TP07/2014 Banská Bystrica

Seminár_Cyklo_TP_07_2014_Pozvánka_2015

Seminár sa zaoberal navrhovanim cyklistickej infraštruktúry, kde prednášajúci vysvetloval jednotlivé možné riešenia na Slovensku. Taktiež boli prednesené prvky, ktoré sa nedostali do technického predpisu.
Celú prednášku nájdete tu.https://www.cyklodoprava.sk/cyklodoprava/seminare-2/tp072014-banska-bystrica/https://www.cyklodoprava.sk/cyklodoprava/seminare-2/tp072014-banska-bystrica/