Európska komisia schválila pre roky 2014 – 2020 IROP.

Tak máme to potvrdené, Európska komisia schválila pre Slovensko znenie Integrovaného regionálneho operačného programu, prostrednístvom ktorého bude možné v rokoch 2015 – 2020 využiť prostriedky EÚ aj na rozvoj cyklodopravy. Je nutné povedať, že cyklodoprava je v jednom koši s verejnou s osobnou dopravou,čo síce nie je úplne najšťastnejšie, ale aspoň čosi. Cyklodoprava sa tak dostala do 5.oblasti podpory s názvom : verejná osobná doprava a cyklistická doprava.

Tématickym cieľom je Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach. Zaujímavým čítaním je investičná priorita,kde sa na cyklodopravu síce zabudlo: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Avšak v podčasti IROP: autobusová doprava nájdeme aj cyklodopravu:-)

  • environmentalizácia a riešenie potrieb pre menej mobilných cestujúcich v mestskej a prímestskej autobusovej dopravy (nákup nízkopodlažných a nízkoemisných autobusov spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry,
  • rozvoj doplnkovej infraštruktúry (investične menej náročné projekty – prestupné uzly, okrem uzlov pri železničných staniciach; parkoviská Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R) a Bike & Ride (B+R); modernizácia autobusových zastávok a obratísk; zavádzanie preferencie VOD na križovatkách),
  • technická podpora integrovaných dopravných systémov (investične menej náročné projekty – softvérové systémové riešenia, hardvérové vybavenie),
  • rozvoj cyklistickej dopravy v mestách budovaním a obnovou cyklistickej infraštruktúry (cyklokoridory, cyklopruhy) a podpornej cyklistickej infraštruktúry.

Takže uvidíme ako sa s týmto programom popasujú mestá a obce. No a ak by ste nemali čo robiť na Silvestra, môžete si finálnu verziu IROPU prečítať tu alebo si radšej kúpte šampanské a pustite si petardu. A budeme tíško dúfať, že to nie je silvestrovskí žart!:-)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.