Najväčšia investičná akcia v Belgicku – cyklomost F3

Nedávno otvorený úsek cyklomagistrály F3 stojí rekordných 32,5 milióna eur, čo je cena, ktorá presne ukazuje, prečo treba cyklistickú infraštruktúru zvažovať od začiatku všetkých projektov TEN-T.

Cyklomagistrála F3 spája Leuven s Bruselom po obslužných cestách vybudovaných v rámci modernizácie železnice v roku 2006. Keďže však cyklomagistrála nebola súčasťou pôvodného projektu, bolo potrebných niekoľko spätných investícií na opravu chýbajúcich prepojení. Najnáročnejší a najdrahší projekt bol ten, ktorý potreboval prepojenie cez obchvat Bruselu. Tento 2 km úsek cyklomagistrály F3 bol konečne otvorený 30. apríla 2022.

S cenou 32,5 milióna eur ide o jedinú najdrahšiu cyklistickú investíciu v histórii Belgicka a je typickým príkladom toho, ako je z dlhodobého hľadiska lacnejšie, ak sa cyklistická infraštruktúra zvažuje od začiatku všetkých projektov TEN-T. .

Oficiálne otvorenie mosta 30. mája 2022.

Štyri mosty a tunel

Nachádza sa hneď vedľa vysokorýchlostnej železnice, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), nový úsek križuje obchvat R0 (ďalší koridor TEN-T), diaľnicu A201 vedúcu k letisku a tri menšie cesty. Opravuje chýbajúci spoj na trase z Leuvenu do Bruselu, spája osady Zaventem a Diegem, ako aj sprístupňuje na bicykli početné pracoviská nachádzajúce sa v biznis parku okolo bruselského letiska (tiež súčasť TEN-T).

2 km úsek medzi Zaventem a Diegem stál 32,5 milióna eur, čo je viac ako všetky ostatné práce na cyklomagistrále F3 dohromady.

Až donedávna museli chodci a cyklisti medzi Zaventemom a Diegemom dlho obchádzať a prechádzať cez bruselský okruh po frekventovanej a nebezpečnej ceste bez chodníkov a len s odporúčaným cyklopruhom.

21 cykloprojektov, aby sa bruselský kruh prispôsobil 21. storočiu

Most F3 je len jedným z 21 cyklistických projektov zaradených do cestného programu „ Práca na okruhu “. Okruh R0 okolo Bruselu má povesť miesta, kde sa nedá žiť a ktorému sa treba vyhnúť, s dopravnými zápchami, nehodami, krysami pobehujúcimi cez susedné obce, roztrieštenosťou sídiel a zelenými plochami. Prostredníctvom investícií do rôznych druhov dopravy sa program zameriava na nápravu chýb z minulosti, zlepšenie mobility, zvýšenie kvality života a multimodálnu dostupnosť v okolí Bruselu.

Cyklistické investície (oranžovou farbou) na bruselskom okruhu a okolo neho. Kredit: https://www.werkenaandering.be/

Lokalita nového cyklomosta

Širší kontext

Rozsah prác potrebných na bruselskom okruhu dáva predstavu o skrytých nákladoch zle navrhnutej infraštruktúry TEN-T. Je komplikované a nákladné spätne opraviť bariéry vytvorené TEN-T po ich vybudovaní. Ak sa však cyklistické trasy začlenia do plánovania a navrhovania veľkých infraštruktúrnych projektov od samého začiatku, môžu sa vytvárať oveľa jednoduchšie, lacnejšie a menej rušivé pre všetkých rôznych používateľov dopravného systému.

Žiaľ, projekty TEN-T v mnohých iných krajinách sa stále navrhujú a implementujú podľa zastaraných šablón, ktoré neberú ohľad na cyklistiku od samého začiatku, a preto vytvárajú nové bariéry pre aktívnu mobilitu. Práve to by ECF chcelo zmeniť súčasnou revíziou usmernení TEN-T . Fáza plánovania projektov infraštruktúry TEN-T by mala vždy skúmať potenciál cyklistickej dopravy v priľahlom území a do návrhu zahrnúť potrebné prvky cyklistickej infraštruktúry.

Európska komisia sa snaží problém vyriešiť… ale zastaví sa na polceste

V decembri 2021 Európska komisia predložila návrh na revíziu usmernení TEN-T . Návrh sa snaží riešiť problém bariér tým, že ho uvádza medzi dodatočnými prioritami pre železničné a cestné projekty (články 19 a 31 v uvedenom poradí):

„Pri podpore projektov spoločného záujmu súvisiacich so železničnou/cestnou infraštruktúrou a okrem všeobecných priorít stanovených v článkoch 12 a 13 sa pozornosť venuje: […] pri výstavbe alebo modernizácii železničnej/cestnej infraštruktúry zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť peších a cyklistických chodníkov s cieľom podporiť aktívne spôsoby dopravy; […]”

Je to určite krok vpred. S týmito ustanoveniami však existuje niekoľko problémov:

  • Možno ich interpretovať tak, že sa vzťahujú len na už existujúcu a vyhradenú infraštruktúru (konkrétne: cyklistické chodníky); nebudú pokrývať plánované cyklotrasy ani trasy po málo frekventovaných verejných komunikáciách.
  • Zahŕňajú iba cestné a železničné projekty, pričom ignorujú iné typy infraštruktúry TEN-T, ako sú vnútrozemské vodné cesty, letiská alebo prístavy.
  • Sú len „prioritou pridania“, nie „požiadavkou na infraštruktúru“; sú preto slabšie ako nové požiadavky na komplexné siete, ktoré pravdepodobne zvýšia bariérový efekt TEN-T.

Ďalšie kroky

Teraz je na Európskom parlamente a Rade EÚ, aby zlepšili znenie. ECF pripravila podrobný súbor zmien a doplnení , aby nariadenie o TEN-T skutočne vyhovovalo svojmu účelu. ECF tiež aktívne spolupracuje s členmi oboch inštitúcií.

Preložené z originálu: ECF https://ecf.com/news-and-events/news/f3-bridge-biggest-cycling-investment-history-belgium

ďalší zdroj:

https://www.werkenaandering.be/en/working-on/cycling-infrastructure/f3-bicycle-highway

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk