Žilina zaznamenala nárast podielu cyklistov

V júni sa v Žiline uskutočnili dva prieskumy. Prvý mal za cieľ zmonitorovať súčasnú intenzitu cyklistov na vybraných mestských komunikáciách a druhý bol zameraný na zistenie deľby prepravnej práce vykonanej obyvateľmi Žiliny. Oba prieskumy prekvapili a to v pozitívnom zmysle slova. V prípade ščítania cyklistov na profiloch komunikácii sa hodnoty odlišovali podľa toho, či sa sčítalo na cestičkách pre cyklistov alebo na klasických cestných komunikáciách.
Najväčšie intenzity cyklistov namerané v 12 hodinovom sledovacom období zistili, že najviac cyklistov bicykluje medzi centrom mesta a najväčším sídliskom Vlčince. Konkrétne hodnoty hovoria o 736 cyklistoch v smere do mesta a 689 cyklistoch v smere na sídlisko Vlčince. V tomto prípade sa podiel obyvateľov využívajúcich bicykel pohyboval nad hodnotou 4% z celkového počtu obyvateľov na sídlisku, pričom v tomto prieskume neboli zachytení cyklisti, pohybujúci sa v rámci sídliska. Tu je nutné povedať, že cyklisti boli sčítaní iba na cestičkách pre cyklistov a nie aj na ostatných komunikáciách a v rámci sídliska.
Ďalším zaujímavým faktom bolo zistenie, že počet cyklistov na bežných cestách, tiež nie je nezanedbateľný. Veľmi zaujímavé hodnoty dosahoval sčítací bod medzi prímestskými časťami Bánová, Závodie, Hájik a centrom mesta., ktorý reprezentoval hodnoty približne 200 cyklistov avšak tieto časti sú v porovnaní s Vlčincami niekoľkonásobne menšie.

Druhý prieskum bol zameraný na dopravné návyky obyvateľstva, pričom cieľom bolo zistiť aký podiel majú jednotlivé druhy dopravy v rámci mesta. Počet oslovených domácností bol 1067. Počet vykonaných ciest 5887 sa zisťoval u 2951 osôb. Priemerná hybnosť bola približne 2 cesty na obyvateľa, aj napriek tomu, že niektorí občania, prevažne starší necestovali vôbec. Z hľadiska podielu druhov dopráv boli výsledky nasledovné:

  • pešia doprava: 33,1 %
  • cyklistická doprava: 7,1 %
  • individuálna automobilová doprava: 37 %
  • verejná osobná doprava: 22,54 %
  • motorky, mopedy: 0, 18 %

Zarážajúci je hlavne pokles podielu verejnej osobnej dopravy a najsilnejšia pozícia automobilovej dopravy. Z hľadiska nemotorovej dopravy má najsilnejší podiel pešia doprava, ktorá spolu s cyklistickou dopravou predstavuje najviac využívané druhy dopravy v rámci Žiliny. Hlavne cyklistická doprava sa konečne prezentovala ako nezanedbateľný druh dopravy, pričom “neprajníci” odhadovali jej podiel iba na úrovni 0,5 – 1%, čo prieskum jednoznačne vyvrátil a potvrdil, že cyklistov v meste vôbec nie je málo. V porovnaní s rokom 1998 sa podiel cyklistov zvýšil niekoľkonásobne, keďže v roku 1998 dosahovali cyklisti podiel približne 2%. Prieskum ohľadne cyklistov potvrdil dva fakty:

  • prvý, ak existujú vytvorené cyklistické komunikácie,obyvatelia ich budú využívať vo väčšej miere, princíp tzv. indukcie dopravy
  • druhý, cyklisti budú vždy súčasťou cestnej premávky a vždy budú prítomní aj na komunikáciách, ktoré nespĺňajú charakter cyklistických komunikácii

Oba prieskumy boli zrealizované ako výstupy analytickej časti v rámci projektu Central Meetbike, ktorého partnerom je aj mesto Žilina.

Radnica už prisľúbila zlepšenie podmienok pre cyklistickú dopravu, ktoré sú však podmienené financiami. Už koncom septembra by mali byť na dvoch cyklocestičkách nainštalované automatické sčítače cyklistov, takže budeme mať s čím porovnávať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.