Záchytné (cyklo)parkovisko už aj v Pezinku

Nový cykloprístrešok potešil, ale nie je bez chyby

Text a foto: Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovensko

Po vybudovaní záchytných parkovísk pri železničných staniciach vo Svätom Jure, Malackách a Šenkviciach prišiel rad aj na Pezinok. Modernizácia a budovanie prestupných terminálov sa podarilo vďaka spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva dopravy SR, Železníc SR a samotných obci a miest.

Parkovisko slávnostne otvorili 12. decembra 2019 najvyšší predstavitelia zainteresovaných strán – Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR, Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Igor Polák, generálny riaditeľ Železníc SR, Miroslav Potoč, generálny riaditeľ Skanska SK a Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

Terminál sa nachádza v lokalite Za dráhou a pýši sa celkovou kapacitou 291 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá a oficiálnych 30 stojísk pre bicykle.

Tu je žiaľ potrebné poukázať aj na nedostatky, ktoré sa síce pri tak veľkom projekte môžu javiť ako detail, ale opak je pravdou. Jednak sú použité nevhodné stojany na bicykle, cyklistami nazývané “lámače kolies”. No a jednak nie je zatiaľ dosiahnutá deklarovaná kapacita 30 miest. Pri projektoch v Šenkviciach a Svätom Juri boli osadené vyhovujúce stojany, tak nevedno prečo tomu tak nie je aj v Pezinku. Z pohľadu užívatela by bolo tiež potrebné doplniť na schodisko do podchodu koľajničku pre presun bicykla. 
Na druhu stranu je potrebne pochváliť, že stojisko je kryté prístreškom. .
Otázkou je, komu budú stojiská pre bicykle primárne slúžiť? Obyvatelia Pezinka iste nebudú merať cestu až na druhú stranu železnice. Samozrejme, pre obyvateľov Viničného a Slovenského Grobu by stojiská dávali veľký zmysel, ale je potrebné k terminálu vybudovať potrebnú cyklistickú infraštruktúru. Zo strany cyklistov je o ňu záujem už dlhú dobu. 

Tak či onak, projekt určite napomáha zatraktívneniu verejnej dopravy. Parkovanie v okoli železničnej stanice v Pezinku bol dlhodobo problém, ale teraz maju miestni dôvod nechať auto na stanici a pokračovať vlakom.

Doplnené 23. 12.2019: Video z výstavby parkoviska

 

Prístrešok je priestranný, avšak priestorovo nie je využitý, namiesto avizovaných 30 miest pre bicykle je ich iba 18. Navyše,  stojany sú nekvalitné,
pre bezpečné odloženie de facto nepoužiteľné. Môžeme očakávať, že ľudia si budú bicykle operať a zamykať skôr o vodorovné nosníky v stenách prístrešku. .
Dúfajme, že k náprave príde veľmi skoro a v prístrešku budú inštalované kvalitné stojany, o ktoré je možné bicykel oprieť rámom a tiež o rám ich zamknúť. 

Poloha prístreška v rámci parkoviska. Ako vidieť. nachádza sa na opačnej strane koľajiska, než je mesto Pezinok a tak až prax ukáže, či ho vôbec Pezinčania budú využívať.
Pre obyvateľov Viničného a Slovenského grobu je však umiestnené dobre, na “ich” strane koľajiska. 

 

Schodisko do podchodu nemá žliabky pre bicykle.

 

Cykloprístrešok v neďalekých Šenkviciach má stojany, ktoré síce tiež nie sú úplne bez chyby (chýba im oko pre zabezpečenie zámku proti vyvlečeniu), ale sú podstatne lepšie a sú použiteľné.  

Notable Replies

  1. Tuto to zamykám, diskusia sa rozbehla na

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants