Počet usmrtených cyklistov klesol. V roku 2019 ich bolo 14

Počet usmrtených cyklistov bol v minulom roku 14, čo je o jedného menej ako v roku 2018. 

Hodnota je rovnaká ako v roku 2009 a  taktiež nejde o najnižší počet keďže ten bol v roku 2016. 

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk