Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2014“

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 14. 12. 2011 na svojej 81. schôdzi Stratégiu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020. Z vyššie citovaného dokumentu vyplynula pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky povinnosť každoročne „Organizovať súťaže žiakov základných škôl zamerané na overovanie vedomosti, zručnosti a návykov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky“. Vzhľadom na celospoločenský význam vytvárania podmienok na zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách ministerstvo vyhlasuje súťaž aj v tomto roku.

V tejto súvislosti zverejňujeme propozície Detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2014“.

 

Považská Bystrica sa do toho pustila  nasledovne:

 

Centrum voľného času, Lánska 2575/92 , 017 01 Považská Bystrica a Základná škola Nemocničná, Považská Bystrica

Vy h l a s u j e

                     Okresné kolo dopravnej súťaže mladých cyklistov  

                                       „ Na bicykli bezpečne 2014“

 

Vyhlasovateľ súťaže : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Organizátor: Centrum voľného času Považská Bystrica

Termín:         13. mája 2014 od 9,00 hod. /utorok/

/prezentácia účastníkov 8,00 – 8,45 hod. v priestoroch DDI/

Miesto:          Detské dopravné ihrisko Považská Bystrica / vedľa ZŠ Nemocničná/

Účastníci:     žiaci ZŠ okresu

Kategória :     Súťaž je vyhlásená pre žiakov základných škôl. V roku 2014 sa súťaže môžu zúčastniť deti narodené v rokoch 2002 ,2003, 2004

Žiadneho kola súťaže sa nemôžu zúčastniť deti, ktoré súťažili v minulých rokoch.

 

Súťažia štvorčlenné družstvá / 2 chlapci a 2dievčatá/

Víťaz : postupuje do krajského kola

Krajské kolo :

 

Usporiadateľ :

Základné kolá – zabezpečia školy

Okresné kolá – krajské školské úrady

Krajské kolá – krajské školské úrady

 

Súťažné disciplíny:

1/ – Teoretická časť: vedomosti z pravidiel cestnej premávky – zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška č.9/2009   Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení                                   niektorých zákonov

2/ – Praktická časť : jazda zručnosti

3/ – Technická zručnosť – poznanie základných častí bicykla

4/ – Postrehová časť

5/ – Jazda podľa pravidiel cestnej premávky, svetelné signalizačné zariadenia, premávka riadená policajtom, podľa dopravných značiek v rozsahu pre chodcov a cyklistov.

 

Test z pravidiel cestnej premávky

Každý súťažiaci rieši samostatne testové otázky, ktoré pozostávajú z vedomostí z pravidiel cestnej premávky potrebných pre chodcov, cyklistov, dopravných značiek a riešenia dopravných situácií.

Obsah tvorí vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30.

Mimoriadnu pozornosť venujte § 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

Okrem štandardných spôsobov zisťovania úrovne vedomostí žiakov (test) bude i súťažná úloha na zistenie postrehu a vizuálnej pamäte žiakov – napr. skompletizovanie dopravnej značky (forma puzzle). V tejto úlohe bude súťažiť celé družstvo.

Jazda zručnosti na bicykli

Jazda zručnosti spočíva v absolvovaní prejazdu jednotlivých prekážok prekážkovej dráhy, ktorá je postavená na ploche s hladkým pevným povrchom tak, aby nadväznosť na jednotlivé prekážky nesťažovala prejazd. Jazda zručnosti má byť absolvovaná plynule. Každý súťažiaci absolvuje jazdu jedenkrát. Čas sa nemeria. Trať bude zostavená z vybraných prekážok.

 Technická zručnosť

Poznanie základných častí bicykla. Súťažné družstvo hľadá uvedené chyby v časovom limite jednej minúty.

Jazda podľa pravidiel cestnej premávky

V časovom limite 4 minút jazdí celé družstvo podľa pravidiel cestnej premávky po DDI.

Každý súťažiaci je sledovaný 1 rozhodcom, ktorý hodnotí dodržiavanie pravidiel, súťažiacemu sú pridelované trestné body.

Hodnotenie:

–   hodnotený je každý súťažiaci samostatne,

–   hodnotí sa prideľovaním trestných bodov

–   hodnotenie družstva je súčtom trestných bodov všetkých členov družstva

–   víťazí družstvo, ktoré má najmenší počet trestných bodov

–   víťazné družstvo postupuje do krajského kola

 

UPOZORNENIE : Pred otvorením súťaže organizátor zabezpečí predvedenie trate predjazdcom.

Trať si nebude možné vyskúšať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu prekážok z priložených propozícií.

 

Predseda komisie :                                   Milan Tarbaj

Hlavný rozhodca pre jazdu zručnosti:     Mgr. Janka Hatňančíková

Hlavný rozhodca pre teoretickú časť:       kpt.Ing. Marián Špirko

Hlavný rozhodca pre technickú časť :       Ing. Peter Samek

Hlavný rozhodca pre postrehovú časť :     Anna Lipková

Technické zabezpečenie :                         Anastázia Bujnová, Juraj Kulich

Organizačný tím: pracovníci CVČ a žiaci ZŠ Nemocničná P. Bystrica

Dôležité upozornenie :

Od 5.5. – 9.5.2014 v popoludňajších hodinách bude na DDI k dispozícii prekážková dráha na tréning pre súťažné družstvá. Záujemci ohláste sa vopred na t.č. 0911322508

 

Hlavné ustanovenia :

Cestovné a stravné – hradí vysielajúca organizácia

Informácie podáva – CVČ Považská Bystrica, 0822/ 4260551 – p.Bujnová – 0911322508

Oblečenie               – súťaží sa v športovom oblečení, každý súťažiaci si prinesie vlastnú

                                   ochrannú prilbu, v ktorej bude jazdiť

Súťažiacim bicykle zabezpečí organizátor.

 

Za bezpečnosť detí pri doprave a v priebehu súťaže zodpovedá doprevádzajúca osoba.

Termín zaslania prihlášky a súčasne súpisky je do 9. mája 2014 na adresu:

Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

alebo mailom : bujnova.a@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.