Trnava aj v roku 2019 zlepšovala podmienky pre cyklistov.

Mesto má povesť najbicyklovejšieho na Slovensku.

Text a foto: Marián Kasala. SCK Bicyglo Trnava

Cykloveža
V roku 2019 pribudli v Trnave ďalšie metre cyklistickej infraštruktúry. Avšak asi najvýraznejšou stavbou je nová dominanta medzi železničnou a autobusovou stanicou – automatický parkovací dom pre bicykle v podobe veže. Do nej si cyklisti dochádzajúci na vlak alebo autobus môžu uskladniť 118 bicyklov, z toho 16 miest je určených pre detské bicykle. Poplatok za 24 hodín je symbolický 0,1€. Maximálna dĺžka uskladnenia je 30 dní. Majitelia kartičky trnavského bikesharingu majú prvých 24 hodín zadarmo.

Na Slovensku je táto inštalácia prvou lastovičkou. V Česku ich je 12. Viac o cyklovežiach sa môžete dozvedieť na linku https://www.biketower.cz/cz/

Na internete si v reálnom čase môžete pozrieť aj obsadenosť (počet voľných miest) cykloveže v Trnave:

Inštruktážne video MTT:

Pekné video od Cepa 🙂 :

Financovanie bolo prostredníctvom fondov EÚ z IROP-u. Nenávratný finančný príspevok bol vo výške 505 319,11 €. Výška podpory z EÚ bola v objeme 452 127,62 €. Čas ukáže opodstatnenosť investície. Jednoznačne tu však je skupina ľudí, ktorí bezpečné odparkovanie svojho bicykla uvítajú.

Cyklotrasy
Z primárnej cykloinfraštruktúry pre cyklistov, ktorá pribudla v Trnave v roku 2019, je najvýznamnejšou cestička pre cyklistov na Bučianskej ulici. Je dôležitým prepojením Vodárne s centrom mesta. Financovanie bolo opäť zabezpečené cez IROP z fondov EÚ. Nenávratný finančný príspevok bol vo výške 237 790,38 €, pričom výška finančnej podpory z EÚ bola v objeme 212 759,81 €. Vďaka tejto investícii vznikla samostatná cestička pre cyklistov v dĺžke 400 metrov a bol zrekonštruovaný chodník pre peších v rovnakej dĺžke.

Koncom roka sa začalo s realizáciou kompletnej rekonštrukcie Kukučínovej ulice. Tu by mal byť pre cyklistov a chodcov vytvorený spoločný priestor mimo hlavný dopravný koridor. Celková dĺžka je opäť cca. 400 m. Dokončenie by malo byť na jar 2020.

Mesto má momentálne k dispozícii projektovú dokumentáciu na ďalších 20 km novej cyklistickej infraštruktúry. V tomto roku by sa mali realizovať úseky na ulici Spartakovská, Veterná, Špačinská I. etapa a Saleziánska. Taktiež sa v roku 2020 počíta s projektovou dokumentáciou vo forme realizačného projektu v úsekoch Trnava Štrky – Bohdanovce nad Trnavou a prepojenie na Bratislavskej ulici medzi Strojárenskou ulicou a hranicou katastra Hrnčiaroviec nad Parnou. V pláne je taktiež tvorba novej projektovej dokumentácie na uliciach Študentská, Mozartova, Bratislavská a Stromová. Financovanie by malo byť zabezpečené predovšetkým prostredníctvom NFP z fondov EÚ.

Trošku ma mrzí, že mesto nenašlo spoločnú reč s vedením Fakultnej nemocnice pri realizácii kľúčového prepojenia centra mesta s južnou časťou. Žiaľ, Trnava momentálne dopláca na nesprávne rozhodnutia z minulosti pri rekonštrukcii železnice, ktorá tvorí významnú bariéru s obmedzenými možnosťami trasovania cykloinfraštruktúry prepojenia severnej a južnej časti mesta. Verím, že tento rok bude zlomový i z pohľadu prepájania krajského mesta Trnava s okolitými obcami, na čo sa v minulosti zabúdalo a pre súčasnú dopravnú dostupnosť regiónu je toto dnes veľmi dôležité. Hádam naštartovaná spolupráca Trnavy s TT SK a okolitými obcami prinesie výsledky, ktoré spoločnými silami prinesú do reálnej podoby bezpečné prepojenie cyklistov z Trnavy do Bohdanoviec nad Trnavou a Špačiniec ako i prepojenie Trnavy s Bielym Kostolom, Ružindolom a Zvončínom

Bučianska cesta :

Cykloveža:

Servisný stojan na železnčnej stanici Trnava:

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk