Kodaň plánuje zredukovať 6 pruhovú cestu na 2 pruhovú

Kodanský bulvár Strandboulevarden čakajú veľké zmeny. V súčasnosti 6 pruhová cesta (3 pruhy pre autá v každom smere a medzitým pás zelene) sa plánuje zmeniť na iba dvojpruhovú komunikáciu pre autá a s cyklocestičkou, pričom sa plánuje rozšíriť zeleň. Zaujímavá inšpirácia.

zdroj: Twitter Cyling embassy

bulvár v súčasnosti
plánovaná úprava

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk