Stav cyklistickej infraštruktúry vo vybraných mestách v roku 2013

V roku 2013 vykonal Výskumný ústav dopravný pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR mapovanie cyklistickej infraštruktúry vo vybraných slovenských mestách. Monitorované pritom boli mestské cyklotrasy a cyklistické komunikácie v katastrálnych územiach dotknutých miest. Pod mestskými cyklotrasami boli pre potreby výskumnej úlohy uvažované trasy na pozemných komunikáciách v katastri daného sídla vhodné pre každodennú mestskú dopravu či dochádzanie na bicykli, ktoré boli vyznačené vodorovným a/alebo zvislým dopravným značením. Išlo najmä o samostatné cestičky pre cyklistov, spoločné cestičky pre chodcov a cyklistov so spoločnou alebo oddelenou prevádzkou, cyklistické pruhy a pásy na cestách a miestnych komunikáciách a pozemné komunikácie s vyznačeným cyklopiktokoridorom. Pri vyhodnocovaní pritom v prípade, že jednou ulicou/koridorom boli vedené po oboch stranách napr. samostatné cestičky pre cyklistov, zarátavala sa do dĺžky cyklotrasy len dĺžka jedného z nich, a to tá kratšia.

Údaje z terénnych šetrení si môžete pozrieť na našej stránke v sekcií Cyklistické komunikácie, kde je možné po kliknutí na niektoré z miest zobraziť podrobnejšie informácie o cyklistickej infraštruktúre v meste, alebo stiahnuť pasport mestských cyklotrás alebo fotografie z daného mesta. Sumár pasportov si môžete pozrieť aj tu.

Pre názornejšie zobrazenie a porovnanie mestských cyklotrás vám poslúžia aj nasledovné grafy a tabuľka.

tab cyklotrasy

Cyklistický index – určuje počet kilometrov mestských cyklotrás na obyvateľa.

cyklisticky index

Z pohľadu dĺžky cyklotrás na 1000 obyvateľov mesta má vybudovanú najväčšiu dĺžku cyklotrás mesto Svit. Zdá sa nám však nutné podotknúť, že v meste sieť pozostáva len z dvoch trás, ktoré spájajú Svit s Popradom popri rieke Poprad. Trasa je však komfortná bez väčších prevýšení či zmien smeru.

V Bratislave je sieť cyklotrás čo do počtu km (99,790 km) oveľa rozsiahlejšia, no mesto je aj oveľa väčšie ako počtom obyvateľov, tak aj rozlohou. V ďalších mestách dosahuje cyklistický index hodnoty od 0,050 do 0,138 km na 1000 obyvateľov. Na jedného obyvateľa mesta tak pripadá iba minimálne 5 cm cyklotrasy. Obyvatelia miest by sa tak pri súčasnom použití na cyklotrasy nezmestili ani len pešo, nie to ešte na bicykloch.

Index hustoty cyklistickej siete – počet km cyklotrás v území na km2.

hustota

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás prosím kontaktujte: Ing. Martin Bolo (martibolo@gmail.com), Ing. Soňa Šestáková (sestakova@vud.sk, 041-5686 316).

1 thought on “Stav cyklistickej infraštruktúry vo vybraných mestách v roku 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.