Vážska cyklotrasa prepojí Trenčiansky a Žilinský kraj

Žilinská župa má už tento rok začať s budovaním úseku Kotešová – Bytča – Mikšová o dĺžke 9 km. V bytčianskej mestskej časti Mikšová, kde sa nachádza hranica ŽSK a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) , sa má napojiť už na jestvujúci úsek cyklotrasy. Ten trenčianska župa zrealizovala len nedávno.  Realizáciou cyklotrasy sa prepojí mesto Bytča s Považskou Bystricou. Cyklisti tadiaľ už jazdia aj dnes, no svoju jazdu končia v poli, respektíve pokračujú po nespevnených cestách. Po dobudovaní tohto úseku budú môcť plynule pokračovať do Kotešovej a následovne na Hričovskú priehradu.

Cyklotrasa bude vedená popri toku Hričovského kanála a bude prechádzať cez viacero katastrálnych území: Mikšová, Hvozdnica, Predmier, Malá Bytča, Veľká Bytča, Hliník nad Váhom a Kotešová. Celková dĺžka vybudovanej a vyznačenej Vážskej cyklotrasy medzi hranicou ŽSK/TSK a Kotešovou bude dokopy 12 km. Okrem 9 km úplne novej asfaltovej cyklotrasy budú ďalšie 3 km vedené z Bytče do Kotešovej po účelových cestách. Následne tiež kraj pripravuje projekt prepojenia cyklotrasy od priehradného múra v Hornom Hričove, cez Divinku až po cyklomost v Považskom Chlmci.

Súčasťou projektu v tomto úseku je aj vybudovanie dvoch mimoúrovňových podjazdov na frekventovaných cestách (I/10 v Bytči a II/507 v Kotešovej). Pôjde o finančne náročnú záležitosť, ale cyklisti ju rozhodne ocenia. Bezbariérovo sa totiž dostanú popod mosty popod spomínané mosty. Ďalšou technickou špecialitou cyklotrasy bude cyklomost podobný tomu v Považskom Chlmci, hoci bude menší. Povedie ponad derivačný kanál Váhu pri obci Hvozdnica.

„Právoplatné stavebné povolenie na tento úsek bolo vydané v decembri minulého roka a k samotnej realizácii by malo dôjsť na jeseň. Ak sa verejné obstarávanie dobre podarí, chceme v období októbra – decembra tohto roka odovzdať stavenisko budúcemu zhotoviteľovi. Ten by mal na realizáciu mať zruba 18 mesiacov,“ spresňuje Peter Mráz, vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb ŽSK.  Na jar 2026 by sa už mohli po cyklotrase previezť prví cyklisti.

Valašsko – Považsko – Kysucký cyklookruh

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Vážska cyklomagistrála je najdôležitejšia cyklocesta v našom kraji s nadregionálnym významom. Realizáciou úseku z Kotešovej cez Bytču k hraniciam s Trenčianskym samosprávnym krajom prepojíme nielen dva kraje, ale aj dve okresné mestá Bytču a Považskú Bystricu, ale bo dobudovaní krátkeho 3 kilometrového úseku v Považskom Chlmci aj Považskú Bystricu so Žilinou. Z pohľadu cestovného ruchu je rovnako významné prepojenie na sieť cyklotrás na českej strane. Na obidvoch stranách hranice sa nachádza veľké množstvo kultúrnych pamiatok a prírodných zaujímavostí, ktoré takto viac sprístupníme širokej verejnosti.“

Český partner, obec Prostřední Bečva vybuduje 2,2 km novú cyklotrasu, 7 km dopravného značenia z obce aj nový 5,4 km dlhý turisticko – náučný chodník  pre peších smerujúcich k vrchu Pustevny, smerom na Pustevny, ktoré sú známe unikátnymi stavbami slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Ich prepojením s Vážskou cyklomagistrálou vznikne  výnimočný 120 km dlhý horský Valašsko-Považsko-Kysucký cyklookruh. Trasa bude vedená po existujúcej sieti cykloturistických trás, na menej frekventovaných cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a lesných cestách.  Na ňom bude cyklista navigovaný prostredníctvom QR kódov na smerovníkoch k 20 TOP atraktivitám regiónu, po 10 na každej strane. Na Slovenskej strane sú to: Považský hrad, Súľovské skaly, Podchod pod Vážskym kanálom v Bytči, Sobášny palác v Bytči, Popperovo mauzóleum – židovský cintorín v Hliníku nad Váhom, Jazerá Kotešová (VD Hričov, VD Mikšová), Žilina pamiatky – Burianova veža,  Hrad Budatín, Rozhľadňa Štiavnik, Hrebeňovka Javorníkov. Pohorie Javorníkov má hraničný hrebeň SR/ČR s vyznačenou červenou cykloturistickou trasu v úseku Kohútka – Kasárne. Na túto cyklotrasu vedú z našej budovanej infraštruktúry viaceré cykloturistické trasy, na ktoré sa napája existujúca sieť cyklotrás v ČR.

Najväčší cezhraničný projekt

Pridanou hodnotou bude prepojenie cyklookruhu s existujúcimi vetvami trasy Cyrilometodskej cesty, ktorá spája územie 6 krajov v rámci slovensko-českého pohraničia turistickými a cykloturistickými trasami a získala medzinárodný štatút pútnickej trasy.

Súčasťou projektu budú aj prvky sprievodnej cyklistickej infraštruktúry na celej trase okruhu – qr pointy, cyklosmerovníky, obrázkové motivačné cyklotabuľky. Pribudnú aj nabíjacie stanice a cyklosčítače, z ktorých dáta budú slúžiť na vytipovanie nových možností na dobudovávanie a rozširovanie cyklotrás. Monitorovať budú nielen cyklistov (na SK), ale aj peších príp. on-line korčuliarov (v ČR). Na cyklookruhu budú umiestnené kreslené mapy so zaujímavosťami v súvislosti s okruhom.

Tento cyklookruh je najväčším cezhraničným projekt realizovaný v ŽSK.

zdroj: ZSK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.