V roku 2022 Viedeň plánuje 17 km cyklotrás

Tak tomu sa povie plán. Mesto Viedeň chce zlepšovať podmienky pre cyklistov v rámci Radweg ofenzívy 2022. Plánuje totiž v tomto roku realizovať 44 projektov, ktoré prispejú k 17 km nových cyklotrás. Informáciu priniesol portál: https://www.fahrradwien.at/radwegoffensive-2022/

Najdôležitejšie z programu rozšírenia cyklotrás na rok 2022

Viac miesta pre cyklistov na Lassallestraße: nová, široká, obojsmerná cyklotrasa

Lassallestraße je jednou z najviac využívaných cyklotrás v meste. V roku 2021 tu bolo napočítaných viac ako 1 milión cyklistov . Priestor na Lassallestraße sa prerozdelí a pre cyklistov bude v budúcnosti k dispozícii nová, viac ako 4 metre široká obojsmerná cyklotrasa. Nová obojsmerná cyklotrasa sa tiahne od Straße der Wiener Wirtschaft po Vorgartenstraße a je súčasťou cyklomagistrály z 1. obvodu do Donaustadtu. Zároveň sa zväčšia a zatraktívnia zelené plochy na Lassallestrasse.

Vizualizácia rozšíreného obojsmerného cyklistického chodníka Lassallestraße. (c) zoomvp.at/Vienna Mobility Agency/FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH

Nové cyklistické prepojenie z 19. na 20. obvod: Gunoldstraße – Heiligenstädter Bridge – Lorenz-Müller-Gasse

Most Heiligenstädter spája 19. a 20. obvod. Nevyhnutná obnova mosta slúži na vyplnenie medzery v sieti cyklotrás. Náhradná nosná konštrukcia pre obnovu mosta zostane zachovaná a v budúcnosti bude slúžiť ako atraktívne cyklistické a pešie prepojenie.
Na oboch stranách Dunajského kanála budú v budúcnosti komfortné výstupné rampy, ktoré zlepšia prepojenie medzi Döblingom a Brigittenau pre cyklistov a chodcov a umožnia bezbariérové ​​napojenie na Dunajský kanál. Rampy majú využiteľnú šírku 3,50 m a každá bude dlhá približne 132 m.
Nová štruktúra bude dokončená v marci 2022. Potom sa začne s opravou mosta Heiligenstadt. Dokončenie mosta pre peších a cyklistov s bezbariérovým napojením na Dunajský kanál je plánované na rok 2023.

Nová, viac ako 300 metrov dlhá obojsmerná cyklotrasa pozdĺž Gunoldstraße – s napojením na Gallmeyergasse v 19. obvode a viac ako 460 metrov dlhá obojsmerná cyklotrasa v Lorenz-Müller-Gasse vytvára viac ako 1,2 kilometra cyklistické spojenie cez most Heiligenstädter medzi Döblingom a Brigittenau.

Alberner Hafenzufahrtstraße: Na bicykli do Dolného Rakúska

Mesto Viedeň tento rok zlepšuje aj situáciu pre cyklistov na Alberner Hafenzufahrtstrasse. Tu sa uzavrie medzera v cyklistickej sieti. Od Warnekestraße v smere do mesta bude chodník a cyklotrasa predĺžená k existujúcej cyklistickej infraštruktúre. Príslušné spoje a križovatky budú prerobené tak, aby ich mohol bez problémov využívať každý.
V rámci uzatvárania medzery sa prepoja aj cyklistické pruhy na Simmeringer Lände pod Freudenauer Hafenbrücke a na Neubachbrücke sa napojí – tiež nový – projekt cyklotrasy Schwechat/Dolné Rakúsko. Výstavba na viedenskej a dolnorakúskej strane sa má začať tento rok. V budúcnosti bude možné bezpečne a pohodlne jazdiť na bicykli zo Simmeringu do Schwechatu alebo na letisko.

Davidgasse: Na bicykli do „Supergrätzl“

Davidgasse v Favoriten sa rozširuje o cyklistickú dopravu. V prvom kroku sa medzi Laxenburger Straße a Siccardsburggasse vytvorí nový obojsmerný cyklistický chodník a nový chodník a cyklotrasa. Medzi ulicami Siccardsburggasse a Neilreichgasse sa z Davidgasse stáva ulica vhodná pre cyklistov.
Vďaka novému cyklistickému spojeniu sa na prvý viedenský „Supergrätzl“ dostanete na bicykli. Oblasť medzi Neilreichgasse, Gudrunstrasse, Leebgasse a Quellenstrasse bude dopravne upokojená, zelenšia a chladnejšia. Tým sa podniknú kroky proti vplyvom klimatických zmien a zvýši sa kvalita pobytu pre obyvateľov.

Vylepšenia cyklotrasy Linke Wienzeile

Wientalradweg, ktorá spája mesto s okolím – od Operngasse po križovatku Purkersdorf – je jednou z najobľúbenejších cyklotrás vo Viedni. Mesto už niekoľko rokov intenzívne v úsekoch pracuje na optimalizácii trasy. Ďalšia fáza sa bude riešiť tento rok. Koncom mája a začiatkom júna sa začne na Linke Wienzeile medzi Winckelmannstrasse a Anschützgasse v oblasti ľavého jazdného pruhu výstavba samostatnej obojsmernej cyklotrasy, ktorej dokončenie je plánované na september 2022.

Deutschordenstraße: Do nového školského kampusu choďte bezpečne na bicykli

S cieľom zlepšiť dostupnosť budúceho školského areálu na Deutschordenstraße na bicykli a ponúknuť bezpečné a pohodlné napojenie na cyklotrasy bude existujúci viacúčelový pruh nahradený zmiešaným chodníkom pre chodcov a cyklistov v dĺžke viac ako 300 metrov. a šírka 3,80 až 4,60 metra. Optimalizuje sa aj napojenie na 13. obvod.

Pötzleinsdorf, Gersthof a Jörgerstrasse: Vylepšenia pre cyklistiku

V 17. a 18. obvode sa už začalo s prácami na cyklistickej sieti. Jörgerstraße medzi Hernalser Gurtel a Ranftlgasse zatraktívni 16 nových stromov, oddychové zóny a pitné fontánky. Zlepšenie pešej a cyklistickej dopravy ich robí bezpečnejšími na cestách. Projektom „Klimafitte Pötzleinsdorfer Straße“ sa výrazne zlepšuje cyklistická infraštruktúra pre Pötzleinsdorf a Gersthof. Sieť cyklotrás sa rozšíri o nové prepojenie v dĺžke vyše 900 metrov.
Na Pötzleinsdorfer Straße – od konečnej linky 41 smerom do centra mesta po diskovú horskú cestu – sa chodník na pravej strane rozšíri a stane sa zmiešaným chodníkom pre peších a cyklistov. Na Gersthofer Strasse vedie cyklotrasa čiastočne popri ceste, čiastočne medzi chodníkom a stromoradím do Erndtgasse.Grafická vizualizácia pre redizajn Pötzleinsdorfer Straße.

Vizualizácia redizajnu Pötzleinsdorfer Straße. (c)Mobility Agency Vienna/zoomvp.at

Cyklistická ofenzíva Donaustadt

V rokoch 2022 a 2023 bude vybudovaných 14 kilometrov nových a vylepšených cyklospojení v hlavnej cyklistickej sieti v 22. obvode. Nová cyklistická infraštruktúra vzniká okrem iného na uliciach Wagramer Strasse, Donaustadtstrasse a Breitenleer Strasse. Podrobnosti o cyklistickej ofenzíve Donaustadt

Mosty pre cyklistiku: Erdberger Steg, Kagraner Brücke & Kagraner Steg

Vizualizácia plánovanej cyklotrasy na moste Kagran, Wagramer Straße. (c) ZOOMVP.at/Mobility Agency Viedeň

Erdberger Steg a Kagranerov most budú tiež optimalizované pre cyklistiku. Erdberger Steg medzi 2. a 3. obvodom sa rozšíri, čím sa vytvorí väčší priestor pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Ako dodatočné zlepšenie pre chodcov a cyklistov bude oddelená plynulosť dopravy na konci mosta na strane 3. obvodu. Riadenie semaforov je optimalizované aj tak, aby boli kratšie čakacie doby pre chodcov a cyklistov.
Na Kagranovom moste vybehne popri vozovke na rozdiel od minulosti nový cyklochodník. Výsledkom je oddelenie od chodcov. Renováciou prechádza aj Kagraner Steg: drevenú nosnú konštrukciu nahrádza moderné a poveternostným vplyvom odolné riešenie zo sklenených vlákien. Lávka bude v budúcnosti vedená ako bezbariérový spoločný chodník a cyklotrasa.

Nové cyklistické pruhy a ulice vhodné pre cyklistov

Sieť cyklistických ulíc vo Viedni sa bude v roku 2022 ďalej rozrastať. Kürschnergasse v 21. obvode sa stáva cyklistickou ulicou vo vzdialenosti viac ako 200 metrov – medzi Oswald-Redlich-Gasse a Schererstraße. Cyklistickou ulicou sa stane aj Döblinger Gurtel v 19. obvode medzi Nußdorfer Straße a Glatzgasse.

Goldschlagstraße vhodná pre bicykle je dokončená: viac ako 900 metrov dlhá uzávera medzery na poslednom úseku z Ameisgasse do Reinlgasse sa uskutoční tento rok. Vo 4. obvode bude Schelleingasse vhodná pre cyklistov z Blechturmgasse do Graf-Starhemberg-Gasse.
V Kleine Neugasse a na Mittersteig sa vytvára cyklistické spojenie medzi 4. a 5. obvodom.
Obľúbené pre cyklistov: Cyklistická dopravná sieť sa rozširuje o Kaistrasse, ktorá je vhodná pre cyklistov. A časť Davidgasse bude aj pre cyklistov.

Celkom zaujímavé, čo poviete?

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk