SSC spustila pripomienkovanie vzorových listov pre vodorovné značenie, týka sa to aj cyklistov

SSC spustila dlhoočakávané pripomienkovanie vzorových listov pre vodorovné značenie, týka sa to aj cyklistov.

Pre tých, čo nevedia načo slúžia vzorové listy. Sú to vlastne šablóny a manuál, aké rozmery a tvary by mali mať dopravné značky, resp. značenie, ktoré sa dáva na vozovku.

Pripomienky je možné poslať do

15.11.2021
do 14:00 hod.
zuzana.drgon@ssc.sk

Výkresová časť: https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/pripomienkovanie/vl_6.2-2021_10-vykresova_cast.pdf

Textová časť: https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/pripomienkovanie/vl_6.2-2021_10-textova_cast.pdf

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk