Bezpečnosť pre cyklistov sa musí neustále zlepšovať, ak chceme prilákať ľudí na bicykel- ukázal report pri príležitosti Svetového dňa bicyklov.

Ak sa teda nezlepšia bezpečné podmienky pre bicyklovanie, je len veľmi malá šanca, že cyklistika pritiahne nových ľudí. Pritom výsledky sú univerzálne napriek spektru krajín.

Tri štvrtiny všetkých Nemcov veria, že cyklistika hrá dôležitú úlohu pri znižovaní objemu dopravy (75 %) a znižovaní emisií skleníkových plynov (77 %). Vyplýva to z aktuálneho prieskumu inštitútu pre výskum trhu a verejnej mienky Ipsos, ktorý sa uskutočnil v 28 krajinách pri príležitosti Svetového dňa bicyklov. Celosvetovo je podiel tých, pre ktorých zohráva cyklistika dôležitú úlohu pri znižovaní dopravy (80 %) a emisií (86 %), ešte o niečo vyšší. Napriek tomu sa vo väčšine krajín bicykel ako preferovaný dopravný prostriedok používa prekvapivo zriedkavo, a to aj na krátke vzdialenosti. Zrejme aj preto, že mnohí ľudia považujú bicyklovanie vo svojom blízkom okolí za príliš nebezpečné.

Auto je obľúbenejšie ako bicykel, a to aj na krátke vzdialenosti 

Na celom svete len 14 percent opýtaných používa bicykel najčastejšie na prekonávanie krátkych vzdialeností do 2 kilometrov vo svojej obytnej oblasti. Rozdiely v pohybovom správaní ľudí medzi skúmanými krajinami sú však značné. Kým v Holandsku (45 %) a Číne (33 %) je bicykel jednoznačne najpoužívanejším spôsobom dopravy na krátke vzdialenosti, v Nemecku len každý piaty uprednostňuje riadidlá bicykla (21 %). Každý tretí Nemec preferuje prekonávať krátke vzdialenosti pešo (33 %) alebo autom (31 %). V iných európskych krajinách ako Španielsko (6 %) a Veľká Británia (6 %) alebo USA (6 %) sa však bicykel používa oveľa menej.
 

Čím je infraštruktúra bezpečnejšia, tým častejšie sa bicykel používa

Je badateľné, že používanie bicyklov na výlety či dochádzanie do práce je najvyššie v krajinách, kde je vnímaný ako bezpečný dopravný prostriedok, napr. v Číne alebo Holandsku. Celosvetovo viac ako polovica (52 %) opýtaných tvrdí, že bicyklovanie je príliš nebezpečné tam, kde žijú. Zatiaľ čo sa to týka len malého percenta Holanďanov (14 %) a Číňanov (34 %), pocit neistoty je výraznejší v Latinskej Amerike, ale aj v niektorých európskych krajinách ako Taliansko (62 %), Francúzsko (61). %), Španielsko (60 %) alebo Veľká Británia (57 %) výrazne väčšie. Nemecko sa v tejto otázke radí do horného stredného pásma: 42 percent Nemcov sa sťažuje na bezpečnosť cyklistov v ich obytnej oblasti. 
 

Plánovanie dopravy: Cyklistická doprava by mala mať prioritu

Vo väčšine skúmaných krajín je preto jasná väčšina (64 % celosvetovo) za uprednostnenie bicyklov pred automobilmi v projektoch novej infraštruktúry. Aj v Nemecku zastáva 53 percent opýtaných názor, že cyklistika by mala byť uprednostnená pri nových projektoch cestnej a dopravnej infraštruktúry v ich vlastnom regióne. Podpora preferencie bicyklov pri plánovaní dopravy opäť prevláda všade tam, kde jasná väčšina zastáva názor, že bicyklovanie v blízkom okolí je príliš nebezpečné. 

Cyklistika v Nemecku

Metóda výskumu

Výsledky pochádzajú zo štúdie Ipsos Global Advisor »Cyklistika po celom svete«, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa bicyklov 3. júna 2022. V online prieskume sa od 25. marca do 8. apríla 2022 prostredníctvom online panelového systému Ipsos zúčastnilo rozhovorov s 20 057 ľuďmi z 28 krajín. Respondenti boli vo veku od 18 do 74 rokov v Kanade, Malajzii, Južnej Afrike, Turecku a USA, medzi 16 a 99 v Nórsku a medzi 16 a 74 v ostatných krajinách. 

V Argentíne, Austrálii, Brazílii, Kanade, Číne, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Japonsku, Španielsku a USA vzorka pozostávala z približne 1000 ľudí. V Belgicku, Čile, Kolumbii, Indii, Malajzii, Mexiku, Holandsku, Nórsku, Peru, Poľsku, Saudskej Arábii, Juhoafrickej republike, Južnej Kórei, Švédsku, Turecku a Maďarsku sa rozhovory zúčastnilo približne 500 ľudí. 

V 17 z 28 krajín je penetrácia internetu dostatočne vysoká na to, aby bolo možné považovať vzorky za reprezentatívne pre širšiu populáciu v príslušných vekových skupinách: Argentína, Austrália, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Japonsko, Kanada, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Španielsko, Južná Kórea, Maďarsko a USA. Vzorky v Brazílii, Čile, Číne, Kolumbii, Indii, Malajzii, Mexiku, Peru, Saudskej Arábii, Južnej Afrike a Turecku sú viac mestské, vzdelanejšie a/alebo bohatšie ako bežná populácia a mali by sa vnímať ako vyjadrenia názorov silnejších. „prepojené“ demografické odrazy. 

Údaje sú vážené tak, aby zloženie vzorky každého trhu čo najlepšie odrážalo demografický profil dospelej populácie podľa najnovších údajov zo sčítania ľudu.

Ak súčet výsledkov nedosiahne 100, je to spôsobené zaokrúhľovaním pri počítačovom počítaní, povolenými viacnásobnými odpoveďami alebo vylúčením odpovedí „neviem/žiadna odpoveď“.

Pre túto štúdiu neboli oslovení žiadni externí sponzori ani partneri. Iniciovala a uskutočnila ho spoločnosť Ipsos so zámerom prispieť k hlbšiemu pochopeniu pocitov ľudí a sveta, v ktorom žijeme.

Správa zo štúdie „Na bicykli po celom svete“ na stiahnutie.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk