Odense sa zameriava na skvalitňovaní cyklosiete

Aj keď má dánske Odense (200 tis.ob.) takmer rozprávkových 560 km cyklotrás a popri Kodani sa radí ako jedno z najlepších cyklomiest, stále je priestor, kde chce radnica zlepšovať cykloinfraštruktúru.

Súčasnú sieť cyklotrás chce mesto doplniť o dôležité prepojenia (žltou farbou)

Chce sa zamerať na chýbajúce spojenia pozdĺž všetkých hlavných ciest. Na zvyšku cestnej siete nie sú potrebné cyklocestičky, pretože na menších miestnych komunikáciách je intenzita dopravy a rýchlosť často nižšia ako na väčších cestách. 

Sú však aj hlavné cesty, kde podmienky pre cyklistov nie sú dobré, ale kde nie je možné vybudovať cyklocestičkya pre nedostatok miesta. Tu môžu prísť na rad ďalšie opatrenia na zabezpečenie lepších podmienok pre cyklistov. Tie obsahujú opatrenia na zníženie rýchlosti, spoločné chodníky a cyklotrasy.

Cyklodiaľnice sa nazývajú supercykelstier a označujú sa znakom bicykla s dvoma ++ a majú nový šírkový štandard 2,5 metra v jednom smere

https://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/veje/vejarbejde/hjallesevej-odensevej-og-svendborgvej-faar-supercykelstier

V roku 2021 boli dokončené alebo spustené tieto projekty cyklotrás:

  • Cyklistické chodníky na Fjordsgade sa začali budovať v októbri 2021 a očakáva sa, že budú dokončené do marca 2022.
  • Na jar 2021 boli dokončené jednosmerné cyklotrasy na Stadionvej medzi Thomas Overskous Vej a Christmas Møllers Vej. Medzi Thomas Overskous Vej a Rugårdsvej sú taktiež na oboch stranách cesty zriadené cyklistické pruhy.

    Okrem nových cyklotrás a cyklotrás má VandCenter Syd zároveň zriadené dažďové záhony na odľahčenie a zahytávanie odpadových vôd. Aby sa uvoľnilo miesto pre cyklotrasy, zmenil sa dizajn ulice. To znamená, že niektoré stromy boli vyrúbané. Nové stromy však boli vysadené inde pozdĺž cesty, vrátane aj na Stadionvej, južne od Middelfartvej. Počet parkovacích miest na Stadionvej zostal zachovaný.
  • Takisto vybudovali aj nové cykloparkovanie na niektorých lokalitách.

Medzi rokmi 2017 – 2024 plánujú investovať cca. 13 mil. Euro.

zdroj: https://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/trafik/cykelstier

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk