2019

Srdečne vás pozývame na XI.ročník odbornej konferencie Cyklistická doprava, konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite, ktorá sa bude konať  22.-23.októbra 2019 v Galante, penzión Viktória. Súčasťou konferencie bude aj vyhodnotenie kampane Európsky týždeň mobility 2019 na Slovensku.

Hlavným cieľom konferencie je vzdelávanie tých zástupcov samospráv, organizácií a inštitúcií, ktorí majú priamy dosah a kompetencie v tejto oblasti. Ďalším cieľom konferencie je vzájomné zdieľanie dobrých príkladov a skúseností medzi odborníkmi zo Slovenska a Európy. Konferencia vytvára priestor aj na neformálne stretávanie sa, pre diskusie a nadväzovanie odborných vzťahov.

Program konferencie zverejníme už čoskoro.

Počet účastníkov konferencie je obmedzený, v prípade záujmu o účasť na konferencii sa môžete registrovať cez dole uvedený link.

Vstúpiť do registrácie.