Stakeholdri pre mestskú mobilitu sa spojili, aby podporili Európsku cyklistickú deklaráciu

ECF a Cycling Industries Europe (CIE) sa pripojili k viac ako 80 zainteresovaným stranám v online konzultácii s GR MOVE Európskej komisie, aby poskytli spätnú väzbu k skorému návrhu Európskej cyklistickej deklarácie. Konzultácia sa uskutočnila v rámci expertnej skupiny Komisie pre mestskú mobilitu (EGUM) 3. júla 2023. Medzi účastníkmi boli zástupcovia miest, regiónov, členských štátov, spoločností, združení a iných zainteresovaných strán v oblasti mobility.  

Vytvorenie Európskej cyklistickej deklarácie oznámil výkonný podpredseda Komisie Frans Timmermans na samite CIE 9. marca 2023.  Oznámenie  je podporené niekoľkými významnými pokrokmi v oblasti cyklistiky vrátane:

  • Európsky parlament vo februári 2023 drvivou väčšinou prijal prelomovú rezolúciu  EÚ o cyklistike , ktorá vyzvala Komisiu, aby cyklistiku považovala za plnohodnotný spôsob dopravy a vypracovala európsku stratégiu pre cyklistiku so záväzkami zdvojnásobiť úroveň cyklistickej dopravy a podporovať vytvorenie jedného milióna ďalších pracovných miest v sektore zelenej cyklistiky;
  • Členský štát má viesť  Európsku cyklistickú deklaráciu  s podobnými cieľmi ako uznesenie Parlamentu, ktorú doteraz podpísala koalícia 16 krajín EÚ;   
  • Prijatie  celoeurópskeho hlavného plánu na podporu cyklistiky 54 európskymi krajinami v roku 2021 s ambíciou krajín vytvoriť národné cyklistické stratégie a harmonizovať kvalitu cyklistickej infraštruktúry v Európe;
  • List   zaslaný 12 európskymi mestami predsedníčke Komisie Ursule Von der Leyenovej, výkonnej podpredsedníčke Fransovi Timmermansovi a komisárke pre dopravu Adine-Ioane Văleanovej, v ktorej vyzývajú na vytvorenie cyklistickej deklarácie, ktorá „je skutočne ambiciózna a obsahuje konkrétne ciele a záväzky“, a taktiež aby sa realizovala;
  • K dnešnému dňu bolo vytvorených 20  národných cyklostratégií  v krajinách EÚ.

Očakáva sa, že vyhlásenie Komisie bude zverejnené začiatkom októbra 2023 na  podujatí Urban Mobility Days  v španielskej Seville.

Účastníci konzultácií EGUM jednomyseľne požadovali, aby vyhlásenie zahŕňalo vysoké ambície, ktoré vyjadril EVP Timmermans vo svojom marcovom prejave. Zainteresované strany zdôraznili, že prvá zásada deklarácie „musí uznať cyklistiku ako úplný druh dopravy ako taký“ – ako uviedol Timmermans – vo všetkých zákonoch, politikách a programoch financovania EÚ, čím sa kladie na rovnakú úroveň ako ostatné druhy dopravy. Bez toho sa zhodli, že EÚ nebude schopná uvoľniť potenciál cyklistiky na zníženie emisií skleníkových plynov, zníženie znečistenia ovzdušia, oživenie hospodárstva a zlepšenie zdravia ľudí.

Zainteresované strany sa tiež zhodli na tom, že vyhlásenie by malo obsahovať jasné ciele a záväzky na rozvoj cyklistiky v súlade s ambíciami uznesenia Parlamentu a vyhlásením členského štátu. To zahŕňa cieľ zdvojnásobiť počet kilometrov, ktoré ľudia v EÚ najazdia na bicykli do roku 2030, ako aj ciele pre najmenej 100 000 km novej cyklistickej infraštruktúry a cyklistických sietí v mestách, ktoré sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Účastníci sa tiež pevne domnievali, že ciele by mali zahŕňať aj výrazne zvýšené investície EÚ a jednotlivých štátov do cyklistiky. ECF a CIE odhadujú, že do roku 2030 sú potrebné investície EÚ vo výške najmenej 20 miliárd EUR, aby sa uvoľnil potenciál cyklistiky na dosiahnutie klimatických, ekonomických a zdravotných cieľov EÚ.

Účastníci tiež výrazne podporili umožnenie bezpečnejšieho bicyklovania, predovšetkým prostredníctvom zníženia rýchlosti motorových vozidiel v mestách.

V nadväznosti na online konzultácie ECF a CIE predložili    Komisii spoločné vyhlásenie s jasnými odporúčaniami o zásadách a konkrétnych záväzkoch, ktoré sa majú zahrnúť do vyhlásenia. Tento vstup úzko súvisí s ambíciami a spätnou väzbou vyjadrenou širokou škálou zainteresovaných strán, ktoré sa zúčastnili na konzultácii.

Jill Warren, generálna riaditeľka ECF, povedala: „Komisia má všetku politickú podporu, ktorú potrebuje na vytvorenie skutočne ambicióznej Európskej cyklistickej deklarácie, ktorá môže zmeniť mobilitu v mestách a vidieckych oblastiach v celej Európe. Iba uznaním cyklistiky ako plnohodnotného spôsobu dopravy a zaviazaním sa k jej rastu môže deklarácia splniť sľub Timmermansa, že bude strategickým kompasom pre cyklistiku a nasmeruje zdroje a kapacity EÚ k tomu, aby bola cyklistika prístupná väčšiemu počtu ľudí zo všetkých vek, schopnosti a zázemie v Európe.“

Kevin Mayne, generálny riaditeľ CIE, povedal: „Cyklistický priemysel bezvýhradne podporuje snahy Timmermansa, Európskeho parlamentu a národných vlád o väčšiu a lepšiu cyklistiku, ako aj názory vyjadrené mestami a regiónmi v nedávnej online konzultácii. Tešíme sa na podporu ich záväzkov rozvíjať európsky cyklistický priemysel a sprístupniť cyklistiku všetkým.

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/urban-mobility-stakeholders-united-calling-ambitious-european-cycling

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.