Európske inštitúcie podpísali Európsku deklaráciu o cyklistickej doprave


Európska rada, Komisia a Parlament 2.4.2024 podpísali Európsku deklaráciu o cyklistickej doprave, čím oficiálne prijali prvú medziinštitucionálnu cyklistickú politiku na európskej úrovni. Neformálne stretnutie ministrov dopravy EÚ, ktoré zorganizovalo belgické predsedníctvo Rady Európskej únie, bolo podkladom pre podpis.

Európska deklarácia o cyklistickej doprave, ktorá je doteraz najambicióznejšou iniciatívou EÚ v oblasti cyklistickej dopravy, uznáva cyklistickú dopravu za plnohodnotný druh dopravy. Táto prelomová deklarácia s ôsmimi základnými zásadami a 36 záväzkami opisuje cyklistickú dopravu ako jednu z “najudržateľnejších, najdostupnejších a najinkluzívnejších, najlacnejších a najzdravších foriem dopravy a rekreácie a jej kľúčový význam pre európsku spoločnosť a hospodárstvo”.

Henk Swarttouw, predseda ECF, povedal: “Európska deklarácia o cyklistickej doprave sa zapíše do histórie ako monumentálny míľnik rozvoja cyklistickej dopravy v Európe. Táto medziinštitucionálna deklarácia zaväzuje všetky európske inštitúcie, aby podporovali a posilňovali politiky zamerané na rozšírenie cyklistickej dopravy a postavili ju na rovnakú úroveň ako ostatné druhy dopravy. Sme hrdí na to, že sme spolu s našimi členmi a partnermi z odvetvia zohrali rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní tejto deklarácie.”

Jill Warrenová, generálna riaditeľka ECF, povedala: “Dnes oslavujeme prijatie Európskej deklarácie o cyklistickej doprave ako skutočne historický úspech. Táto deklarácia má potenciál uvoľniť výhody cyklistiky pre milióny európskych občanov a odráža mnohé z dlhodobých požiadaviek ECF v oblasti propagácie a politiky. Keďže cyklistická doprava bola povýšená na strategickú prioritu, sme pripravení podporiť inštitúcie pri využívaní jej plného potenciálu ako zdravého a udržateľného dopravného prostriedku.”

Prijatie európskej deklarácie o cyklistickej doprave nasleduje po sérii politických záväzkov na vysokej úrovni v oblasti cyklistickej dopravy vrátane záväzku bývalého výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa z roku 2023, uznesenia Európskeho parlamentu o cyklistickej doprave, deklarácie o cyklistickej doprave pod vedením členských štátov a oznámenia návrhu deklarácie o cyklistickej doprave komisárkou EÚ pre dopravu Adinou Văleanovou na podujatí Dni mestskej mobility EÚ v Seville v októbri minulého roka. Začiatkom tohto roka Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu drvivou väčšinou hlasoval za prijatie európskeho vyhlásenia o cyklistickej doprave.

Prijatie Európskej deklarácie o cyklistickej doprave je odrazom intenzívnej spolupráce občianskej spoločnosti, cyklistického priemyslu a vládnych inštitúcií. ECF ako jediný celoeurópsky hlas občianskej spoločnosti v oblasti cyklistiky spolu so svojimi partnermi z odvetvia Cycling Industries Europe a Konfederáciou európskeho cyklistického priemyslu (CONEBI) dlhodobo presadzovali jednotnú politiku v oblasti cyklistiky na európskej úrovni a stáli na čele na každom kroku.

Prijatie tohto vyhlásenia stanovuje plán ďalších koordinovaných opatrení na podporu cyklistiky ako udržateľného a inkluzívneho spôsobu dopravy pre všetkých európskych občanov. ECF teraz naliehavo vyzýva inštitúcie, aby zachovali svoj prístup založený na spolupráci a konzultáciách s cieľom zabezpečiť úspešnú implementáciu zásad a záväzkov, ktoré deklarácia obsahuje. Spolu s našimi členmi a širšími zainteresovanými stranami sme pripravení plne podporiť jej účinnú implementáciu.

Na slávnostnom podpise v bruselskom Palais d’Egmont sa v mene ECF zúčastnili generálna riaditeľka Jill Warrenová a riaditeľ pre politiku a rozvoj Philip Amaral. Tony Grimaldi, predseda CIE, predniesol v mene odvetvia hlavný prejav ministrom dopravy: “Na rozvoj cyklistickej dopravy v Európe nie je dôvod čakať. Je to obojstranne výhodné – prechod na mobilitu, vytváranie pracovných miest, hospodársky rast, podpora miestnych podnikov – všetko je dostupné teraz, všetko je cenovo dostupné teraz. Rozvíjajme európsky cyklistický priemysel na svetovej úrovni a dajme impulz európskemu líderstvu!”

Henk Swarttouw, predseda ECF, povedal: “Európska deklarácia o cyklistickej doprave sa zapíše do histórie ako monumentálny míľnik rozvoja cyklistickej dopravy v Európe. Táto medziinštitucionálna deklarácia zaväzuje všetky európske inštitúcie, aby podporovali a posilňovali politiky zamerané na rozšírenie cyklistickej dopravy a postavili ju na rovnakú úroveň ako ostatné druhy dopravy. Sme hrdí na to, že sme spolu s našimi členmi a partnermi z odvetvia zohrali rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní tejto deklarácie.”

Jill Warrenová, generálna riaditeľka ECF, povedala: “Dnes oslavujeme prijatie Európskej deklarácie o cyklistickej doprave ako skutočne historický úspech. Táto deklarácia má potenciál uvoľniť výhody cyklistiky pre milióny európskych občanov a odráža mnohé z dlhodobých požiadaviek ECF v oblasti propagácie a politiky. Keďže cyklistická doprava bola povýšená na strategickú prioritu, sme pripravení podporiť inštitúcie pri využívaní jej plného potenciálu ako zdravého a udržateľného dopravného prostriedku.”

Prijatie európskej deklarácie o cyklistickej doprave nasleduje po sérii politických záväzkov na vysokej úrovni v oblasti cyklistickej dopravy vrátane záväzku bývalého výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa z roku 2023, uznesenia Európskeho parlamentu o cyklistickej doprave, deklarácie o cyklistickej doprave pod vedením členských štátov a oznámenia návrhu deklarácie o cyklistickej doprave komisárkou EÚ pre dopravu Adinou Văleanovou na podujatí Dni mestskej mobility EÚ v Seville v októbri minulého roka. Začiatkom tohto roka Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu drvivou väčšinou hlasoval za prijatie európskeho vyhlásenia o cyklistickej doprave.

Prijatie Európskej deklarácie o cyklistickej doprave je odrazom intenzívnej spolupráce občianskej spoločnosti, cyklistického priemyslu a vládnych inštitúcií. ECF ako jediný celoeurópsky hlas občianskej spoločnosti v oblasti cyklistiky spolu so svojimi partnermi z odvetvia Cycling Industries Europe a Konfederáciou európskeho cyklistického priemyslu (CONEBI) dlhodobo presadzovali jednotnú politiku v oblasti cyklistiky na európskej úrovni a stáli na čele na každom kroku.

Prijatie tohto vyhlásenia predstavuje plán pre ďalšie koordinované kroky na podporu cyklistiky ako udržateľného a inkluzívneho spôsobu dopravy pre všetkých európskych občanov. ECF teraz vyzýva inštitúcie, aby zachovali svoj prístup založený na spolupráci a konzultáciách s cieľom zabezpečiť úspešné vykonávanie zásad a záväzkov, ktoré deklarácia obsahuje. Spolu s našimi členmi a širšími zainteresovanými stranami sme pripravení plne podporiť jej účinnú implementáciu.

Na slávnostnom podpise v bruselskom Palais d’Egmont sa v mene ECF zúčastnili generálna riaditeľka Jill Warrenová a riaditeľ pre politiku a rozvoj Philip Amaral. Tony Grimaldi, predseda CIE, predniesol v mene odvetvia hlavný prejav ministrom dopravy: “Na rozvoj cyklistickej dopravy v Európe nie je dôvod čakať. Je to obojstranne výhodné – prechod na mobilitu, vytváranie pracovných miest, hospodársky rast, podpora miestnych podnikov – všetko je dostupné teraz, všetko je cenovo dostupné teraz. Rozvíjajme európsky cyklistický priemysel na svetovej úrovni a dajme impulz európskemu líderstvu!”

Erhard Büchel, prezident CONEBI, k prijatiu uviedol: “Schválenie tohto vyhlásenia zo strany EÚ je silným signálom o uprednostňovaní cyklistickej dopravy a jej uznaní za kľúčový prvok udržateľnej mobility. Väčšie využívanie cyklistickej dopravy znamená skutočne aj viac kvalitných miestnych pracovných miest a jej úloha je prospešná aj pre hospodárstvo EÚ – prispieva k cieľom súčasnej a budúcej priemyselnej stratégie EÚ.”

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024 vyzýva manifest ECF “Presuňme rýchlostné stupne pre Európu” kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, aby sa v nadchádzajúcom politickom období zaviazali podporovať cyklistickú dopravu a urobiť z nej demokratický, cenovo dostupný a spoľahlivý dopravný prostriedok pre ľudí na všetkých úrovniach príjmov. Prijatie Európskeho vyhlásenia o cyklistickej doprave predstavuje pre poslancov EP jedinečnú príležitosť zabezpečiť, aby sa cyklistická doprava stala jednou z hlavných politických priorít EÚ. Manifest obsahuje šesť konkrétnych opatrení, ktoré môžu poslanci EP prijať, aby zabezpečili, že občania budú môcť priamo využívať cyklistickú dopravu.

Európska deklarácia o cyklistickej doprave bude tiež kľúčovou témou diskusie na hlavnej konferencii ECF Velo-city, ktorá sa uskutoční 18. – 21. júna 2024 v belgickom Gente. Na konferencii sa zúčastní 1 500 delegátov z miest a národných vlád, advokátov, akademikov a zástupcov priemyslu z viac ako 60 krajín a jej súčasťou bude plenárne zasadnutie, na ktorom vystúpia zástupcovia EÚ a národných ministerstiev, ktorí budú diskutovať a podelia sa o svoje názory na význam a implementáciu deklarácie.

Uvidíme, ako sa k tomu postaví náš rezort dopravy ako aj vláda,lebo v programovom vyhlásení cyklodopravu podporovať chcú.

zdroj: A historic milestone for cycling: European Institutions officially adopt joint European Declaration on Cycling | ECF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.