V Bratislave sa hovorilo o bicykovaní v Nórsku

Na seminári Bezpečná a zelená doprava v Nórsku sa včera hovorilo o tom, ako sa z Oslo stalo 7. najbicyklovejším mestom na svete ale aj o aktuálnej téme zimnej údržby cyklistických komunikácií. Naši nórski kolegovia z organizácie Syklistenes Landsforening hovorili o cyklistickej infraštruktúre aj postupnom odstraňovaní áut z centier miest, alebo tiež národných štandardoch pre zimnú údržbu cyklotrás.

V úvodnej prezentácií Morgan Andersson z Nórskeho združenia cyklistov informoval účastníkov o procese rozvoja cyklistickej dopravy v meste Oslo v uplynulých 5 rokoch, vďaka ktorému sa mesto v rebríčku cyklistických miest Copenhagenize posunulo z 19. na 7. miesto. Podľa jeho slov nešlo iba o už zrealizované opatrenia, ale aj o to aké ambiciózne sú plány mesta do budúcna. Z realizovaných opatrení poslucháčov najviac zaujala zóna bez áut v centre mesta s rozlohou viac ako 1 km2. Spolu s reštriktívnymi opatreniami pre autá mesto prinieslo podporné opatrenia pre cyklistov. Andersson pritom zdôrazňoval, že pre realizáciu plánov bola potrebná aj výrazná politická podpora.

V druhej prednáške Roar Loekken z Nórskej cyklistickej asociácie predstavil dva projekty, do ktorých sa asociácia zapojila s cieľom motivovať viac detí a mladých, aby denne jazdili na bicykli. „Hjertesone“ (srdcová zóna) je spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami a verejnou správou zameraná na vývoj bezpečných zón bez automobilov zóny v blízkosti škôl. „Sykkeldyktig.no“ (kvalifikovaný pre bicykle) je národný online portál pre základné školy, ktorý bude sprístupnený v Nórsku vo februári 2020. Portál prispeje k poskytne deťom rôzne materiály a videá na osvojenie dobrých cyklistických zručností a základných znalostí o bezpečnosti na cestách.

Ďalší blok prezentácií otvoril Peter Rozsár z Cyklokoalície, ktorý informoval o kampani Do školy na bicykli v slovenských podmienkach. Ukázal viaceré dobré príklady škôl, ktoré chcú, aby ich žiaci dochádzali na vyučovanie inak ako autom. Kľúčom bolo zapojenie žiakov, rodičov, škôl aj miestnej samosprávy do hry. Ako jedny z najúčinnejších nástrojov označil budovanie stojanov na bicykle na školách a odstraňovane áut z okolia škôl.

Seminár uzavrel Mats Larsen z Nórskej cyklistickej asociácie s prezentáciou skúseností so zimnou údržbu v Nórsku. Sám priznal, že štandardy údržby sú pre mestské a „štátne“ komunikácie rôzne, s tým, že tie mestské sú zväčša prísnejšie. Princípom je ale aby boli cyklistické komunikácie v zimnom období zjazdné cyklistami od 8 do 80 rokov. V praxi to pri mestských cyklistických komunikáciách znamená, že musia byť odhrnuté a zametené do dvoch hodín od začiatku sneženia tak, aby bol na komunikácií viditeľný „čierny asfalt“. Takáto definícia zjazdnosti na Slovensku aj napriek priaznivejším klimatickým podmienkam zatiaľ chýba.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk