Česká republika má viacúčelové pruhy

Po cca 6 rokoch spolupráce medzi odborníkmi na cyklistickú dopravu a českým Ministerstvom dopravy došlo k zmene zákona o provozu na pozemnich komunikacich 361/2000Sb. Zmena zákona umožnila jazdu po viacúčelových pruhoch:

Zákon č. 361/2000 Sb., § 14 :
(1) Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou „Vyhrazený jízdní pruh“ (dále jen „vyhrazený jízdní pruh“) pro určitý druh vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel obdobně § 13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu, též § 21 odst. 7. Jízdní pruh nelze vyhradit pro motocykly.
(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.
(3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.
(5) Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

snimkas

 

Česká republika pripravila aj leták už s touto novinkou a v súčasnosti aktualizujú aj Technický predpis pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.

V rámci Českej republiky už došlo aj k prvej implementácií a je vybudovaný už prvý viacúčelový pruh.

Pre Slovenskú republiku bol v roku 2015 vypracovaný cyklistickými odborníkmi materiál pre aktualizovanie zákona o cestnej doprave a vyhlášky o dopravných značkách, kde sa presne definovali potreby úprav aj pre viacúčelový pruh.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.