Ako je na tom Trenčiansky kraj?

Trenčiansky kraj a bicyklovanie, ide to dokopy? 

Text: Juraj Hlatký
Foto: Michal Hlatký, Facebook Slovenský cykloklub, Facebook Hornonitrianske stopy

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) leží v západnej časti Slovenska. Na západe kraja ležia pohoria Malé Karpaty, Biele Karpaty a Javorníky, v strede kraja Strážovské vrchy a Považský Inovec. Medzi nimi tečie rieka Váh. Na východe ležia pohoria Žiar a Vtáčnik, medzi nimi a Strážovskými vrchmi tečie rieka Nitra. Toto reliéfne členenie delí kraj na oblasti predurčené na cyklistiku s charakteristickými riečnymi koridormi vhodnými pre bezpečnú cyklodopravu  a cestnú cykloturistiku a horské oblasti s charakterom – MTB cykloturistiky.

Cykloturistika

K záveru roka 2018 sa v TSK nachádzala sieť legálne vyznačených cykloturistických trás v celkovej dĺžke 1602,8 km. Spolu je v kraji vyznačených 95 cykloturistických trás, z toho je 11 diaľkových cykloturistických magistrál. Z cestných sú to Vážska cyklomagistrála (002), Malokarpatská cyklomagistrála (003), Ponitrianska cyklomagistrála (019), Naprieč Považským Inovcom (020)Kopaničiarska cyklomagistrála (022), Rajecká cyklomagistrála (026). Z horských sú to Hrebeňovka Považského Inovca (043), Cyklomagistrála okolo Považského Inovca (044), južný úsek Javorníckej cyklomagistrály (053) a severné úseky Štefánikovej cyklomagistrály (047) a Hrebeňovky Tríbeča (048). TSK má podpísanú zmluvu o spolupráci s SCK a pravidelne ročne prispieva na obnovu cykloturistických trás sumou 20 000 Eur. SCK prevádzkuje aj cykloturistický portál, kde sú umiestnené všetky vyznačené cykloturistické trasy v TSK s voľne sťahovateľnými GPS trackmi jednotlivých trás.

Cykloturistické značenie v Trenčianskom kraji udržiava Slovenský cykloklub

Väčšinu cykloturistických trás zlegalizoval, vyznačil a má v správe Slovenský cykloklub – Ústredie a jeho klub v Starej Turej. V severnej časti kraja sa o trasy stará aj SCK Cyklotour Súľov – Hradná. Z historického hľadiska je zaujímavé, že prvá cykloturistická trasa na Slovensku v zmysle súčasných zásad značenia bola vyznačená Slovenským cykloklubom v roku 1997, jednalo sa o prvý úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Piešťanmi a Brunovcami.  Cykloturistické trasy potom okrem klubov SCK značili aj Ganja team z Považskej Bystrice a KST Prievidza. Ďalšou zaujímavosťou je, že v pohorí Považský Inovec je vyznačený ucelený súbor cyklotrás v celkovej dĺžke 481 km pod spoločným názvom BikePark Považský Inovec.

Traily

K legálne povoleným singletrackom a trialom v kraji patria trialy a flow traily nad Bojnicami, ktoré má v správe Občianske združenie Hornonitrianske stopy Bojnice. K nim v súčasnosti patria Turzov flow trail, Pálfyho trail a Korvínov trail. Ďalšie singletracky sú v oblasti lyžiarskeho strediska a BikeParku Kálnica, pekný singletrack je aj v Považskom Inovci v oblasti Ihelníka pod hradom Tematín.

Traily na Hornonitrianskych stopách

Cyklodoprava a rekreačná cyklistika

Z hľadiska bezpečnej cyklodopravy  a budovaní bezpečných cyklotrás mimo zóny automobilovej dopravy patrí TSK k líderským krajom na Slovensku. Kraj má od roku 2016 spracovanú a zastupiteľstvom schválenú „Stratégiu využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry“. Stratégia obsahuje aj SWOT analýzu v problematike.  K strategickým zámerom si TSK vytýčil vybudovanie cyklodopravných trás v koridoroch riek – Vážskej cyklotrasy a Ponitrianskej cyklotrasy. Pri Vážskej cyklotrase prepájajúcej územím kraja Trnavský a Žilinský kraj si TSK naplánoval a rozdelil trasu v koridore rieky Váh v celkovej dĺžke 100,7 km na osem úsekov. Dosiaľ z nich už zrealizoval  dva úseky – 13,4 km od hranice TTSK do Nového Mesta nad Váhom a 4,1 km z Púchova do Nimnice. Oba úseky kraj financoval z vlastného rozpočtu. V tomto roku plánuje postaviť ďalšie úseky – z Nového Mesta do Trenčína v dĺžke 21,2 km a z Považskej Bystrice na hranicu so ŽSK v dĺžke 10,4 km. Financovať ich chce z eurofondov. Takisto v tomto roku plánuje postaviť 11,4 km dlhú bezpečnú cyklotrasu „Na bicykli po stopách histórie“ po pravom brehu Váhu z Trenčína do Nemšovej, ktorá nadviaže na už existujúci úsek tejto cyklotrasy smerom do Česka smer Brumov Bylnice. Existujúci úsek v dĺžke 7 km vedie z Nemšovej do Horného Srnia, k hranici s ČR chýba ešte dobudovať trasu v dĺžke 1 km. Zámerom kraja je vybudovať aj cyklotrasu spájajúcu mestá Partizánske, Nováky, Bojnice, Prievidza s Handlovou, trasa by mala byť dlhá okolo 60 km. V súčasnosti je k nej spracovaná štúdia realizovateľnosti. K týmto trasám možno dohľadať bližšie informácie na webovej stránke kraja. Z ďalších existujúcich bezpečných cyklotrás je cyklochodník z Brezovej pod Bradlom do Košarísk. Má dĺžku 4,4 km, parametre jeho úseku v obci Košariská pri ceste II/499 sa radia šírkovo i technicky na čelo cyklochodníkov na Slovensku. Bezpečný cyklochodník sa nachádza aj medzi mestom Nováky a obcou Opatovce nad Nitrou.

Otvorenie úseku Vážskej cyklotrasy Púchov – Nimnica v roku 2018

Podujatia

V Trenčianskom kraji sa pravidelne koná aj najväčšie cyklopodujatie na Slovensku – v obci Kálnica – bicyklový festival BIKEFEST. Jeho súčasťou je aj horský cyklomaratón a viaceré sprievodné podujatia. Súčasťou cykloareálu v lokalite lyžiarskeho vleku je aj niekoľko trailových a singletrackových tratí, v okolí je vyznačených viacero cykloturistických trás. V kraji sa pravidelne koná aj  Novodubnický cyklomaratón, ktorý je najstarším na Slovensku. V kraji – v obci Hrádok má sídlo aj prevádzkovateľ najväčšieho cyklowebu v strednej Európe – MTBiker. Samotný TSK každoročne organizuje zaujímavé cyklopodujatie – Vrchárska koruna Trenčianska, pri ktorom cyklisti individuálne stúpajú na 20 cyklovrcholov po celom kraji. V roku 2018 prebehol jej tretí ročník. TSK sa pravidelne zapája do podujatia Do práce na bicykli, župan Jaroslav Baška pravidelne jazdí na bicykli. Zaujímavé je, že pri posledných dvoch župných voľbách svoje predvolebné kampane na župana TSK odjazdil spolu so svojim peletónom na bicykli a navštívil pri tom všetky mestá a obce kraja.

Bikefest 2018 v Kálnici

Kto je aktívny?

Z aktívnej samospráve v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky patria aj mestá Trenčín, Prievidza, Bojnice, Dubnica nad Váhom, Brezová pod Bradlom, Myjava a viaceré obce. Je v nich zrealizovaných  viacero projektov charakteru mestskej cyklistiky. Keďže však po posledných komunálnych voľbách prišlo v kraji k výmene zhruba polovice primátorov miest a skoro polovice starostov obcí, značne sa obmenilo i zloženie poslancov, na charakteristiku ich plánov, cieľov a práce si musíme ešte chvíľku počkať.

K aktívnym občianskym združeniam pôsobiacim v kraji so zameraním na cyklodopravu a cykloturistiku treba zaradiť predovšetkým Slovenský cykloklub – Ústredie a Slovenský cykloklub Stará Turá. Oba tu pôsobia už 25 rokov. K menším klubom patrí aj SCK Podolie. Viaceré združenia vznikli a zanikli v priebehu rokov, dnes k aktívnym patrí Občianske združenie Hornonitrianske stopy Bojnice. Z viacerých MAS na území kraja treba spomenúť MAS Kopaničiarsky región so sídlom na Myjave. MAS podporuje rozvoj cyklistily, budovanie a značenie cykloturistických trás. Spoločne s priľahlým Horňáckym regiónom má spracovanú a schválenú aj svoju stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Článok vám priniesla Platforma nemotorovej dopravy 

2 thoughts on “Ako je na tom Trenčiansky kraj?

  1. V článku spomínaná trasa, ktorá mala byť hotová už vlani, sa ešte ani nezačala. Kto môže poskytnúť informácie, kedy sa s tým bude niečo robiť?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.