Spoločné bicyklovanie prospieva mentálnemu ako aj psychickému vývoju školákov

Nedávne informácie o fyzickej aktivite detí na Slovensku sú alarmujúce. Málo pohybu zapríčiňuje spolu so zlým stravovaním má dopad na obezitu detí ako aj rozvoj rôznych chorôb. Nevieme ako dopadne navyšovanie hodín telesnej výchovy, ktoré si ale môžu ale nemusia aplikovať samotné školy. A už nehovoríme o to, že žiaci reálne nemajú kde cvičiť,lebo chýbajú telocvične. Pritom zapojiť deti do pohybu nemusí byť až také ťažké. A pomôcť môže iba obyčajné bicyklovanie aj v rámci školy.

Ukazuje to aj nedávna štúdia vykonaná v spolupráci s výskumníkmi z Loma Linda University (LLU) a publikovaná tento mesiac v Frontiers in Sports and Active Living skúmala účinky školských cyklistických programov, ako je R4F ( Riding for Focus ), na duševné zdravie školákov v USA. Štúdia odhalila pozitívny vplyv cyklistického vzdelávania na psychosociálnu pohodu a zdôraznila úlohu, ktorú zohrávajú ďalšie faktory pri formovaní výsledkov duševného zdravia žiakov / študentov.

Výskum sa uskutočnil v roku 2021 a zahŕňal vzorku viac ako 1 200 školákov vo veku 11 až 14 rokov. Hodnotil predovšetkým zmeny v psychickej pohode pred a po účasti v tomto programe. Podľa štúdie bola účasť v programe spojená so zlepšením psychosociálnej pohody medzi školákmi v USA. V tlačovej správe Dr. Sean Wilson, profesor na univerzite Loma Linda a hlavný autor štúdie, uviedol, že výsledky ukazujú, že „programy krátkodobej fyzickej aktivity [ako R4F] sľubujú pozitívny vplyv na duševné zdravie a pohodu u dospievajúcich.

Jedna vec je mať výskum, ktorý ukazuje, že niečo je pre ľudí dobré, a druhá vec je prísť na spôsob, ako skutočne robia to, čo je pre nich dobré. „Existuje množstvo výskumov, ktoré ukazujú výhody fyzickej aktivity pre duševné a fyzické zdravie. Takže táto stránka nie je nevyhnutne prekvapujúca,“ povedala pre Bicycling Esther Walker, riaditeľka výskumu pre Outride. „Myslím si však, že kľúčovou súčasťou je spôsob, akým ľudí nadchneme pre zapojenie sa do tejto aktivity. Z údajov som zistil, že tieto programy majú tendenciu mať skutočne vysokú mieru zapojenia žiakov. Žiaci uvádzajú, že ich program veľmi baví a chcú robiť viac.

Ďalšia vec, ktorá robí tento program spravodlivý pre všetkých je jednotné vybavenie. Všetci jazdia v podstate na jednom type bicykla. Rôzne farby pre rôzne veľkosti. Nikto však nemá „kulovejší“ alebo „lepší“ bicykel alebo prilbu.

Školy získajú bicykle Specialized Rockhopper v rade veľkostí (XXS, XS, S, M a L).

John Glodek je učiteľom fyziky a zdravia na strednej škole Dr. Martina Luthera Kinga, Jr. mimo Washingtonu D.C. Program R4F začal na svojej škole v roku 2018 a hovorí, že to úplne zmenilo jeho život. Nielenže je sám cyklista a je nadšený z toho, že môže kohokoľvek učiť o bicykloch, ale vďaka programu zaznamenal aj úplnú zmenu u svojich študentov/žiakov a celej komunity.

„Denne som absolvoval päťkrát Ride For Focus; 150 detí denne na bicykloch počas 47 minútovej hodiny. Je to také úžasné.” Glodek hovorí, že videl, ako sa deti úplne zmenili. Program je skôr o budovaní komunity, nie o súťaži. Deti musia medzi sebou komunikovať o vybavení alebo prekážkach na ceste. Spolupracujú tiež na tom, aby sa všetci dostali na rovnakú úroveň zručností, takže všetky deti si navzájom fandia.

“Moja maximálna veľkosť triedy je 32 študentov,” povedal Glodek Bicycling. „A z tých 32 detí budete mať celé spektrum skúseností s bicyklami. Deti, ktoré sa od šiestich rokov nedotkli bicykla, a deti, ktoré jazdia každý deň. (ktohovie koľko takých detí je aj na Slovensku, pozn. redakcie). Krása programu je v tom, že progres je viditeľný. Začíname so základnými zručnosťami, aby sme videli, kde sa všetci nachádzajú, a potom pokračujeme v dlhších jazdách.“

Program funguje pre každú školu trochu inak, podľa toho, aký priestor je k dispozícii. Glodek začína so základnými triedami na pôde školy a potom sa dostane na svoju najdlhšiu jazdu – 3,5 míle – po chodníkoch v štátnom parku mimo školy.

„Budujeme komunitu a všetci študenti vedia, že cieľom je zabicyklovať si mimo pozemku školy. Ale nemôžeme to urobiť, kým všetci nebudú mať zručnosti. Už od začiatku vedia, že niektorí z nás potrebujú pomoc a podporu a našou úlohou je pomáhať si a podporovať sa navzájom, nie sa smiať a ukazovať, keď niekto spadne alebo má problémy s rovnováhou.“

Glodek tiež zistil, že pre deti, ktoré sú skúsenejšie, má veľký význam, že sa stanú pomocníkmi a akými si lídrami pre menej skúsené deti. Navzájom si potom pomáhajú, vedia, že môžu byť vpredu, kontrolujú, či správne prechádzajú cez ulice a pod.

Walker hovorí, že program je zameraný na sociálne, emocionálne a kognitívne zdravie. Takže aj keď sa zdá, že najväčšími výhodami sú fyzické zdravie, v skutočnosti ide o oveľa viac. Študenti sa učia komunikačným zručnostiam, sociálnym zručnostiam a dokážu sa zabaviť v bezpečnom prostredí. A nekončí to R4F. „Máme aj náš Outride Fund Program, čo je náš komunitný grantový program, v ktorom podporujeme snahy o čokoľvek od pomoci pri vybudovaní miestneho bikeparku až po programovanie po škole, zarobiť si na cyklistický program, všetko zamerané na udržanie tohto záujmu. “

Dostať sa do dobrej fyzickej formy je takmer vedľajší produkt. Najdôležitejšia vec – niečo, čo samotní študenti čoraz viac spoznávajú a oceňujú – je, že nie sú pred obrazovkou, sú vonku, užívajú si susedstvo a užívajú si svoj život.

Je to dobré aj pre komunitu. Glodek hovorí, že keď je vonku s triedou detí, ľudia si to všimnú. „Naša komunita vie, kto sme. Máme 32 hi-vis prilieb, takže áno, ľudia si to všimli. A milujú to. Ľudia hovoria: ‚toto je tá najúžasnejšia vec, aká kedy bola.‘ Ľudia sa pýtajú, ‚toto je cyklistická škola?‘ A ja len: ‚nie, toto je len škola na ceste.‘“ hovorí Glodek. Policajti im tiež pomáhajú a zastavujú pre nich dopravu a sanitári blokujú dopravu svojimi nákladnými autami. “Je celkom pekné vidieť, ako na nás všetci reagujú.”

Riding for Focus bol zavedený vo viac ako 225 školách (pozri obrázok) – poskytuje cyklistické vzdelávanie a prístup k 50 000 študentom ročne.

Takmer 60 percent škôl využívajúcich R4F slúži komunitám, kde väčšina študentov má nárok na bezplatné/zľavnené obedy.

Viac o programe:

Outride je nezisková organizácia, ktorá sa venuje posilňovaniu kognitívnej, sociálno-emocionálnej a duševnej pohody komunít prostredníctvom výskumu, školských cyklistických programov a komunitných grantov. A ich program R4F je učebný plán telesnej výchovy na americkej strednej škole, ktorý učí študentov 6.-8. ročníka všetky aspekty jazdenia (u nás by to boli skôr základné školy).

Školy môžu získať R4F zakúpením programu alebo pre školy, ktoré slúžia komunitám s nedostatočnými zdrojmi, môžu požiadať o grant z programu. Školy potom dostanú všetko, čo potrebujú, vrátane bicyklov, prilieb, učebných osnov a celodenného školenia učiteľov.

Možný námet pre slovenské podmienky, ako podporiť bicyklovanie detí nielen pri dochádzke do školy (už existujúci program Do školy na bicykli, ale podporiť aj bicyklovanie v rámci školy.

Zdroje:

https://outridebike.org/ridingforfocus

Originál článku: https://www.bicycling.com/news/a45629482/in-school-cycling-programs-improve-middle-schoolers-mental-health/

Štúdia: www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2023.1255514/full

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.