Londýn má nové právomoci na pokutovanie motoristov blokujúcich cyklopruhy

Vláda Spojeného kráľovstva zaviedla od 27. júna 2022 nové právomoci, ktoré umožňujú mestským častiam TfL a Londýna pokutovať motoristov, ktorí porušujú cyklistické pruhy, ako je to v súčasnosti v prípade autobusových pruhov a križovatiek so žltými skrinkami.

Dopravná autorita v Londýne Transport for London (TfL) oznámila, že od 27. júna začne udeľovať pokuty vozidlám, ktoré jazdia v rámci alebo prekračujú biele čiary cyklistických pruhov, ktoré sú označené plnou bielou čiarou, a cyklistické chodníky na cestnej sieti TfL (TLRN). 2022.

Cyklistické pruhy zohrávajú zásadnú úlohu pri udržiavaní oddelení ľudí na bicykli od väčšiny motorovej dopravy, čím sa znižuje riziko kolízií, ktoré môžu spôsobiť smrť a vážne zranenie. Zníženie nedodržiavania pravidiel pomôže zlepšiť bezpečnosť a sebadôveru cyklistov ako súčasť Cyklistického akčného plánu TfL a cieľa Vision Zero eliminovať smrť a vážne zranenia na cestnej sieti.

Vláda Spojeného kráľovstva zaviedla nové právomoci, ktoré umožňujú mestským častiam TfL a Londýna pokutovať motoristov, ktorí porušujú cyklistické pruhy a cyklistické chodníky, rovnakým spôsobom, akým to v súčasnosti robia na autobusových pruhoch a križovatkách so žltými skrinkami. Tieto právomoci boli zavedené súčasne so širšími národnými zmenami, ktoré dávajú miestnym orgánom v Anglicku mimo Londýna právomoci presadzovať dopravné priestupky. Spočiatku bude TfL využívať existujúce CCTV kamery na vymáhanie priestupkov na cyklistických pruhoch a cyklotrasách na kľúčových miestach v rámci svojej cestnej siete.

Nebezpečenstvo na cestách zostáva prekážkou pre ľudí, ktorí chodia a bicyklujú viac, pričom viac ako polovica Londýnčanov sa rozhodla nebicyklovať kvôli obavám z cestnej premávky. Nové právomoci v oblasti presadzovania tak pomôžu chrániť určený priestor pre cyklistov a zatraktívnia cesty v hlavnom meste pre Londýnčanov na bicykli, čo pomôže nadviazať na obrovský nárast cyklistickej dopravy, ktorý bol v hlavnom meste zaznamenaný od začiatku pandémie COVID-19. 

Will Norman, londýnsky komisár pre pešiu turistiku a cyklistiku, povedal: „Našou najvyššou prioritou je zvýšiť bezpečnosť londýnskych ulíc. Tieto nové právomoci odradia motoristov od zasahovania do kľúčového priestoru špeciálne určeného na zaistenie bezpečnosti cyklistov a pomôžu zvýšiť sebadôveru cyklistov pri pohybe po hlavnom meste.

Starosta Philip Glanville, vedúci predstaviteľ londýnskej rady pre klimatické zmeny, dopravu a životné prostredie, povedal: „Nebezpečná jazda priamo súvisí s viacerými nehodami na londýnskych cestách a každá smrť alebo vážne zranenie je neprijateľné. Londýnske obvody naďalej lobujú za rozšírené občianske právomoci v oblasti presadzovania a vítajú ich ako krok správnym smerom k dosiahnutiu našich cieľov pre víziu nula a k zvýšeniu bezpečnosti Londýna pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

TfL naďalej úzko spolupracuje s miestnymi mestskými časťami na vytváraní priestoru pre cyklistiku po celom meste. To zahŕňa vybudovanie strategickej siete pre cyklistiku v Londýne, transformáciu mestských centier a zníženie dopravy na obytných uliciach. Od mája 2016 bolo vybudovaných 260 km cyklistických trás a potreba vytvoriť na londýnskych cestách priestor pre pešiu turistiku a cyklistiku sa stala ešte dôležitejšou od začiatku pandémie COVID-19 s rekordným počtom Londýnčanov, ktorí chodia a bicyklujú na nevyhnutné cesty.

zdroj: TfL to begin fining motor vehicles to improve cycle safety on its roads (intelligenttransport.com)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.