CYKLOAKCIA – Cyklotúra priateľstva 2014

Cyklotúra pre amatérskych cyklistov zo Slovenska, Maďarska a Rakúska. Podujatie je organizované ako jazda pelotónu cyklistov cez územie troch štátov s občerstvením a so sprievodnými vozidlami (zdravotná služba, servis bicyklov). Dĺžka trate: cca 75 000 m.

 

Online-reputation

 
Termín:  24.5.2014 /sobota/

Štart : 9:30 – Námestie slobody v Bratislave
 
Trasa:     Bratislava – Nickelsdorf – Mosonmagyaróvár – Lipót, spolu cca 75 km /s návratom do Bratislavy cca 110 km/

Podmienky účasti:

  •  zaregistrovanie sa a uhradenie štartovného poplatku
  •  dobrý zdravotný stav
  •  identifikačný doklad na cestu do zahraničia
  •  vlastný bicykel
  •  deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode rodiča (zákonného zástupcu)
  •  povinne použiť ochrannú prilbu, odporúčame použiť reflexný prvok   (v zmysle  cestného zákona a bezpečnosti účastníkov)

Organizátor zabezpečuje úrazové poistenie, ktoré platí 25.5.2013 od 9:30 do 18:00.
(nezabezpečuje majetkové poistenie a poistenie liečebných nákladov pri cestách do zahraničia)

Účastník svojim podpisom na „Prezenčnej  listine“ potvrdzuje, že sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a prehlasuje, že bude dodržiavať rýchlosť a pokyny
organizátora podujatia.

Registrácia a štartovný poplatok:
INTERNETOM:
uvedením mena a adresy účastníka s uhradením štartovného poplatku do 16.5.2014
Štartovný poplatok:  12 €
10 € – deti do 15 rokov, dôchodcovia + ZŤP

OSOBNE:  24. 5. 2014, 7:30 – 9:00 – Miesto štartu, Námestie slobody, Bratislava
Štartovný poplatok:  15 €

Spôsob úhrady štartovného poplatku:  
 platbou cez internet alebo bankovým prevodom
s použitím nasledujúcich údajov:
SLSP – číslo účtu: 5027386137

kód banky: 0900
variabilný symbol: systémom vygenerovaný údaj po úspešnom prihlásení
špecifický symbol:250513
konštantný symbol: 0308
(pri medzinárodnej platbe – IBAN:SK 1609000000005027386137, BIC: GIBASKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte meno platiteľa !!!
Štartovné čísla si vyzdvihnú účastníci „registrovaní internetom“ dňa 24.5.2014 v čase 7:30 –9:00 na mieste štartu na Námestí slobody, Bratislava.

Každý pretekár si umiestni štartovné číslo na chrbát.

Podujatie prebieha ako organizovaná jazda pelotónu cyklistov v prihraničných oblastiach Slovenska, Rakúska a Maďarska so sprievodnými vozidlami – zdravotnou službou, servisom a občerstvením počas prestávky v Nickelsdorfe. Cyklisti s technickými alebo fyzickými problémami budú môcť využiť odvoz autobusom. Za cyklistov, mimo organizovaného pelotónu, organizátor nezodpovedá.

Informácie:    
STaRZ, Junácka 4, 831 04 Bratislava – tel. 02/44373477, www.starz.sk

Časový harmonogram:     
  9:30   ŠTART, odchod z Bratislavy
10:15    hraničný prechod Jarovce (starý)
11:45  príchod do Nickelsdorfu
12:00 – 12:45  Nickelsdorf – občerstvenie
13:00  odchod z  Nickelsdorfu
13:20   hraničný prechod Hegyeshalom
14:15   príchod do Lipótu
15:00   losovanie šťastných čísel, program
17:00   organizovaný odchod do Bratislavy (po hraničný prechod Rajka)

Pelotón bude vedený sprievodnými vozidlami, slovenskou aj partnerskou políciou po komunikáciách aj cyklistických chodníkoch.

Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzuje svojim podpisom pri registrácii. Má osobnú zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobí sebe, alebo inej osobe.

Účastník musí byť počas celej športovej akcie označený účastníckym číslom.

Účastník musí mať pri sebe identifikačné doklady – občiansky preukaz, alebo pas a preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Ak uzavrel poistenie pri cestách do zahraničia, tak aj doklad o tomto poistení.

Počas celej trasy je účastník povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rešpektovať dopravné značenie, pokyny organizátorov a signalizáciu spolujazdcov.

Pri rôznych poruchách bicyklov, alebo zdravotných problémoch odporúčame účastníkom počkať na trase, po ktorej pôjde zberný autobus so zdravotnou pomocou, nákladné vozidlo pre bicykle a servisné vozidlo.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.