Udržateľná mobilita v mestách/obciach

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na workshop.

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA V MESTÁCH/obciach – PRAKTICKÉ PRÍKLADY PODUJATÍ A TRVALÝCH OPATRENÍ.

12. novembra 2019
Mestské kultúrne stredisko Michalovce, Námestie osloboditeľov 25

Workshop je určený pre zástupcov samospráv a iných organizácií, ako aj jednotlivcov, ktorí v rámci svojej činnosti plánujú a realizujú podujatia a trvalé opatrenia pre propagáciu a podporu udržateľných/aktívnych foriem dopravy (pešej, cyklo a verejnej).

Bezplatná registrácia je možná najneskôr do 8.11. 2019 na e-mail: etm@sazp.sk

Program:

Workshop bude pozostávať z dvoch častí a jeho priebeh bude viesť skúsená facilitátorka Magdaléna Bernátová.

I. časť:

10.00 – 11.30 h Prezentácie príkladov dobrej praxe z miest na Slovensku, so zameraním na inovácie, originalitu a efektivitu

1. Manažmet mobility na Mestskom úrade v Žiline a jeho pozitívne dopady na mobilitu v meste
Luboš Slebodník, MsÚ, Žilina

2. Aktivity realizované na podporu udržateľnej mobility v Košicicach
Veronika Urbanovičová, SMZ Košice

3. Európsky týždeň mobility, príklady dobrej praxe
Andrea Štulajterová, národná koordinátorka ETM, poverená SAŽP
11.30 – 12.15 h Obedňajšia prestávka

II: časť:

12.15 – 14.00 h Pracovné tematické skupiny, zamerané na tému ročníka udržateľné mobilita
1. Trvalé opatrenia udržateľnej mobility v mestách/obciach – podnety pre samosprávy k plánovaniu a realizácii efektívnych opatrení, ako navrhovať a realizovať efektívne opatrenia
2. Zapojenie širokej verejnosti, inštitúcií, organizácií do kampane – ako motivovať, aké komunikačné kanály a formy komunikácie používať

Prezentácia výstupov pracovných skupín, diskusia,

Pozvánka: 

 

 

Pozvánka

Notable Replies

  1. Veľmi rád by som sa takéhoto workshopu zúčastnil a podelil sa o naše vízie a skúsenosti, ale Michalovce sú fakt ďaleko. To sú 2 dni cesty autom.

  2. @marian.malis , ono je to naschvál na východe, aby sa trošku pomohlo rozhýbať tam veci, cieľovka sú najmä ľudia z PO a KE kraja.
    Môžeme pouvažovať o podobnej akcii niekde u vás, nie priamo v BA, ale v okolí … čo?

  3. Jo, ale tento konkrétny seminár je o udržateľnej mestskej mobilite - t.j. v rámci mesta (obce), teda veci, na ktoré má miestna samospráva väčšinou rozhodujúci vplyv. Teda nie prístup z Ivanky do Bratislavy, ale v rámci Ivánky riešenie, aby decká nemuseli byť do školy vozené, aby si na úrad mohol bezpečne ísť na bicykli alebo peši a pod. To nemá nič s NDS, SSC či Bratislavou.

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants