VŠETKY DIAĽNICE A RÝCHLOSTNÉ CESTY SA SPRÍSTUPNIA CYKLISTOM.

Na základe nových opatrení z dôvodu zvýšenia mobility sa na Ministerstve dopravy rozhodlo, že všetky diaľnice  a rýchlostné cesty budú sprístupnené cyklistom.  Ako sa vyjadril zástupca ministerstva diaľnice a rýchlostné cesty v plnom profile budú zúžené do polprofilu a tie čo už sú v polprofile bude automobilová doprava vedená po krajnici a cyklisti v ostatných častiach. Samozrejme ministerstvo potvrdilo, že verejne a transparentne obstará zmenu dopravného značenia za niekoľko miliónov eur.

Diskutovalo sa aj čo bude s tunelmi a cyklistami. Dohodlo sa, že tie ktoré sa stavajú, budú sa tunelovať ďalej a tie čo sú už otvorené, tak v miestach núdzových zálivov budú cyklistom ponúkať občerstvenie. Samozrejme ministerstvo verejne a transparentne obstará občerstvenie. 

Aby však nedochádzalo k nehodám medzi cyklistami pri dlhšej jazde, ostávajú pravidlá platné pre diaľnice a teda cyklista nebude môcť len tak zastať, otáčať sa alebo cúvať, a bude musieť dodržať bezpečnostné prestávky a to každé 4,5 hodiny jazdy musí mať 45 minutovú prestávku. Pri tejto prestávke musí opustiť diaľnicu, či už na križovatke alebo cez bráničku únikového východu. Keďže bráničky majú schody, ministerstvo zabezpečí verejnú súťaž a transparentne obstará dočasné nabehové rampy.

Veľmi dôležitým doplňujúcim prvkom, ktorý bude treba realizovať, budú toalety. Nakoľko v súčasnosti je ich na týchto komunikáciách málo, dôjde k ich výstavbe (samozrejme verejne a transparentne). Pri každom takomto zariadení sa bude predávať zmrzlina.

Zástupcovia Prezídia policového zboru potvrdili, že budú vykonávať kontrolu dodržiavania týchto pravidiel. Základom bude kontrola rýchlosti cyklistov, aby nikto nešiel rýchlejšie ako 130 km/h. Taktiež budú kontrolovať povinnú výbavu, ako je homologizovaný výstražný trojuholník a bezpečnostný reflexný odev. V prípade, ak pôjde v pruhu pre pomalé vozidlá, tak aj zakladací klin či hasiaci prístroj. Prezídium políc odporúča aj pre istotu snehové reťaze.

Na konci ministertvo potvrdilo že v súčasnosti sa ešte rozhoduje či dôjde k podobnému režimu na cestách I. triedy, resp.  na iných podobných poľných cestách. Avšak toto potrebuje preveriť aspoň 3 štúdiami, ktoré sa verejne a transparentne obstarájú.

Samozrejme všetky tieto opatrenia budú platiť od 1. apríla.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk