Holandsko upravilo šírku cyklopruhu z 200 na 230 cm.

Na jar 2022 CROW-Fietsberaad aktualizoval národné odporúčania (iba v holandčine) pre šírku pruhu pre cyklistov. Dôvodov na aktualizáciu bolo niekoľko. „Staré“ odporúčania boli založené na štúdiách z 80. a 90. rokov. Používanie cyklistických pruhov sa odvtedy dramaticky zmenilo. Napr., že mopedy boli vykázané z cyklocestičiek na cesty s autami (pozn. ich regulácia je v kompetencii samospráv, pre mopedy s rýchlosťou do 25 km/h platí, že môžu používať cyklocestičky). A naopak na cyklocestičkách sa objavili všetky druhy nových vozidiel, ako sú nákladné bicykle, elektrické bicykle a rýchlostné bicykle.

Zároveň sa za posledných niekoľko desaťročí výrazne zvýšil počet cyklistov na mnohých cyklotrasách. V mnohých ohľadoch je nárast používania bicyklov pozitívnym vývojom. Dodatočné zhlukovanie v kombinácii so zvýšením priemerného veku však viedlo aj k prudkému nárastu vážnych obetí.

Význam šírky cyklistického pruhu

Šírka chodníka je podľa štúdií uvedených v kapitole 3 jedným z najdôležitejších dizajnových aspektov cyklistických pruhov. Šírka je hlavným determinantom bezpečnosti na cestách a pôžitku z bicyklovania. Na širších cyklistických pruhoch majú cyklisti viac priestoru na vyhýbanie sa ostatným účastníkom cestnej premávky a je menej pravdepodobné, že narazia do ramena. Spoločná niť v konzultovaných štúdiách je jasná: čím užšia je cyklotrasa, tým vyššie sú bezpečnostné riziká. Efekt je obzvlášť veľký pri jednosmerných cyklotrasách. Globálne platí, že pri jednosmerných cyklotrasách o 10 percent väčšia šírka znižuje počet kolízií o 13 percent.

Prieskumy tiež ukazujú, že šírka cyklotrasy môže mať zásadný vplyv na názor cyklistov na cyklotrasu. Platí to najmä pre frekventované cyklistické cestičky s mnohými rozdielmi v rýchlosti (mopedy, športoví cyklisti) a s množstvom protismernej premávky. V blízkej budúcnosti bude šírka pravdepodobne ešte dôležitejšia. Rast používania bicyklov a väčšia rozmanitosť nových (elektrických) vozidiel kladie vyššie nároky na cyklistické chodníky.

Viac ako šírka

Aj keď sa v tomto článku rieši hlavne šírka cyklopruhu/cestičky, ani zďaleka to nie je jediný aspekt, ktorý určuje kvalitu cyklopruhu. Medzi ďalšie dizajnové aspekty patrí typ povrchovej úpravy a atraktivita okolia. Úzky nespevnený chodník lesom bude mnohými rekreačnými cyklistami hodnotený vyššie ako široká asfaltová cyklocestička popri frekventovanej okresnej ceste. Ale aj na tejto nespevnenej ceste sa mnohým cyklistom pokazí zábava z bicyklovania, ak musia často vchádzať na krajnicu kvôli množstvu protiidúcich vozidiel.

Aktualizácia odporúčaní

V kapitole 2 autori uvádzajú tabuľky aktualizovaných odporúčaní. Rozdiely od „starých“ odporúčaní sú obmedzené. Najdôležitejšou zmenou je, že sa zväčšila minimálna šírka z 200 na 230 centimetrov pre jednosmernú cyklocestičku alebo cyklopruh.

Pozn. redakcie: Platí to iba v prípade, že na danej cyklcoestičke nemajú povolenú jazdu používatelia mopeda s rýchlosťou do 25 km/h. Ak by tam bol podiel mopedistov 4 % šírka sa rozširuje na 270 cm, 8 % podiel mopedistov zapríčiní rozšírenie na 290 cm.

Rôzne štúdie totiž ukazujú, že najväčšie zvýšenie bezpečnosti možno dosiahnuť na najužších cyklotrasách.

Napriek obmedzeným zmenám sa výrazne zvyšuje percento cyklotrás v mestských oblastiach, ktoré nevyhovujú odporúčaniam. Od viac ako 40 percent so „starými“ odporúčaniami až po takmer 60 percent s novými. Tieto čísla však tiež ukazujú, že uplatňovanie „starých“ odporúčaní už ponechalo veľa požiadaviek. Dôsledné uplatňovanie odporúčaní, či už starých alebo nových, už môže výrazne prispieť k bezpečnosti a komfortu.

Autori odporúčaní si uvedomujú, že nie všetky cyklotrasy je možné riešiť súčasne. To je dôvod, prečo vyvinuli „Nástroj šírky pre cyklistické chodníky“, ktorý môže pomôcť správcovi ciest s určením priorít. Náradie je možné použiť aj v situáciách, ktoré sa odchyľujú, ako je napríklad prítomnosť mnohých športových cyklistov alebo nákladných bicyklov. V skutočnosti sa tabuľky s odporúčaniami vzťahujú na priemerné situácie.

Zdôvodnenie odporúčaní

Kapitola 3 popisuje, ako boli rôzne štúdie prevedené do koherentného systému na určenie požadovanej šírky cyklistickej trasy. Systematika má dva piliere:

  • Minimálna šírka potrebná pre dvoch cyklistov na bezpečnú a pohodlnú jazdu vedľa seba bez ohľadu na intenzitu. Táto minimálna šírka je stanovená na 230 centimetrov.
  • Maximálny počet nepríjemných a nebezpečných „stretnutí“ s ostatnými užívateľmi cyklotrasy. To silne koreluje s intenzitami, ale aj so šírkou vozidla a rozdielmi v smere a rýchlosti. Výskum ukazuje, že existuje silný vzťah medzi počtom „stretnutí“ a hodnotením šírky cyklistov. Kritériom zvoleným pre odporúčanie preto bolo, aby priemerná známka za správu bola vyššia ako 7,4.

Pri určovaní požadovanej šírky je vždy potrebné zvážiť, ktoré z dvoch kritérií je dôležitejšie. Ako pomôcku autori vyvinuli systém označovania šírky cyklistických pruhov. Je to podobné ako pri energetických štítkoch elektrických spotrebičov. Štítok šírky A je dokonalý, štítok šírky F je príliš úzky. Pre odporúčania je východiskovým bodom označenie šírky B. Štítok šírky cyklistického chodníka sa dá pomerne jednoducho určiť pomocou „ Nástroja šírky pre cyklistické chodníky “.

A čo Slovensko a jeho normy a štandardy?

Spracovateľom noriem upravujúce navrhovanie miestnych ciest boli zaslané pripomienky, ktoré mali za cieľ upraviť odporúčanú šírku jednosmernej cestičky z 1,5 m na 2 metre, pričom sme argumentovali jednak novými možnosťami používania napríklad elektrobicyklov, nákladných bicyklov ako aj možnosti bezpečne obiehať v jednom smere (napr. ak by obiehal nákladný bicykel iný nákladný bicykel). Žiaľ pripomienky sa nezobrali do úvahy.

Napr. aj v Kodani upravili štandard pre jednosmernú cyklocestičku na 220 cm už vyše pred 10 rokmi.

zdroj:https://dutchcycling.nl/knowledge/blogs-by-experts/crow-updates-bike-lane-width-recommendations/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.