odprezentovaných prednášok bola niečím výnimočná a to hlavne obsahom, pričom sa načrelo do každej z tematických oblastí konferencie. Spomenúť môžeme prednášku oficiálneho koordinátora pre rozvoj cyklistickej dopravy Jaroslava Martínka, ktorý prezentoval cyklistickú stratégiu v ČR.
Pozitívne príklady z miest uviedli starosta obce Hranice pán Miroslav Wildner (prezentácia), cyklistická aktivistka z Plzne Radka Žáková (prezentácia1) a (prezentácia2) ako aj regionálnu úroveň Juhomoravského kraja zastúpenú pánom Jaroslavom Keprtom (prezentácia).
Súčasné trendy pri budovaní technickej infraštruktúry prezentovali páni Tomáš Cach (prezentácia) a Kvetoslav Syrový (prezentácia), ktorí hovorili aj o potenciále cyklistickej dopravy vo východoeurópskych krajinách.
Okrem toho prezentovali na konferencii aj výstavu „Praha cyklistická“, ktorá sa zaoberala jednotlivými zásadami rozvoja cyklistickej dopravy v Prahe a konkrétnych opatreniach. O konkrétnych cyklotrasách a ich budovaní a súvislosti s cykloturizmom mali prednášku pán Ďurdák (prezentácia) a to o populárnej cyklotrase popri Baťovom kanáli a pán Kalabus (prezentácia)uviedol zas svoje skúsenosti v budovaní cyklotrasy Bečva.
Slovenskí prednášajúci sa zamerali na problémy s rozvojom cyklistickej dopravy pani Vierka Štupáková (prezentácia), vplyve na mestskú mobilitu a potreby vytvorenia jednotnej koordinačnej a komunikačnej platformy pán Marián Gogola (prezentácia)zo Žilinskej univerzity a OZ MULICA, ale aj o konkrétnych skúsenostiach pri budovaní cyklotrás, napr. pán Juraj Hlatký zo Slovenského cyklistického klubu prezentoval skúsenosti zo značenia slovenských cyklotrás, na tému cykloturistiky a prezentovaní Moravskej Ironcurtain cyklotrasy hovoril pán Šebo.(prezentácia)
O možnosti financovanie projektov zameraných na nemotorovú dopravu pani Katarína Tóthová (prezentácia)z UNDO Bratislava. zaujímavý príspevok mal Radovan Červienka z Cykloklubu Poľana a Alfa04, ktorý perzentoval film “MOBILITA”, ktorý porovná výhody cyklistickej dopravy a individuálneho motorizmu. Oblasť obnoveného prístupu z pohľadu dopravného prostriedku prezentoval pán Jakub Dittrich (prezentácia) zo spoločnosti ekolo.cz., ktorý hovoril o význame a použití elektrobicyklov v mestskej mobilite.
Skúsenosti s pozitívnym prístupom a doplnením cyklistickej vybavenosti v meste Žilina prezentovala pani Alena Reháková (prezentácia)z Turistickej informačnej kancelárie v Žiline. Pán Snopko (prezentácia)z OZ Jánošíkov kraj zase uviedol aktivity v oblasti cykloturistiky v okolí Žiliny.

Atmosféra prednášok pritom bola veľmi zaujímavá a interaktívna, pretože účastníci komunikovali a reagovali na prednášky, pričom si navzájom vymieňali svoje myšlienky, názory a postrehy. Viacerí upozorňovali na to, že cyklistická doprava má pozitívny efekt nielen na mobilitu občanov, ale aj na zvyšovanie kvality života, ekonomického rastu a to konkrétne v prípade vytvorenia podmienok pre cykloturistiku a pod. Obzvlášť slovenskí účastníci skonštatovali, že podpora cyklistickej dopravy je viac menej formálna a v porovnaní s Českou republikou zaostávame. Účastníci preto privítali návrh OZ MULICA vytvoriť iniciatívu a kooperujúcu platformu „Cyklistická aliancia“, ktorá by združovala všetky záujmové skupiny (od občianske až po odborné), ktoré majú chuť pokračovať v presadzovaní a budovaní podmienok pre rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Okrem prednášok si mohli účastníci, ale aj jednotliví občania otestovať elektrobicykle, ktoré poskytla spoločnosť EKOLO.CZ z Českej republiky (jediná spoločnosť, ktorá mala záujem sponzorovať túto konferenciu!).
Časť z účastníkov si skutočne vyskúšala elektrobicykle v uliciach Žiliny, čo bol naozaj vzrušujúci zážitok.
Otestovať a zviesť sa na elektrickom bicykli, ktorých ešte nie je toľko vidieť na našich uliciach, využilo mnoho Žilinčanov, ktorí sa živo zaujímali o tieto nové druhy bicyklov.
Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili konferencie ako aj pomáhali pri jej organizácii.

Konferencia Cyklistická doprava 2009

8 – 9.10.2009,Dom Techniky Žilina

Program konferencie

Štvrtok   8.októbra

8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 9:30  Úvodné slovo a privítanie účastníkov

9:30 – 12:00  Strategický blok  alebo ako sa môžeme poučiť zo skúsenosti z ČR

Jaroslav Martinek   –  Cyklostrategie CZ

Květoslav Syrový – Potenciál cyklodopravy v postkomunistických zemích střední a východní Evropy 1.

Tomáš Cach – Potenciál cyklodopravy v postkomunistických zemích střední a východní Evropy 2.

Miroslav Wildner – Cyklo a komunální politika

12:00  – 13:00    –   Obed

13:00  – 14:30 blok – Cyklistická doprava a Slovensko

Juraj Hlatký – Cyklotrasy na Slovensku

Viera Štupáková  – Prekážky rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku

Soňa Šestáková,Marián Gogola – Cyklistická doprava a jej vplyv na mestskú mobilitu na Slovensku

Klára Tothová – Projekt „Trvalo udržateľná doprava v Bratislave“

14:30 – 15:00  Prestávka

15:00 – 16:30   blok – Cyklistika v regiónoch

Jiří Durďák  – Cyklostezka podél Baťova kanálu

Radka ŽÁKOVÁ  – Rekreační cyklistika – šance pro rozvoj cest. ruchu v regionu

Jaroslav Keprt – Koncepce cykloturistiky v JMK,mezinárodní koridory, propagace a mezinárodní projekty,realizace cyklostezek

16:30 – 17:00 blok – Nový koncept mobility – elektrobicykel

Jakub Ditrich  – Elektrokolo – ideální řešení městské mobility

Praktická ukážka a testovanie elektrobicykla.

Záver prvého dňa konferencie

 

Druhý deň  –  Piatok 9.10.

9:00  – 10:30  blok Cyklistika a mesto

Radka ŽÁKOVÁ  – Plzeň pro cyklisty – nástroje pro zlepšení podmínek pro cyklisty

Ján Ľupták – Cyklomobilita

Roman Kalabus  – Cyklostezka Bečva, královna stezek Moravy

10:30 – 11:00  prestávka

11:00 – 13:00

Alena Reháková – Cyklisti a TIK mesta Žilina

Bibiana Poliaková, Marián Gogola – Cyklistická doprava ako súčasť VOD

Peter Šebo – „Moravská cyklistická cesta – IRON CURTAIN GREENWAY“

Alojz  Ďurčanský – OZ Jánošíkovým krajom- podpora cykloturistiky v regióne

Marián Gogola – OZ MULICA  – Žilinská občianska iniciatíva pre alternatívnu mobilitu a podpora alternatívnych druhov doprav a Cyklistická aliancia

13:00  Obed

Záver konferencie

 

Untitled-3

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.