EÚ schválila zákaz predaja benzínových aj dieslových vozidiel po 2035

Od roku 2035 by sa mali zakázať predávať vozidlá so zážihovým (benzínovým) a vznetovým, teda naftovým alebo dieslovým motorom. Vozidlá sa budú môcť aj naďalej používať, pričom sa plánuje ich postupné obmedzovanie.

Zákonodarcovia EÚ tiež schválili 55-percentné zníženie emisií CO2 z automobilov v roku 2030 v porovnaní s rokom 2021. Tento krok prehlbuje existujúcu povinnosť automobilového priemyslu znížiť vypúšťanie CO2 na konci desaťročia v priemere o 37,5 percenta v porovnaní s minulým rokom.

Opatrenie prešlo 339 hlasmi za, 249 a 24 sa zdržalo hlasovania na zasadnutí v Štrasburgu – v praxi obmedzuje budúci predaj na bezemisné plne elektrické modely .

Schválila to Európska komisia s cieľom znížiť negatívne dopady z dopravy a zvýšiť podporu elektromobilov. Či sú však elektromobily to pravé, úplne asi nie.

Takže po 2035, zostávajú už iba bicykle:-)

zdroj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2022-06-08_EN.html

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk