Nemecko upravuje zákon o cestnej premávke, aby bol viac priateľský k cyklistom

Nemecká vlád a parlament (Bundestag a Bundesrat) schválili novelu zákona o cestnej premávke (StVG). Reforma vytvára nové príležitosti na to, aby mestá a dediny boli priateľské k bicyklom.

Základný rozdiel je ten, že mestám a obciam bude umožnené, aby okrem plynulosti a bezpečnosti premávky zohľadňovali aj ciele ochrany klímy a životného prostredia, zdravia a rozvoja miest a tak rozvíjali sieť cyklotrás.

Novela StVG bola schválená 14. júna po tom, čo bola pôvodne prekvapivo zamietnutá v novembri 2023. Po niekoľkých mesiacoch rokovaní došlo ku kompromisu a bol kontaktovaný mediačný výbor. 

Novelou išlo v podstate o ukotvenie cieľov ochrany klímy, zdravia a rozvoja miest do zákona s cieľom dať obciam väčší priestor, napríklad zriadiť cyklistické pruhy, pruhy pre autobusy a priechody pre chodcov. Taktiež, ale dostanú viac flexibility pri zriaďovaní rezidentských parkovacích miest. Zjednodušiť by sa malo aj usporiadanie rozsiahlych rýchlostných limitov Tempo 30.

Totižto, aj keď niektoré technické prvky bolo možné zriaďovať, častokrát im v tom bránili nezmyselné byrokratické prekážky, ktoré sa teraz odstránili a mestá získali voľnejšie ruky.

Cykloinfraštruktúra sa tak stane nielen teoretickým opatrením, ktoré pomáha pri riešením klímy,ale aj praktickým a politicky zdôvodniteľným opatrením, o ktoré sa môžu samosprávy oprieť. To znamená, že kým v minulosti sa budovali cyklotrasy v snahe zlepšiť podmienky pre cyklistov, teraz dostanú politický rozmer k tomu, aby sa lepšie plnili ciele, ktoré si Nemecko ale i Európa stanovili v ochrane klímy. To by mohla byť aj inšpirácia pre Slovensko.

Zaujímavý postoj k novele má nemecký cykloklub ADFC, ktorý požaduje ešte väčšie zlepšenia:

ADFC požaduje zrušenie požiadavky na zdôvodnenie zriaďovania cyklotrás. Cyklotrasy by mali mať prednosť aj pred parkovacími miestami pre vozidlá. 30 km/h by mala byť štandardná rýchlosť v mestských oblastiach, 50 km/h by mala byť výnimkou. Predpisy musia byť zosúladené s víziou nula a musia poskytovať usmernenia pre prechod na iný druh dopravy, ako je to už vopred sformulované v predpisoch „E Klima 2022“.  

Viac: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/stvg-reform-2197452

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.