Stretnutie trailbuilderov zo Slovenska

“Kopáči trailov” si vymieňali skúsenosti v Košiciach

Text a foto: Veronika Urbanovičová, KE.CY – košické cyklotraily

Článok Vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

V dňoch 20.-22.9. sa na Jahodnej pri Košiciach konal 2. ročník Stretnutia trailbuilderov Slovenska. Podujatie zorganizovalo občianske združenie KE.CY – košické cyklotraily.

Stretnutie staviteľov singletrackov a singletrackových centier zaviedli minulý rok kolegovia z Hornonitrianskych stôp v Bojniciach. Podujatie sa ukázalo ako veľmi prínosné z dôvodu zdieľaných informácií, riešení, noviniek a postupov, ako aj  zábavné, lebo súčasťou stretnutia je aj sprevádzaný pojazd po miestnych trailoch. Inak tomu nebolo ani v Košiciach.

Stretnutia sa okrem organizátorov zúčastnili o.z.: Enjoy The Ride, Hornonitrianske stopy, Kolesom, Kráľovské Bajkobranie, SLOMBA, OZ Trail Biely Kriz, VO1D a starosta obce Lechnica.

Na stretnutí sa preberali témy ako predstavenie nových občianskych združení, udržateľnosť trailbuilderskej aktivity, financovanie, organizácia eventov a technické vybavenie, správne či nesprávne rozhodnutia v rozvoji. Zaujímavý pohľad z „druhej strany“ poskytol starosta obce Lechnica (Pieniny) Jozefa Musalu, ktorý sa rozhodol zvýšiť turistickú návštevnosť a počet prenocovaní v obci výstavbou trailparku, čo sa mu aj podarilo a veríme, že sa aj naďalej bude dariť. Zatiaľ je prvým a jediným starostom na Slovensku, ktorý vidí potenciál v tomto odvetví cestovného ruchu, snáď bude inšpiráciou aj pre iných.

Načrtla sa téma súčasného a budúceho fungovania SLOMBA (Slovenská mountainbiková asociácia) ako zastrešujúcej organizácie všetkých združení venujúcich sa výstavbe a údržbe trailov. Združenia by mali spolupracovať  na zjednotení značenia obtiažnosti trailov. Pripraviť by chceli Manuál na výstavbu trailov. Dohodli sa na spoločnej komunikácii a organizovaní podujatí podľa kalendára, ktorý bude priebežne dopĺňať a koordinovať SLOMBA. 

Stretnúť sa, pojazdiť a debatovať na blízke témy sa ukázalo byť ako prínosná vec a preto sa o organizáciu budúcich ročníkov zaujímali hneď dvaja účastníci a to OZ Kráľovské Bajkobranie (Branisko) a obec Lechnica. Tretí ročník stretnutia nakoniec bude na Branisku v roku 2020.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk