Výber z akcií ETM v Bratislavskom kraji

V kraji bolo cez ETM veľa akcií, tu je pár z nich. 

Text a foto: Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

Každoročne v septembri prebieha kampaň s názvom Európsky týždeň mobility (ETM). ETM sa organizuje už od roku 2002 a nadväzuje na  kampaň z roku 2000 Deň bez áut. Na kampani participuje pravidelne množstvo miest v rámci celej Európy. V ostatnom roku sa zapojilo až 54 krajín s počtom 2792 zaregistrovaných samospráv. Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom Prejdime sa spolu!  

Bratislava pri tejto príležitosti zavádza od začiatku európskeho týždňa zľavy na ročné cestovné lístky v rámci bratislavskej integrovanej dopravy . Cieľom je motivovať ľudí k väčšiemu využívaniu verejnej dopravy. Výška zliav sa pohybuje od 50 až do 150 Eur v zavislosti od zón integrovaného dopravného systému. Do IDS v Bratislavskom kraji sú zapojení aj dopravcovia RegioJet, Slovak Lines, Železničná spoločnosť Slovensko či Dopravný podnik Bratislava.

K rozvoju udržatelnej mobility nielen v hlavnom meste patrí najmä cyklodoprava. Počas ETM občianske združenie Cyklokoalícia pripravilo nie jedno, ale viacero  podujatí, ktoré rozvoj cyklodopravy podporujú. Raňajky pre cyklistov na Starom Moste potešili pravidelne dochádzajúcich za prácou či do školy v chladné septembrové ráno ,  Kurz defenzívnej jazdy zefektívnil plánovanie trasy a zvyšil účastníkom bezpečnosť pri jazde na bicykli  v meste. Záver týždňa patril veľkej cyklojazde cez bratislavské mosty, ktorá bola zakončená na petržalskej strane pri Starom Moste v Cyklokuchyni poriadnym kusikom kultúry.

Pezinok participoval na kampani ETM po prvýkrát. Pri tejto priležistosti bola pre autá uzavretá ulica M.R. Stefanika. Ulica je spojnicou centra, námestia a mestského parku, dlhodobo sa uvažuje túto ulicu pretvoriť na pešiu zónu alebo  zredukovať priestor, vyhradený pre parkovanie v prospech verejného priestoru pre ľudí. Podarilo sa tak aspoň na zopár dni. Na ulici prebiehal komunitný piknik, hral sa pingpong či futbal, pre malých cyklistov bola pripravená dráha zručnosti.

Mesto Senec sa zapojio do kampane po tretikrát. Zrealizovalo sa tu  viacero trvalých opatrení v meste, ktoré prispejú k prechodu od používania osobných automobilov na spôsob dopravy šetrnejší k životnému prostrediu (napr. postupné rekonštrukcie chodníkov v meste na bezbariérové, rozšírenie bezplatnej miestnej autobusovej dopravy o nový autobus, nové zastávky a trasu, nové stojany na bicykle a verejná cyklopumpa pred MsÚ a pod.). Do konca roka súčasne plánuje nainštalovať nabíjaciu stanicu pre elektromobily a vybudovať novú cyklotrasu na Hečkovej ulici. V rámci tohtoročnej kampane bola vyhlásená aj súťaž o najoriginálnejšiu fotku na tému ETM 2019 na facebooku mesta Senec a výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl.

Nielen počas tyždna mobility, ale celoročne je možnosť zamyslieť sa, na čo skutočne ulice mesta slúžia, a predebatovať konkrétne riešenia problémov, ako je nadmerný hluk, znečistenie ovzdušia, zápchy, problémy s parkovaním, dopravné nehody a zdravotné problémy. Tešime sa na ETM 2020!

Fotografie z akcie v Pezinku: 

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk