Návrh novely zákona o pozemných komunikáciách je ako zlý vtip

Poslanecký návrh poslancov na zmenu zákona o pozemných komunikáciách (tzv. cestného zákona) , aby sa rozšírili kompetencie ministerstva dopravy ako štátneho dozoru aj napr. na miestne cesty, vyvolal búrku nevôle u samospráv ako aj neziskového sektora.

Samotný návrh zákona možno chápať ako zlý vtip, kde pod rúškom pár viet, chce štát prostredníctvom Ministerstva dopravy ovplyvňovať rozhodnutia miest pre cesty aj v kompetencii samospráv.

Problémom je táto návrhová stať:

V § 3c sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem alebo ide o okolnosti hodné osobitého zreteľa, štátny odborný dozor nad cestami I. triedy, cestami II. triedy, cestami III. triedy a miestnymi cestami je oprávnené vykonať aj ministerstvo.“

Dokonca sa navrhujú aj pokuty, ak nezrealizujú opatrenia podľa vôle ministerstva.

„(2) Ministerstvo uloží pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov9), ak neplní opatrenia uložené ministerstvom na základe ním vykonaného štátneho odborného dozoru podľa § 3c ods. 2.“.
3. V § 22b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pokutu podľa § 22a ods. 2 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa uplynutia lehoty na vykonanie uloženého opatrenia.“.

Otázkou je, čo je naliehavý verejný záujem alebo okolnosti hodné zreteľa???

Ako vidieť zákon bol šitý horúcou niťou a ide o prvoplánový popud bolo zrealizovanie cyklopruhov na Vajanského nábreží v Bratislave, čo niektorí poslanci nezniesli. OZ Cyklokoalícia preto nazvalo tento návrh zákona “Lex Vajanského”.

Samotnému zákonu chýba akékoľvek logické zdôvodnenie podporené odbornými argumentami. Na niečo také totiž ministerstvo nemá kompetencie ani kapacity a veľmi ťažko by to vykonávalo.

Proti návrhu zákona sa vymedzili aj niektoré mestá ako aj prezident Únie miest Slovenska a primátora Trenčína Richard Rybníček. Samosprávy majú totiž najlepšie informácie a dôvod prečo dané opatrenia realizujú.

Alebo to páni poslanci mysleli tak, že by si priali popri týchto cestách viac cyklotrás? V tom prípade máme nápad na doplnenie ich návrhu…

Detail návrhu zákona:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9514

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.