Dubnica nad Váhom má bikesharing

Už je to nejaký ten týždeň, čo v Dubnici nad Váhom môžete používať systém zdieľaných bicyklov, bikesharing.

Bicykle sú dostupné na 13 staníc a k dispozícii je 78 bicyklov.

Zoznam lokalít 13 stojísk so zdieľanými bicyklami:
 • sídlisko Centrum I pri OD ABC
 • pred budovou OD Máj
 • na ploche pri podchode na Ulici obrancov mieru
 • pred domom kultúry
 • na chodníku pred miestnym gymnáziom (Školská ul.)
 • pri Kostole sv. Jána Bosca (Hasičská ul.)
 • pred ZPS Dubina na sídlisku Pod hájom
 • pri potravinách na kopci na sídlisku Pod hájom (dočasne nefunkčné z dôvodu stavebných prác)
 • pri banke na Námestí Matice slovenskej
 • na parkovisku pri workoutovom ihrisku
 • na Gagarinovej ulici na sídlisku Za traťou
 • v Prejte pri ZPS Dubina
Mapa staníc s verejnými bicyklami v Dubnici nad Váhom

Na zabezpečenie zdieľaných bicyklov mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 218-tisíc eur. Povinné spolufinancovanie predstavuje 12-tisíc eur. Od júna tak môžu občania využívať 78 bicyklov, ktoré nájdu na stojiskách v 13 lokalitách. „Lokality sme vyberali s ohľadom na pokrytie, dostupnosť či maximálnu vzdialenosť jednotlivých stojísk. Dôležitou bola takisto podmienka, aby sa nachádzali na mestských pozemkoch a aby boli v blízkosti verejného osvetlenia z dôvodu napájania,“ vysvetlil a Eva Granátová z oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania. 

Systém zdieľaných bicyklov v skratke:
 • Jednorazové odomknutie bicykla cez spoplatnenú SMS:
 • SMS správu pošleme na číslo 8866. Uvedieme v nej: bikedn (medzera) „číslo stojanu“. Číslo stojanu nájdeme na displeji stojiska alebo na jeho prednej strane. Po odoslaní SMS nám o chvíľu príde spätná správa – po jej prijatí máme niekoľko sekúnd na skontrolovanie displeja stojiska. Na displeji bude uvedená pozícia bicykla (písmeno abecedy), ktorý nám bol odomknutý a vezmeme ho zo stojana. Bicykel správne vytiahneme tak, že ho jemne zatlačíme do stojanu a potom potiahneme k sebe. Jednorazové požičanie bicykla cez SMS správu stojí 0,40 €/ 30 minút. V prípade prvého jednorazového vypožičania bicykla prostredníctvom SMS správy je nutné sa zaregistrovať na stránke dn.zelenybicykel.sk alebo v mobilnej aplikácii Zelený bicykel Dubnica.

zdroj: mesto Dubnica

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk