Ako ovplyvnil žilinský bikesharing počty cyklistov v uliciach

Ako sme Vás na jar informovali Mesto Žilina v tomto roku spustilo systém verejných bicyklov, o ktorý bol od začiatku vysoký záujem. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa systému ide o najviac využívaný (počtom výpožičiek na bicykel za deň) systém v rámci systémov spoločnosti nextbike.

Mesto Žilina má zároveň v rámci intravilánu osadené 3 sčítače cyklistov, ktoré monitorujú ich počet na cestičke pre cyklistov, spoločnej cestičke s chodcami a aj na miestnej komunikácií v jazdných pruhoch, kde sa pohybujú spolu s motorovými vozidlami. Keďže poloha staníc s verejnými bicyklami bola vyberaná aj vzhľadom na potreby študentov Žilinskej univerzity a ďalších škôl v Žiline, bolo zaujímavé sledovať ako narastie intenzita cyklistov v období letných prázdnin, kedy sa počet študentov v Žiline výrazne zníži.

Prehľad polohy staníc verejných bicyklov a sčítačov (žlté špendlíky) sa nachádza na nasledujúcom obrázku.

Sčítač na ulici Vysokoškolákov

Tento sčítač sa nachádza v tesnej blízkosti stanice s verejnými bicyklami, pričom vo vzdialenosti do 600 m sa nachádzajú ďalšie 3 stanice. Dostupnosť verejných bicyklov v okolí sčítača je teda oveľa lepšia ako na ostatnom území mesta. Zrejme z dôvodu dobrej dostupnosti a prítomnosti segregovanej cestičky pre cyklistov bol nárast intenzity cyklistov v tomto sčítacom profile najvýraznejší. Počas letných mesiacov júl a august tu priemerná denná intenzita cyklistov v porovnaní s priemerom rokov 2013 až 2018 narástla o 39% a medziročne o 30,4 %. Priemerná denná intenzita počas prázdnin bola 915 c/24h, maximálna 1300 c/24h bola dosiahnutá 3.7.2019. Nasledujúci graf zobrazuje priemerné hodnoty denných intenzít cyklistov pre jednotlivé dni týždňa.

Sčítač na Hlbokej ceste

Sčítač sa nachádza na spoločnej cestičke pre cyklistov a chodcov medzi centrom mesta a m.č. Vlčince, ktorá je bežne je málo využívaná študentmi ŽU. Najbližšia stanica verejných bicyklov je vzdialená viac ako 500 m a teda táto komunikácia by mala byť aj menej využívaná cyklistami na verejných bicykloch. Ukazujú to aj dáta zo sčítača cyklistov, podľa ktorých stúpla intenzity cyklistov medziročne aj vzhľadom k 5 ročnému priemeru o 13%. Priemerná denná intenzita cyklistov počas sledovaného obdobia (letne prázdniny) dosahovala 477 c/24h, maximálna 664 c/24h bola zaznamenaná 2.7.2019. Nasledujúci graf zobrazuje priemerné hodnoty denných intenzít cyklistov pre jednotlivé dni týždňa.

Sčítač na ulici Alexandra Rudnaya

Tento sčítač je umiestnený v jazdnom pruhu miestnej komunikácie, kde sa cyklisti pohybujú spoločne s motorovými vozidlami. Aj keď časť cyklistov v tomto profile prechádza po chodníku a teda ich prejazd sčítač nezaznamenáva, prejde daným sčítačom v letnom období viac ako 200 cyklistov denne. Počas uplynulých prázdnin prešlo profilom priemerne 311 c/24h, čo predstavovalo v porovnaní s minulým rokom 10%-ný nárast. Nasledujúci graf zobrazuje priemerné hodnoty denných intenzít cyklistov pre jednotlivé dni týždňa.

Celkovo je tak zrejmé, že zavedenie verejných bicyklov spôsobilo zvýšenie intenzít cyklistov na rôznych druhoch komunikácií v rámci mesta a aj v lokalitách s nižšou hustotou siete staníc verejných bicyklov. Na ulici Vysokoškolákov je to zrejmé aj z prehľadu celkových mesačných intenzít cyklistov a ich medziročných porovnaní, pri ktorých je okrem mimoriadne daždivého mája zrejmý jednoznačný nárast intenzity cyklistov po zavedení bikesharingu.

Pre zaujímavosť ešte uvedieme výsledky manuálneho prieskumu vykonaného 11.8.2019 v čase od 16:00 do 20:00 realizovaného na spoločnej cestičke pre cyklistov a chodcov vedúcej z obce Teplička nad Váhom na Vodné dielo Žilina. Súčasťou prieskumu bolo tiež rozoznávanie základných typov bicyklov: horských, cestných vrátane mestských a nákladných bicyklov spolu s bicyklami s prívesným vozíkom.

Počas 4h prieskumu bolo v profile zaznamenaných 721 cyklistov, z ktorých 78% jazdilo na horskom a 22% na cestnom, resp. mestskom bicykli. Iba jeden bicykle bol vybavený prívesným vozíkom.

Keďže vzhľadom na lokalitu je zrejmé, že doprava v úseku má prevládajúci rekreačný charakter je možné použitím prepočtových koeficientov získať celodennú intenzitu cyklistov. Podľa prepočtových koeficientov pre reakrečnú víkendovú prázdninovú cyklistickú dopravu by teda intenzita v danom sčítacom úseku dosahovať hodnotu približne 2311 c/24h.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk