Trošku iný prístup k udržateľnej mobilite a nízkoemisnej budúcnosti zo strany zamestnávateľov.

Že mestá realizujú opatrenia na zlepšenie udržateľnej mobility, na to sme si už zvykli. Ale žeby sa na to strategicky zamerali aj zamestnávatelia, tak najmä v našich podmienkach je to ako hľadať ihlu v kope sena.

Avšak okolo najrušnejšej stanice v Holandsku, Utrecht Central, sa deväť najväčších zamestnávateľov spoločne dohodlo na ďalekosiahlych ambíciách týkajúcich sa udržateľnej dostupnosti oblasti. Vytvorili koncept “Goedopweg”, čo by sme mohli preložiť ako Na dobrej ceste. Ich cieľom je do roku 2025 znížiť emisie CO2 z ich spoločnej mobility na polovicu. Pripravovaný balík opatrení na stole ušetrí 11 000 CO2 ton ročne. Za týmto účelom spoločnosti úzko spolupracujú a každá prispôsobuje svoju politiku mobility podľa svojich schopností. Každý zamestnávateľ preto prispieva k spoločnému cieľu vlastným primeraným spôsobom.

Spoločné opatrenia

Viac ako 20 000 zamestnancov týchto spoločností bude po zrušení Covidových opatrení čiastočne pokračovať v práci z domu. Do práce budú cestovať najmä mimo dopravnej špičky. Využívajú na to okrem iného NS TreinWijzer, ktorý ukazuje očakávané davy cestujúcich vo vlakoch. Cestovanie verejnou dopravou alebo bicyklom bude mať čoskoro prednosť pred cestovaním autom; aj keď si to vyžaduje trochu viac času na cestu. Goedopweg podporí zamestnávateľov spoločnou behaviorálnou kampaňou, ktorá zamestnancom ukáže ich výber.

Do roku 2025 chcú spoločnosti spoločne povzbudiť ďalších 2 500 zamestnancov, aby jazdili na bicykli a ďalších 2 600 ľudí, aby prišli pracovať v pokojných dňoch a časoch, v porovnaní so situáciou v roku 2019. V roku 2025 tak zamestnanci budú tráviť v práci do 60 % pracovného času.

Individuálne opatrenia

Spoločnosti prijímajú aj individuálne opatrenia, ktoré zodpovedajú charakteru ich práce a ich zamestnancov. Napríklad zamestnanci VodafoneZiggo čoskoro strávia v kancelárii priemerne polovicu svojho času. Pretože spoločnosť bude pracovať s konkrétnymi tímovými dňami, pracovný čas rozložia efektívne do celého týždňa. Zamestnanci dochádzajú v rámci možností na bicykli alebo verejnou dopravou. Každý zamestnanec má NS kartu (dopravnú kartu holandských železníc).
De Volksbank už zaviedla všetky spomínané opatrenia. Vo firme sa už roky pracuje z domu dva dni v týždni, nárast používania bicyklov je vyšší ako u auta, keďže do 10 kilometrov dochádzania sa nevracajú žiadne náklady na auto. Spoločnosť už dávnejšie vymenila aj parkovacie miesta za prístrešky na bicykle. De Volksbank sa podelila o svoje poznatky s Jaarbeurs. Teraz sa rozhodli pre bicykel aj zavedením lízingového bicykla a znížením úhrady za auto. Rabobank sa zameriava na hybridnú prácu s Rabo@Anywhere. Zamestnanci prichádzajú do kancelárie len vtedy, keď je to naozaj dôležité. NS žiada svojich zamestnancov, aby cestovali vtedy, keď je vo vlaku ticho, a teda rozložené na týždeň a deň. NS a ProRail tiež naplánujú zasadnutie správnej rady na stredu, oveľa pokojnejší deň cestovania.

Prispôsobivý rast

Deväť zúčastnených spoločností sú daňové úrady, magistrát Utrechtu, Jaarbeurs, Movares, NS, ProRail, Rabobank, VodafoneZiggo a de Volksbank. Spoločne chcú udržať oblasť stanice Utrecht udržateľne dostupnú, aj keď bude čoskoro opäť rušnejšia. Za týmto účelom počas posledného roka a pol úzko spolupracovali s podporou Goedopweg.

Sme Goedopweg v regióne Utrecht

Na projekte Goedopweg spolupracujú obce Utrecht a Amersfoort, provincia Utrecht, Rijkswaterstaat stredné Holandsko a ministerstvo infraštruktúry a vodného hospodárstva, aby zabezpečili dobrú dostupnosť a kvalitu života v regióne Utrecht.

No a ako sú na tom zamestnávatelia na Slovensku? Asi sa radšej nemám ani pýtať… Asi ako šafránu..

zdroj: https://goedopweg.nl/nieuws/utrechts-stationsgebied-maakt-afspraken-over-duurzaam-woon-werkverkeer?fbclid=IwAR1EnDpOdctjpDAI4Q9bp8tZRxp9bFPOoSJfkl_njlUdFFe_2UPZG4tvnjs

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk