Darmstadt testuje superbloky – štvrte s nízkou automobilovou premávkou

V roku 2023 má byť existujúca štvrť v Darmstadte (159 tis. ob.) odbremenená od automobilovej dopravy. Malo by tam byť viac priestoru pre chodcov, cyklistov a voľnočasové aktivity. Ako vzor slúžia superbloky z Barcelony.

Superbloky sú obytné oblasti, do ktorých je vo veľkej miere zakázaný vstup do áut, a preto ponúkajú obyvateľom lepšiu kvalitu života. Darmstadt chce teraz v roku 2023 otestovať prvý superblok v Hesensku na príklade španielskeho mesta Barcelona.

Posilňujú sa alternatívy k súkromnému autu

V rámci dopravnej skúšky chce mesto v Martinsvierteli otestovať, ako sa dá diagonálnymi bariérami z veľkej časti udržať priechodná doprava mimo štvrť. Pre obyvateľov a doručovaciu dopravu by však obytné budovy mali byť stále dostupné autom. Okrem toho sa má v okrese znížiť rýchlosť a pred dennými stacionármi a pri školských trasách majú vzniknúť miesta na upokojenie dopravy. Parkovanie v rámci superbloku je však stále možné.

V záujme zatraktívnenia alternatív k vlastneniu auta sa majú vytvárať širšie chodníky a cyklotrasy a rozširovať možnosti parkovania bicyklov a ponuky zdieľania áut. V pláne je aj viac zelene a sedenia.

Dopravný test je vedecky monitorovaný

Mesto chce najskôr vytvoriť koncept, ktorý bude spolu s obyvateľmi ďalej rozvíjať v prvej polovici roku 2023. To by sa potom malo realizovať – pokiaľ možno spolu so správou parkoviska. Dopravný test má byť vedecky sprevádzaný.

Testovanie existujúcej štvrte s malým počtom áut je súčasťou koaličnej dohody medzi Zelenými, CDU a Voltom. Nápad si obľúbila aj široká verejnosť. Iniciatíva Heineblocks, ktorá sa k tomu zaviazala od roku 2021, odovzdala v septembri starostovi Jochenovi Partschovi viac ako 2 000 podpisov za zriadenie mestských štvrtí s nízkou premávku automobilov.

Superbloky ako súčasť ADFC projektu InnoRAD

V projekte InnoRAD sa ADFC 2020 zameral na dobré nápady v medzinárodnej cyklistickej propagácii a skúmal, ako by sa dali uplatniť v Nemecku. To zahŕňalo aj spomínané superbloky.

Myšlienka superblokov prišla z Barcelony. Barcelona je jedným z najhustejšie obývaných miest v Európe. Veľa áut a málo zelene výrazne obmedzujú verejný priestor, v ktorom sa ľudia môžu stretávať, vymieňať si nápady alebo sa zdržiavať. Ďalšími následkami sú hluk a zlý vzduch.

S konceptom superblokov sa Barcelona pustila do problému a odvážne ho použila ako experiment v niekoľkých obytných štvrtiach. Superbloky sú štvrť s rozmermi tri na tri paneláky, z ktorých je automobilová premávka z veľkej časti vytlačená. Vzniknutý verejný priestor pozýva ľudí na bicyklovanie, prechádzky alebo zdržiavanie sa po zelených plochách, cyklotrasách, lavičkách a inom mobiliári.

zdroje:

https://www.adfc.de/artikel/darmstadt-testet-superblock

heinerblocks.de

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.