Seminár NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY v Banskej Bystrici

 Pozývame vás na seminár NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY – TP 085/2019  ktorý sa uskutoční dňa: 29. októbra 2019 (utorok) o 9.00 hod

v zasadacej miestnosti RK SKSI Banská Bystrica, ul. Kollárova č.2, 974 01 Banská Bystrica.

Program:  

08.30 – 09.00  Prezentácia účastníkov

09.00 – 09.05  Otvorenie: Ing. Marián Böhmer, PhD.

09.05 – 11.00  Prednáška: Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry – TP 085/2019

legislatívne podmienky a technické predpisy týkajúce sa cyklistickej dopravy na Slovensku
– prvky priestorového usporiadania komunikácií pre cyklistov a ich navrhovanie
– dopravné značenie na komunikáciách pre cyklistov

 Prednášajúci: Ing. Radovan Červienka, Dopravoprojekt, a.s. – Divízia

11.00 – 11.20   Diskusia

Organizátor:   Slovenská komora stavebných inžinierov RZ Banská Bystrica
ul. Kollárova č.2, 974 01 Banská Bystrica
kontaktná osoba:  Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940, mobilný telefón :0901 914 578,e-mail: sksibb@sksi.sk

Odborný garant: Ing. Marián Böhmer, PhD.
Predseda odbornej sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Organizačný garant: Zuzana Parobeková
Organizačná pracovníčka RK SKSI BB             

Účastnícky poplatok pre ASI, dobrovoľných členov – fyzické osoby – bezplatne

Účastnícky poplatok pre dobrovoľných členov – právnické osoby a ostatných (nečlenov) – poplatok 10,-€

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti Vám odporúčame zaslať záväznú prihlášku v čo najskoršom termíne, prípadne si účasť rezervujte na telefónnom čísle regionálnej kancelárie SKSI  najneskôr
do  25.10.2019

mobil : 0901 914 578/  telefón:   0901 101 940                     

 e-mail:    sksibb@sksi.sk          

Podujatie organizujeme v spolupráci s nadáciou Ekopolis, ako súčasť projektu s názvom Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy.

Semináre budú pokračovať následne v každom kraji.

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk