V nových a rekonštruovaných budovách možno bude povinnosť zabezpečiť parkovacie miesta pre bicykle

Možno preto, lebo Európska únia momentálne reviduje novú direktívu o Energetickej hospodárnosti budov. Tá by mala obsahovať povinnosť vybudovať aj parkovacie miesta pre bicykle. Správu priniesla ECF, pričom by to uľahčilo podmienky pre bicyklovanie v EÚ.

A aký je samotný návrh?

Všetky nové obytné a nebytové budovy v EÚ, ako aj tie, ktoré prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou, budú musieť poskytnúť povinné miesta na parkovanie bicyklov, podľa nového návrhu Európskej komisie na revíziu smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) zverejnenej 15. .

Návrh uznáva, že udržateľná mobilita, ako je cyklistika, môže zohrávať významnú úlohu pri znižovaní celkovej spotreby energie domácností, a zahrnutie minimálnych požiadaviek na parkovanie bicyklov vo všetkých budovách spĺňa dlhodobé odporúčanie Európskej federácie cyklistov (ECF), ktorá víta návrh Komisie.

Philip Amaral, riaditeľ pre politiku a rozvoj Európskej federácie cyklistov: „Budovy a mobilita spolu tvoria viac ako 60 % emisií skleníkových plynov v Európe. Keďže väčšina ciest začína a končí pri nejakom type budovy, má zmysel len nezaobchádzať s týmito dvoma sektormi izolovane. ECF s potešením vidí, že cyklistika, energeticky najefektívnejšia zo všetkých druhov dopravy, si našla svoje zaslúžené miesto v rámci smernice o energetickej hospodárnosti budov.“

Návrh revízie EPBD je súčasťou stratégie Renovation Wave Strategy a pomôže dosiahnuť ambiciózne ciele Európskej zelenej dohody, ktorej kľúčovou súčasťou je podpora zelenej mobility. Návrh správne uznáva, že nedostatok parkovacích miest pre bicykle je príliš často hlavnou prekážkou pre ľudí na bicykli a že povinné parkovanie bicyklov je spôsob, ako podporiť cyklistiku ako „ústredný prvok udržateľnej mobility s nulovými emisiami“. Podľa výskumu ECF má v súčasnosti len šesť členských štátov EÚ zavedené minimálne kvantitatívne normy na parkovanie bicyklov.

V návrhu sa stanovuje:

Minimálna požiadavka na zabezpečenie dvoch parkovacích miest pre bicykle „pre každé obydlie“ v nových a zrekonštruovaných obytných domoch s viac ako tromi parkovacími miestami.
Minimálna požiadavka zabezpečiť jedno parkovacie miesto pre bicykle na každé parkovacie miesto v nových a zrekonštruovaných nebytových budovách s viac ako piatimi parkovacími miestami.
Minimálna požiadavka na zabezpečenie jedného parkovacieho miesta pre bicykle na každé parkovacie miesto vo všetkých existujúcich nebytových budovách s viac ako 20 parkovacími miestami do roku 2027.
Výzva pre členské štáty EÚ vo všeobecnosti, aby zabezpečili súdržnosť politík v oblasti budov, mäkkej a zelenej mobility a mestského plánovania.

Fabian Küster, riaditeľ pre advokáciu a záležitosti EÚ z Európskej federácie cyklistov: „Dve parkovacie miesta pre bicykle pre každé obydlie v nových a zrekonštruovaných obytných domoch predstavujú potenciálnu zmenu hry, ktorá odstraňuje jednu z hlavných prekážok každodenného bicyklovania, najmä pre obyvateľov bytov. blokov, a to nedostatok dostupného a bezpečného parkovania bicyklov. O pár rokov sa cyklistika môže stať oveľa jednoduchšou pre milióny Európanov.“

Celkovo ECF uznáva, že návrh revízie EPBD je veľkým krokom správnym smerom, hoci vyjadruje poľutovanie nad tým, že požiadavky na parkovanie bicyklov závisia od parkovania áut, čo znamená, že budovy bez parkoviska nebudú musieť poskytovať priestory pre bicykle. Ďalším nedostatkom je absencia povinných nabíjacích bodov pre e-bike.

ECF sa teší na úzku spoluprácu s Európskou komisiou a našimi zainteresovanými stranami na ďalších krokoch v súvislosti s touto vylepšenou smernicou.

Možno by smernica mala počítať s parkovacím miestom pre bicykle pre každú budovu bez nutnosti zmieňovať parkovanie pre autá.

Samotný návrh direktívy nájdete tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0802&qid=1641802763889

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk