26.november bude Dňom udržateľnej dopravy

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov určilo 16. mája 2023 26. november za Svetový deň udržateľnej dopravy. Prelomové rozhodnutie prichádza ako ďalší významný krok k podpore spolupráce v oblasti udržateľnej dopravy a presadzovaniu globálneho záväzku k Agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj , Parížskej dohode , Novej mestskej agende a Politickej deklarácii o zlepšení globálnej bezpečnosti na cestách.

Rezolúcia A/RES/77/286 , vedená Turkménskom a podporovaná 66 ďalšími krajinami, vyzýva všetky členské štáty OSN, organizácie v týchto štátoch (vrátane mimovládnych organizácií), jednotlivcov a ďalšie relevantné zainteresované strany, aby si pripomenuli Svetový deň udržateľnej dopravy spustením vzdelávacích kampaní a podujatí zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti o otázkach udržateľnej dopravy. Cieľom Svetového dňa udržateľnej dopravy je riešiť naliehavé výzvy a identifikovať príležitosti pre udržateľnú mobilitu, ktoré sú v súlade s globálnymi cieľmi udržateľnosti.

Podľa uznesenia bude Svetový deň udržateľnej dopravy slúžiť ako katalyzátor na zlepšenie intermodálnej dopravnej konektivity, podporu ekologických dopravných riešení a rozvoj sociálne inkluzívnej dopravnej infraštruktúry. Iniciatíva sa zameriava na rôzne aspekty udržateľnosti dopravy s cieľom zabezpečiť komplexný a holistický prístup k zelenšej budúcnosti.

Jadrom tejto iniciatívy je uznanie udržateľných, nízkoemisných a energeticky účinných spôsobov dopravy ako zásadných prispievateľov k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa jej. Okrem toho tieto druhy dopravy zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) stanovených Organizáciou Spojených národov.

zdroj:

https://ecf.com/news-and-events/news/un-declares-26-november-world-sustainable-transport-day

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.