Veľký príbeh malého cyklomosta

Čo netušíte o jednom moste na Vážskej cyklotrase.
Text a foto: Juraj Hlatký, SCK Podolie

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

V roku 2018 otvoril Trenčiansky samosprávny kraj druhý 4,1 km dlhý úsek Vážskej cyklodopravnej trasy medzi mestom Púchov a obcou Nimnica. Jeho súčasťou je aj menší mostík ponad Nimnický potok. Na informačnej tabuli umiestnenej na severnom okraji mesta Púchov, v mieste kde začína vybudovaný úsek cyklotrasy, sa mimo iného píše: „Do pozornosti verejnosti dávame aj oceľový pozinkovaný mostík so špeciálnym protišmykovým povrchom.“ Tento parádny mostík však mal svojho jednoduchšieho predchodcu, ktorého história bola špecifická. Tento článoček preto slúži ako príspevok k histórii nielen tohto mosta, ale aj cykloturistiky a cyklodopravy v TSK.

V rokoch 1999-2000 Slovenský cykloklub Piešťany a jeho pobočka Slovenský cykloklub Stará Turá v partnerstve s mestom Stará Turá a moravskou obcou Žítková v rámci bilaterálnej cezhraničnej spolupráce získali v rámci programu Phare Credo pre Slovensko veľmi významný hard projekt Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR – ČR. Projekt mal viacero aktivít, z nich hlavnou bola legalizácia a vyznačenie viac ako 1600 km cykloturistických trás v pohraničí SR – ČR. Jednou z ďalších aktivít bola výstavba cyklomostíka na pravobrežnej Vážskej hrádzi pod Nosickou priehradou v mieste vtoku Nimnického potoka do Váhu.

Pri značení Vážskej cyklotrasy v úseku Púchov Nimnica v rokoch 1999-2000 sa dalo jazdiť na bicykli už vtedy po existujúcej spevnenej Vážskej hrádzi. Problémovým úsekom však bolo na tejto hrádzi chýbajúce premostenie 17 m dlhého úseku v mieste vtoku Nimnického potoka do Váhu. V tomto mieste schádzali cyklisti (a vzápätí vychádzali späť) z hrádze na cestu II/507, čím sa vystavovali nebezpečenstvu pri premávke áut na tejto ceste (foto 1). Preto investor a hlavní nositelia projektu Slovenský cykloklub Stará Turá a Piešťany tu postavili v roku 2000 nový cyklomost, ktorý toto nebezpečné miesto odstránil. Projekt mosta hradil SCK z vlastného vkladu, most postavila firma PHS Bratislava (fotografie 02 – 06 sú zo stavby mosta). Náklady na stavbu mosta v rámci rozpočtu boli 18 135 Eur, z čoho bolo 12 953 Eur príspevok EÚ a 5 182 Eur tvoril vlastný vklad. Následne na moste boli osadené vtedajšími štatutármi investora (Peter Ištoňa a Juraj Hlatký) aj tabule označenia Vážskej cyklomagistrály (foto 07 a 08). Kolaudácia a slávnostné otvorenie mosta prebehlo v utorok 18. apríla 2000, za účasti zástupcu Delegácie Európskej komisie, Úradu vlády a Okresného úradu v Púchove (pozvánky foto 09A a 09B, otvorenie foto 09 – 11). Udržateľnosť projektu bola vtedy 10 rokov.  Slovenský cykloklub na moste v nasledujúcich rokoch vykonal 2 opravy. Most potom slúžil cyklistom  skoro 18 rokov (foto 12). Až v roku 2018 pri zásadnom rozšírení hrádze v tomto úseku a vybudovaní novej cyklotrasy, ktorú realizoval TSK, po vzájomnej dohode bol starý mostík odstránený a nahradený novým moderným cyklomostíkom (foto 8 a 9). Zo starého zostali iba spodné časti nosných pilierov.

Čím bol teda tento cyklomostík špecifický? Tým, že investičnú stavbu realizovali vďaka podpore EÚ občianske združenia! To bolo ojedinelé už v dobe jeho vzniku a dnes je to už takmer nemysliteľné. 

Situácia v roku 1999 pred výstavbou mostíka 

 

Stavba mosta v roku 2000, v pozadí je nepohodlný zjazd na nebezpečnú cestu.

 

Stavba mosta v roku 2000

 

Most pred dokončením v roku 2000

 

Most pred dokončením v roku 2000

 

Pohľad na piliere, ktoré sú čiastočne využité aj pri súčasnom moste

 

Juraj Hlatký z SCK Piešťany pri montáži značenia

 

 

 

 

… ale Peter Ištoňa z SCK Stará Turá to po ňom musí dokončiť 🙂
Pozvánka na otvorenie cyklomosta

 

Otvorenie cyklomosta 18.apríla 2000

 

Otvorenie cyklomosta 18.apríla 2000

 

Cyklomost slúžil 18 rokov

 

Nový cyklomost z roku 2018, spodné časti pilierov sú pôvodné.

 

Nový cyklomost z roku 2018

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk