Brusel chce viac po 20 % náraste podielu cyklistov a zníženia nehodovosti

Zaujímavý report o plánoch v Bruseli priniesla ECF (autor Ben Luoma).

Nové štúdie o cyklistickej doprave a bezpečnosti na cestách v regióne hlavného mesta Brusel poskytujú pozoruhodný pohľad na dva roky cyklistického boomu, zatiaľ čo mesto spúšťa nové plány na vytvorenie väčšej zóny s nízkou premávkou v centre Bruselu do augusta 2022.

Rok po zavedení rýchlostného limitu 30 km/h v celom meste Brusel výsledky poukázali na 50 % zníženie smrteľných nehôd na cestách, súčasné zvýšenie počtu jázd na bicykli a solídne preferovanie verejnej dopravy.

Vzhľadom na to, že od augusta 2022 vstúpia do platnosti ďalšie cestné reformy, v rámci ktorých sa v bruselskom centre „Pentagonu“ zavedie väčšia zóna s nízkou premávkou, tieto pozitívne trendy budú pravdepodobne naďalej rásť.
Počet ľudí na bicykli v Bruseli neustále rastie

Podľa údajov spoločnosti Acerta, spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti ľudských zdrojov, ktorá skúmala návyky mobility 330 000 pracovníkov v Belgicku a 14 700 pracovníkov z regiónu hlavného mesta Brusel, je cyklistika ako spôsob každodennej dopravy stále populárnejšia. Z opýtaných 14,57 % uviedlo, že do práce celý čas alebo časť času jazdili predovšetkým na bicykli, a ohromujúcich 45,6 % pracovníkov v hlavnom meste uviedlo, že ich primárnym spôsobom dopravy na dochádzanie je verejná doprava.

Intenzity cyklistov v Bruseli

Samostatná štúdia využívajúca primárne údaje zo sčítačov bruselskej mobility rozmiestnených po celom meste preukázala pokračujúci rast o 20 % aj po roku 2020, kedy sa cyklistika rozvinula, čo samo o sebe zaznamenalo nevídaný nárast o 64 %. Jedna lokalita, ktorá sa nachádza pozdĺž cyklotrasy pri kanáli Molenbeek, skutočne prelomila hranicu 1 milióna jázd v decembri 2021, po prvýkrát v hlavnom meste Belgicka. Iné oblasti, ktoré ťažili z novovytvorenej trvalej cyklistickej infraštruktúry, tiež zaznamenali výrazný nárast počtu jázd, ako napríklad Rue de la Loi, ktorá má teraz obojsmerný cyklistický pruh.

Zóny 30 priniesli bezpečnosť

Rozhodujúce je, že údaje o bezpečnosti na cestách zhromaždené organizáciou Brussels Mobility zaznamenali 50 % pokles smrteľných nehôd na cestách v porovnaní s rokom 2020, jeden rok po tom, čo bola v hlavnom meste zavedená rýchlostná norma na 30 km/h. Úmrtia klesli z 11 na 5, zatiaľ čo počet ťažko zranených obetí na cestách tiež klesol zo 121 v roku 2020 na 100 v roku 2021.

Camille Thiry, hovorkyňa Bruselskej mobility označila zníženie za „veľmi pozitívny vývoj“, ale bruselská ministerka mobility Elke Van den Brandt zopakovala, že „cieľom zostáva nula úmrtí a nula vážnych zranení v Bruseli“.

Možno prekvapivo údaje o bruselskej mobilite (čerpané zo všetkých časov dňa) tiež ukázali, že napriek pomalšiemu rýchlostnému limitu nedošlo k žiadnemu významnému vplyvu na celkové trvanie cesty. Je zvláštne, že v priebehu roka 2021 klesol aj počet vozidiel, ktoré prekročili rýchlosť, pričom vozidlá prekračujúce rýchlostné zóny 30 km/h o 2,4 % menej ako v roku 2020.

K zlepšeniu životaschopnosti mesta prispieva aj drastické zníženie úrovne hluku zaznamenané od zavedenia normy rýchlostného limitu 30 km/h. Údaje sa enormne líšili v závislosti od lokality, typu dopravy a povrchu vozovky, no na niektorých miestach došlo k poklesu až o 4,8 dB (A).

„Cestná doprava je zdrojom hluku číslo jeden v hlavnom meste, hluk je tiež druhou environmentálnou príčinou chorobnosti po kvalite ovzdušia,“ uviedla Marie Poupé, expertka na hluk z Brusel-Environment. „Nadmerné vystavovanie sa hluku môže spôsobiť problémy so sluchom, nespavosť, problémy s učením a koncentráciou a môže zvýšiť kardiovaskulárne riziká. City 30 je dôležitou pákou na zlepšenie situácie.“

Nová plánovaná organizácia dopravy v centre

Nové plány, ktoré umožnia lepšie obývateľné centrum Bruselu

Na základe týchto výsledkov mesto Brusel vo februári oznámilo aj plány na zriadenie väčšej zóny s nízkou premávkou v centre mesta „Pentagon“ 16. augusta s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov a celkovú atmosféru hlavného mesta. turistov a návštevníkov.

Oznámenie prichádza po širokom schválení pešieho bulváru Anspaach a širokého politického spektra členov mestskej rady, ktorí prispievajú k novému plánu, pričom politik Zelených Bart Dhondt poznamenal, že „toto nie je plán Zelených, ale väčšiny. Sme presvedčení, že to urobí Pentagon príjemnejším.“

Z rastúcej populácie obyvateľov, ktorí bývajú v samotnom centre mesta, iba 30 % rodín vlastní auto a veľká väčšina nakupujúcich (79 %) podniká bez auta, keďže oblasť sa stala v posledných rokoch hyperdostupnou verejnou dopravou. Nový plán bol vypracovaný po rozsiahlych verejných konzultáciách a bude opätovne vyhodnotený po realizácii v októbri 2024 pred komunálnymi voľbami.

Oznámenie nasleduje po podobných nedávno zverejnených plánoch pre obce Schaerbeek a Anderlecht, z ktorých všetky tvoria súčasť regionálneho plánu mobility Good Move pre región hlavného mesta Brusel. Plány čiastočne vychádzajú z úspešných opatrení na zníženie dopravy realizovaných v neďalekom meste Leuven v roku 2017. Flámske univerzitné mesto mnohí považujú za príklad osvedčeného postupu pri navrhovaní politiky na zníženie dopravných zápch a zlepšenie životaschopnosti centier miest.
Väčší obraz: v Belgicku stále dominujú autá

Bohužiaľ, nie všetky údaje zhromaždené v týchto štúdiách boli pozitívne. Pozitívne čísla týkajúce sa využívania cyklistiky a verejnej dopravy prezentované spoločnosťou Acerta skutočne ukázali, že región hlavného mesta Brusel je anomáliou v porovnaní s Belgickom ako celkom. Na národnej úrovni sa len 7,8 % belgických pracovníkov spolieha na verejnú dopravu a 78,4 % jazdí autom do práce, pričom 19,5 % používa služobné auto na každodenné dochádzanie do práce.

Využívanie služobných áut v skutočnosti vzrástlo z 18 % v roku 2020 a Niko Smeets zo spoločnosti Acerta obviňuje tento nárast z konkurenčného trhu práce, na ktorom daňové stimuly na služobné autá poskytujú zamestnávateľom jednoduchý bonus, pomocou ktorého prilákajú a udržia zamestnancov. Ak sa však hybridná práca, teda kombinácia kancelárskej práce a práce z domu, zachová aj po koronavíruse a pracovníci ešte viac znížia počet kilometrov na dochádzanie, bude to obojstranne výhodná situácia.

Belgičania bývajú v priemere 20 km od svojho pracoviska, pričom v regióne hlavného mesta Brusel je to len 14,7 km. Napriek tomu je prílišné spoliehanie sa na súkromné ​​motorové vozidlá z hľadiska životného prostredia a verejného zdravia úplne neudržateľné.

Popri poskytovaní bezpečnej a efektívnej cyklistickej infraštruktúry by sa mali vytvoriť daňové stimuly umožňujúce cyklistiku, ktoré by boli ekvivalentné tým, ktoré sa v súčasnosti používajú na poskytovanie služobných vozidiel, aby zamestnanci, ktorí sa chcú venovať každodennejšiemu aktívnemu cestovaniu, mali možnosť vybrať si nový bicykel, elektrobicykel alebo nákladný bicykel, s ktorým si znížia počet kilometrov, ktoré najazdia pri dochádzaní.

zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/new-studies-new-plan-brussels-aims-even-higher

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk