Ako by mohla vyzerať národná databáza o cyklotrás – príklad z Holandska

Holandsko má okrem v klasickej databanke cestnej siete NWB aj databázu cyklotrás. Počet km cyklotrás sa pritom v databáze NWB sa zvýšil z približne 5 000 km na približne 34 000 km. NWB z marca 2022 obsahuje tieto nové cyklotrasy a súbory je možné si stiahnuť z nasledujúceho umiestnenia:

https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/nwb-wegen/

Pozn. údaje sú uložené v súboroch SHP, teda ak pracujete s GIS, môžete si údaje natiahnuť. Nájdete ich v priečinku geogegevens. Treba poznamenať, že údaje nie sú úplne voľne prehliadateľné, potrebujete na to nejaký program,ktorý umožní zobraziť prehliadať súbory (napr. QGIS, ARCGIS,TATUK GIS, GEO DA, MAPBOX,CARTO a pod.)

Predtým NWB obsahoval iba cyklotrasy s názvom ulice. Teraz pribudli ďalšie cyklotrasy, ktoré nájdete v Kľúčovom registri topografie (BRT alebo TOP10NL). Počet úsekov ciest sa zvýšil z približne 1,1 milióna na 1,4 milióna.

V nasledujúcom období sa bude venovať pozornosť doplneniu ďalších charakteristík ako je smer jazdy, správca komunikácie a názvy ulíc. Stredová línia cyklotrasy bude tiež umiestnená úhľadne v strede spevnenej plochy.

Medzitým môžu cestné úrady odovzdávať zmeny a doplnky tak, aby boli spracované v NWB, aj pre cyklotrasy. Všetko zastrešuje holandské ministerstvo dopravy Rijkswaterstaat a databanku plnia od 1982.

A teraz rečnícka otázka pre Slovensko, prečo by aj databanka SSC nemohla obsahovať cyklotrasy.

SSC má relatívne dobre spracovanú databázu cestnej siete, tak rozšírenie o cyklotrasy by nemal byť problém. Samozrejme nejaké dôvody z hľadiska kompetencii vieme, ale prečo nie? Kedysi prehľad cyklotrás na Slovensko robil Výskumný ústav dopravný, ale údaje neboli dostupné na zobrazenie v mapách. Teoreticky by údaje mohli byť v Openstreet mapách, ak ich tam niekto dal, ale určite tam nie sú všetky cyklotrasy.

Na Slovensku sú zatiaľ cyklotrasy v lepšom prípade iba v PDF podobe v územných plánoch, genereloch dopravy, v lepšom prípade v mestskom alebo krajskom GISe, ale je toho málo.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk