Preprava bicyklov vo vlakoch

V súčasnosti sa na Slovensku nachádzajú traja prepravcovia v osobnej doprave. No ako to je s bicyklami:

logo_zssk

1. Železničná spoločnosť Slovensko

Preprava bicyklov sa delí na niekoľko stupňov:

Zjednodušená preprava bicyklov a batožín

Zjednodušenou prepravou bicyklov a batožín (ďalej len ZP) rozumieme prepravu bicyklov, batožiny a batožiny väčších rozmerov (ďalej len bicykel a batožina) ktorých naloženie, preloženie a vyloženie zabezpečuje samotný cestujúci. ZP sa uskutočňuje vo všetkých vlakoch osobnej dopravy, a to vo vyhradenom priestore (predstavku) prvého alebo posledného vozňa, cez prvé dvere prvého vozňa alebo cez posledné dvere posledného vozňa s miestami na sedenie, respektíve v priestore vo vozni označenom symbolom bicykla do vyčerpania kapacity priestoru na to určeného. Ak ide o vozeň 1. triedy, cestujúci je povinný preukázať sa cestovným lístkom na 1. vozňovú triedu.
Počas ZP za batožinu zodpovedá cestujúci.

Preprava bicyklov a batožín v pojazdnej úschovni batožín

Pod prepravou bicyklov a batožín v pojazdnej úschovni batožín (ZP v PÚB) rozumieme prepravu bicyklov, detských kočíkov, batožiny a batožiny väčších rozmerov (ďalej len bicykel a batožina), ktorých naloženie, preloženie a vyloženie do, respektíve z vlaku s PÚB zabezpečuje samotný cestujúci. Preprava v PÚB sa uskutočňuje vo vlakoch označených v cestovnom poriadku piktogramom kufríka, a to vo vyhradenom priestore PÚB, ale len do vyčerpania kapacity priestoru PÚB. Pred naložením bicykla je povinný odobrať všetky ľahko odnímateľné súčasti bicykla (napr. taštička na náradie).
Po naložení batožiny do PÚB preberá zodpovednosť za batožinu dopravca. Do PÚB je možné zakúpenie rezervácie miesta na bicykel alebo batožinu. Cestujúci si rezerváciu na bicykel alebo batožinu zakúpi spolu s cestovným lístkom na bicykel alebo batožinu alebo po ich  predložení. Do ostatných vlakov s PÚB je možná rezervácia miesta na bicykel, respektíve detský kočík, ale nie je povinná.
V prípade, ak cestujúci bicykel alebo batožinu z PÚB nevyzdvihne, dopravca ju prepraví do cieľovej stanice vlaku, kde je uložená po dobu päť dní. Dopravca vydá bicykel alebo batožinu po zaplatení poplatku za uloženie podľa cenníka. Po uplynutí piatich dní dopravca považuje  nevyzdvihnutý bicykel alebo batožinu za nájdenú vec a zasiela ju do zberne nájdených vecí. Majiteľ stratenej veci informácie získa  v Kontaktnom centre – tel. 18 188 (+ 421 24 48 58 188), info@slovakrail.sk.

Preprava bicyklov vo vlakoch diaľkovej dopravy

Preprava bicyklov, najčastejšie požadovaná na stredné a dlhé vzdialenosti, sa zabezpečuje vlakmi kategórie EC, IC, Ex, R a Zr.
Nosný spôsob prepravy sa tu realizuje v služobných vozňoch prostredníctvom služby pojazdná úschovňa batožín (PÚB). Službou PÚB je vybavená väčšina vlakov tejto kategórie. Zjednodušená preprava bicyklov (ZPB) sa bude vo vlakoch diaľkovej dopravy realizovať len ako doplnková služba, určená zákazníkom cestujúcim najmä na kratšie vzdialenosti.
PÚB je možné využiť vo vybraných vlakoch aj v medzinárodnej preprave.

Preprava bicyklov vo vlakoch prímestskej dopravy

Nosný spôsob prepravy bicyklov na vzdialenosti do 50 km sa realizuje predovšetkým spôsobom ZPB. Využíva sa vo vlakoch kategórie Os a doplnkovo tiež vlakmi kategórie Zr, SPR, ER. Zákazníci môžu využiť aj službu PÚB, ktorá však bude v týchto vlakoch len ako doplnková, pokiaľ vozeň na to určený bude radený vo vlakovej súprave.

Preprava bicyklov vo vlakoch regionálnej dopravy

Preprava sa tu vykonáva prevažne motorovými vozňami radu 810, 811, 812, resp. súpravami zloženými z motorových a prípojných vozňov radu 011. V nich je preprava bicyklov zabezpečovaná ako ZPB.

Preprava na objednávku

V prípade nahlásenia prepravy väčšej organizovanej skupiny zákazníkov s bicyklami je ZSSK schopné v určitých prípadoch zabezpečiť zaradenie vozňa na prepravu zvýšeného počtu bicyklov (vo vlakoch kategórie Zr a Os). Objednávky bude možné podávať prostredníctvom Centra predaja alebo Kontaktného centra, ktoré následne odporučí možnosť prepravy.

Cena za prepravu bicyklov a batožín

Cestujúci s platným cestovným lístkom smie v rámci ZP a ZP v PÚB prepravovať najviac tri kusy batožiny. Cestovné za batožinu zaplatí za každý prepravovaný kus osobitne.

 • jednosmerný lístok pre bicykel (do PÚB aj na ZPB): 1,50 EUR (pozn. autora – niekedy bola cena 1€ pri preukazoch )
 • jednosmerný lístok pre batožinu (do PÚB aj na ZPB): 1,00 EUR
 • jednodňový lístok pre bicykel: 2,50 EUR
 • jednodňový lístok pre batožinu: 2,00 EUR
 • týždenný lístok pre bicykel alebo pre batožinu: 6,00 EUR
 • možnosť rezervácie miesta na bicykel alebo batožinu vo vybraných R vlakoch v cene 1,00 EUR
 • v povinne miestenkových vlakoch IC je cena za prepravu bicykla 2,50 EUR a za prepravu batožiny 2,00 EUR. Ceny sú vrátane rezervácie miesta na bicykel alebo batožinu. Vo vlakoch IC jednodňový a týždenný lístok na bicykel alebo batožinu neplatí.

Vlaky na prepravu bicyklov

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vo vnútroštátnej osobnej preprave ponúka zjednodušenú prepravu bicyklov (ZPB)  formou prepravy na určených predstavkoch alebo prepravu v pojazdnej úschovni batožín (PÚB). Preprava v PÚB je možná len v tých vlakoch, ktoré v Cestovnom poriadku majú v hlavičke vlaku piktogram kufríka. V PÚB v IC vlakoch je povinná rezervácia miesta na bicykel a cena za prepravu obsahuje aj rezerváciu miesta na bicykel, v ostatných vlakoch je rezervácia miesta na bicykel možná ale nie povinná.

Tarifné podmienky medzinárodnej prepravy

Preprava bicyklov v pojazdnej úschovni bicyklov  – PÚB:

 • jednosmerný lístok Košice – Viedeň alebo Viedeň – Košice s rezerváciou: 6 EUR (poznámka autora – medzinárodný lístok do zahraničia napríklad do Chorvátska cez Viedeň stojí 5€)
 • v preprave ZSSK – ČD s rezerváciou: 2,50 EUR/ks;
 • v preprave ZSSK – ČD bez rezervácie: 1,50 EUR/ks v zmysle PP ZSSK
 • od 10. júna 2012: v preprave ZSSK – MÁV-START s rezerváciou: 7 EUR/ks (5 EUR lístok na bicykel, 2 EUR rezervácia miesta na bicykel)

Zjednodušená preprava bicyklov – ZPB:

 • štandardne: 5 EUR/ks,
 • jednosmerný lístok Košice – Viedeň alebo Viedeň – Košice bez rezervácie 5 EUR,
 • Bratislava – Viedeň: v EURegio tarife preprava v cene cestovného lístka,
 • v preprave ZSSK – ČD v malom pohraničnom styku: 1,50 EUR/ks,
 • v preprave ZSSK – MÁV vo vybraných vlakoch v malom pohraničnom styku: 1,50 EUR/ks v zmysle PP ZSSK,
 • v preprave ZSSK – PKP vo vybraných vlakoch: 1,50 EUR/ks v zmysle PP ZSSK.

V ktorých vlakoch a za akých podmienok je možné bicykle prepraviť? Je nutná včasná rezervácia?
Tieto symboly, ktoré nájdete v cestovnom poriadku pri konkrétnom čísle vlaku, vám prezradia viac:

pojazdná úschovňa batožín, možnosť rezervácie miest pre bicykle – naloženie, preloženie a vyloženie do a z vlaku zabezpečuje samotný cestujúci. Bicykle sa prepravujú vo vyhradenom priestore do vyčerpania kapacity priestoru.

 pojazdná úschovňa batožín, povinná rezervácia miest pre bicykle (povinne miestenkové vlaky) – naloženie, preloženie a vyloženie do a z vlaku zabezpečuje samotný cestujúci. Bicykle sa prepravujú vo vyhradenom priestore do vyčerpania kapacity priestoru.

 zjednodušená preprava batožín,  rozšírená preprava bicyklov pod dohľadom cestujúceho – naloženie, preloženie a vyloženie bicykla zabezpečuje samotný cestujúci.

 Možnosť zjednodušenej prepravy je vo všetkých vlakoch osobnej dopravy vo vyhradenom priestore prvého alebo posledného vozňa, cez prvé dvere prvého vozňa, alebo cez posledné dvere posledného vozňa, resp. vo vozni označenom symbolom bicykla do vyčerpania kapacity priestoru.

zjednodušená preprava batožín, rozšírená preprava bicyklov pod dohľadom cestujúceho s možnosťou rezervácie

 zjednodušená preprava batožín,  rozšírená preprava bicyklov pod dohľadom cestujúceho s povinnou rezerváciou

 preprava bicyklov vylúčená

Zoznam vlakov ktoré prepravujú bicykle v medzinárodnej doprave.

REGIOJET

2. Regiojet 

Preprava bicyklov na trase  Bratislava – Komárno:

Bicykle a nadrozmerná batožina sa prepravuje za osobitné ceny. Jednosmerný lístok stojí 1,- €, jednodňový 2,- € a týždenný lístok len za 5,- €.

Preprava bicyklov na trase Bratislava (Žilina) – Košice

Preprava bicyklov je zakázaná.

Bez názvu

3. Leoexpres

Preprava bicyklov je zakázaná.

Zdroj: Stránky jednotlivých spoločností

1 thought on “Preprava bicyklov vo vlakoch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.