Nová cyklotrasa v Banskej Bystrici otvorená

V Banskej Bystrici otvorili prvú cyklotrasu. 

Text a foto: Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

V Banskej Bystrici otvorili prvú cyklotrasu.  Vedie takmer z centra mesta popri športovej hale, futbalovom štadióne, plážovom kúpalisku a cez sídlisko THK až do Podlavíc.

Na jej otvorenie si Banskobystričania pozvali aj veľvyslanca holandského kráľovstva Henka Cor van der Kwasta, ktorý spolu s primátorom mesta Jánom Noskom a s najmladšou generáciou cyklistov trasu pokrstili symbolicky vodou z cyklo-fľašiek. Cena celého projektu bola viac ako 765-tisíc eur s DPH, z čoho takmer 637-tisíc bol nenávratný príspevok z fondov Európskej únie. Potvrdilo sa ale to, že od myšlienky k realizácii a ku konečnému výsledku býva dlhá cesta. Mesto v roku 2016 vyčlenilo z mestského rozpočtu rekordnú sumu 360-tisíc eur na prípravu projektovej dokumentácie a výkupy pozemkov. Procesy majetko-právneho vysporiadania pozemkov, prípravy projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné povolenie, súťaž na dodávateľa a samotné zhotovenie boli časovo náročné. Nakoniec sa až koncom augusta 2019 podarilo stavbu skolaudovať a odovzdať do užívania verejnosti.

Plánujú ďalšie cyklotrasy

Aktivistov z OCIBB sa dlhodobo usilujú a tlačia na kompetentných, aby aj v meste Banská Bystrica, podobne ako vo vyspelých európskych mestách, bola venovaná pozornosť rozvoju cyklodopravy. Práve preto bolo pre nich  otvorenie prvej cyklotrasy zadosťučinením a zároveň sviatkom. Považujú to za dobrý signál na to, že sa konečne aj v Banskej Bystrici dostal rozvoj cyklistickej infraštruktúry do priorít mesta. Konieckoncom, svedčia o tom aj ďalšie rozpracované projekty, na ktorých sa spolu s úradníkmi MsÚ aktívne podieľajú. Momentálne sú v štádiu územného konania cyklotrasy, ktoré prepoja ďalšie mestské časti s centrom mesta – prepojenia časti Hušták – Kráľová, Hušták – Senica, Námestie Slobody – Sásová, Námestie Ľ. Štúra – Fončorda a Autobusová stanica – Šalková. Okrem toho úrad pracuje na príprave projektovej dokumentácie k cyklolávke cez rýchlostnú cestu R1 v Radvani (od Tesca na tzv. Rodinnú cestičku BB-ZV), podchodu pre cyklistov a chodcov popod Kúpeľnú ulicu a tiež na podchode popod malú okružnú križovatku pred Europa Shopping Centrom.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk