V Banskej Bystrici sa uskutočnil seminár o navrhovaní cyklistickej infraštruktúry

Dnes sa v Banskej Bystrici uskutočnil prvý zo série seminárov o navrhovaní cyklistickej infraštruktúry určených pre odbornú verejnosť, samosprávy, či príslušníkov policajného zboru. Prednášajúci Radovan Červienka vo svojej prezentácií informoval zúčastnených o prvkoch priestorového usporiadania komunikácií pre cyklistov doplnených do aktualizovaných TP 085/2019. K novinkám v týchto podmienkach patria o.i. mimoúrovňové kríženia, rampy, cyklistické spomaľovače, či výťahy.

 

Užitočnou pomôckou budú tiež novozavedené odporúčané hodnoty počtu parkovacích miest pre bicykle pri rôznych typoch prevádzok. Rado v prezentácií tiež upozornil na niektoré chyby realizovaných prvkov cyklistickej infraštruktúry.

 

Prezentáciu si môžte stiahnuť tu.

Ďalšie prednášky na tému navrhovania cyklistickej infraštruktúry sa uskutočnia v priebehu mesiaca november vo všetkých krajských mestách, o čase a mieste vás budeme včas informovať.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk